Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Τα ημι-βοηθητικά ρήματα – Les verbes semi-auxiliaires

Ανήκουν κι αυτά στην οικογένεια των βοηθητικών. Πρόκειται για ρήματα, τα οποία, καθώς συνδυάζονται με άλλα, τους αλλάζουν το νόημα ή τα βοηθούν να σχηματίσουν κάποιους σύνθετους  χρόνους. Συνοδεύονται, σχεδόν πάντα, από απαρέμφατο/Infinitif. 

Ας δούμε ποια είναι:

1.

aller πηγαίνω

venir έρχομαι

Τα χρησιμοποιούμε για να σχηματίσουμε τους χρόνους:

a. Futur proche:

Je vais aller au cinéma, ce soir. Θα πάω σινεμά απόψε.

b. Passé récent:

Elle vient de manger son déjeuner. Μόλις έφαγε το μεσημεριανό της.

2.

vouloir θέλω

pouvoir μπορώ

devoir οφείλω, πρέπει

Τρία πολύ βασικά ρήματα, που θα τα συναντήσουμε και με την ονομασία: verbes modaux επειδή μπορούν να αλλάξουν το νόημα του ρήματος που συνοδεύουν. Το καθένα τους συνδυάζεται μ’ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλιτο ρήμα) για να εκφράσει :

a.

την επιθυμία: vouloir

Je veux aller à Paris. Θέλω να πάω στο Παρίσι.

b. 

τη δυνατότητα: pouvoir

Je peux aller à Paris. Μπορώ να πάω στο Παρίσι.

c. 

την αναγκαιότητα: devoir

Je dois réserver des billets d’avion. Πρέπει να κλείσω αεροπορικά εισητήρια.

Ας δούμε τώρα και τα τρία ρήματα μαζί, σ’ένα καθημερινό παράδειγμα:

Je veux voyager à Thessalonique le 15 juin mais je ne peux pas partir parce que, ce jour-là, il ya une grève de trains. Je dois annuler mon voyage et échanger mes billets.

Θέλω να ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιουνίου αλλά δεν μπορώ να φύγω γιατί, εκείνη τη μέρα, έχουν απεργία τα τρένα. Πρέπει ν’ακυρώσω το ταξίδι μου και ν’αλλάξω τα εισητήριά μου.

Τέλος, στην ίδια κατηγορία έχουμε και το ρήμα ξέρω που εκφράζει:

την ικανότητα: savoir

Je sais lire et écrire. Ξέρω να διαβάζω και να γράφω.

Δείτε ακόμα:

Περισσότερα παραδείγματα και η κλίση των ρημάτων vouloir, pouvoir, devoir, savoir

Les semi-auxiliaires: vouloir, pouvoir, devoir, savoir

Ημι-βοηθητικά ή “verbes modaux” γιατί αλλάζουν τη “διάθεση” του ρήματος με το οποίο συνδυάζονται. Και μην ξεχνάτε: το ρήμα που ακολουθεί είναι άκλιτο Infinitif. Ας δούμε και πως κλίνονται: devoir: οφείλω vouloir: θέλω pouvoir: μπορώ savoir: ξέρω je dois je veux je peux je sais tu dois  tu veux tu peux tu sais  il, elle, on  doit  …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: