Επιστροφή σε Η τρίτη συζυγία (ανώμαλα ρήματα) – Le 3e groupe (v. irréguliers)

Τα “-ir” που κλίνονται σαν “-er”

Υπάρχει και κάτι ευχάριστο για τα ανώμαλα ρήματα της τρίτης συζυγίας! Κάποια από αυτά, (δυστυχώς πολύ λίγα, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού) κλίνονται στον Ενεστώτα της Οριστικής σαν ομαλά.

Έχουν κατάληξη -ir κλίνονται όμως σαν τα ομαλά της πρώτης συζυγίας, αυτά δηλ. που έχουν κατάληξη -er.

Ας δούμε ποια είναι:

  • offrir προσφέρω
  • ouvrir ανοίγω
  • couvrir καλύπτω
  • découvrir ανακαλύπτω
  • souffrir υποφέρω
  • cueillir μαζεύω, συλλέγω (όταν πρόκειται για φρούτα, λουλούδια)
  • accueillir υποδέχομαι

Θα σχηματίσουμε τον Présent, όπως σ’ένα ομαλό ρήμα: αφαιρούμε δηλ. από το απαρέμφατο την κατάληξη -ir και προσθέτουμε τις καταλήξεις του Ενεστώτα της πρώτης συζυγίας.

Για παράδειγμα:

Présent

j’ouvr e
tuouvr –es
il / elle / onouvr –e
nousouvr –ons
vousouvr –ez
ils / ellesouvr –ent

Προσέξτε όμως!

Η μετοχή αορίστου/participe passé δεν σχηματίζεται όπως στα ομαλά ρήματα της πρώτης συζυγίας, θα πρέπει λοιπόν να την μάθετε απ’έξω.

Το ευχάριστο είναι ότι στα πέντε πρώτα ρήματα οι μετοχές έχουν την ίδια κατάληξη:

ouvrirouv –ert
couvrir couv –ert
découvrirdécouv –ert
offriroff –ert
souffrirsouff –ert
cueillircueill –i
accueilliraccueill –i

Τέλος, για να σχηματίσουμε τους υπόλοιπους χρόνους θ’ακολουθήσουμε τους κανόνες για τον σχηματισμό των χρόνων:

 Πως σχηματίζονται οι χρόνοι: μέρος 1ο

 Πως σχηματίζονται οι χρόνοι: μέρος 2ο

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: