Επιστροφή σε Τα ημι-βοηθητικά ρήματα – Les verbes semi-auxiliaires

Les semi-auxiliaires: vouloir, pouvoir, devoir, savoir

Ημι-βοηθητικά ή “verbes modaux” γιατί αλλάζουν τη “διάθεση” του ρήματος με το οποίο συνδυάζονται. Και μην ξεχνάτε: το ρήμα που ακολουθεί είναι άκλιτο Infinitif.

Ας δούμε και πως κλίνονται:

devoir: οφείλω

vouloir: θέλω

pouvoir: μπορώ

savoir: ξέρω

je dois

je veux

je peux

je sais

tu dois 

tu veux

tu peux

tu sais 

il, elle, on  doit 

il, elle, on veut

il, elle, on peut

il, elle sait 

nous devons 

nous voulons

nous pouvons

nous savons 

vous devez

vous voulez

vous pouvez

vous savez

 ils, elles doivent

ils, elles veulent

ils, elles peuvent

 ils, elles savent

Για παράδειγμα:

devoir:

 • Tu dois toujours dire la vérité. Πρέπει πάντα να λες την αλήθεια.
 • On doit avoir 18 ans pour obtenir un permis de conduire. Πρέπει να είναι κανείς 18 χρονών για να πάρει δίπλωμα οδήγησης.
 • Nous devons être à l’heure au rendez-vous. Πρέπει να είμαστε στην ώρα μας στο ραντεβού.

pouvoir:

 • Est-ce que je peux demander un renseignement? Μπορώ να ζητήσω μια πληροφορία;
 • Il peut faire du vélo. Μπορεί να κάνει ποδήλατο.
 • Ils peuvent parler français. Μπορού να μιλήσουν γαλλικά.
 • Tu peux aller au cinéma ce soir. Μπορείς να πας σινεμά απόψε.

vouloir:

 • Vous pouvez faire cet exercice. C’est facile! Μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση. Είναι εύκολο!
 • Tu ne veux pas sortir ce soir? Δεν θέλεις να βγεις απόψε;
 • Nous voulons voyager dans le monde entier. Θέλουμε να ταξιδέψουμε σ’όλο τον κόσμο.
 • Ils ne veulent pas manger maintenant, peut-être plus tard. Δεν θέλουν να φάνε τώρα, ίσως αργότερα.

savoir:

 • Tu sais jouer aux cartes. Ξέρεις να παίζεις χαρτιά.
 • Elle sait jouer du piano. Ξέρει να παίζει πιάνο.
 • Vous savez utiliser l’ordinateur. Ξέρετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.
 • Ils savent jouer au scrabble. Ξέρουν να παίζουν σκράμπλ.

Άλλα χρήσιμα!

α) Με το ρήμα pouvoir στην ερώτηση ζητάτε επίσης και την άδεια για να κάνετε κάτι:

 • Est-ce que je peux partir maintenant? Μπορώ να φύγω τώρα;
 • Puis-je fumer une cigarette? Μπορώ να καπνίσω ένα τσιγάρο;
 • Est-ce que je peux aller aux toilettes? Μπορώ να πάω στην τουαλέτα;

Αν θέλετε να είστε πιο ευγενικοί, θα πείτε: je pourrais, “Pourriez-vous …?”:

 • Est-ce que je pourrais partir maintenant? Θα μπορούσα να φύγω τώρα;
 • Pourrais-tu me prêter ton stylo? Θα μπορούσες να μου δανείσεις το στυλό σου;
 • Pourriez-vous ouvrir la fenêtre, s’il vous plaît? Θα μπορούσατε ν’ανοίξετε το παράθυρο, σας παρακαλώ;

β) Με το vouloir θα ρωτήσετε ευγενικά:

 • Voulez-vous boire un café? Θέλετε να πιείτε ένα καφέ; 
 • Voulez-vous essayer la robe? Θέλετε να δοκιμάσετε το φουστάνι;

Και για πιο ευγενικά: “je voudrais …”, “Voudriez-vous …?”:

 • Voudriez-vous boire une tasse de café? Θα θέλατε να πιείτε ένα φλυτζάνι καφέ;
 • Je voudrais vous demander quelques informations. Θα ήθελα να σας ζητήσω μερικές πληροφορίες.

Εκτός από απαρέμφατο μπορείτε να το συνοδέψετε και μ’ένα ουσιαστικό:

 • Je voudrais un café, s’il vous plaît. Θα ήθελα ένα καφέ, παρακαλώ.
 • Nous voulons des informations sur les horaires de trains. Θέλουμε πληροφορίες για τα δρομολόγια των τρένων.

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Αρέσει σε %d bloggers: