Επιστροφή σε Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (2)

Premier Groupe: Le verbe PRÉFÉRER

Kάποια ρήματα που έχουν accent aigu (é) ήδη στο απαρέμφατο, θα το διατηρήσουν στα δύο πρώτα πρόσωπα του πληθυντικού ενώ στον ενικό και στο τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού θα το μετατρέψουν σε accent grave(è).

1. PRÉFÉRER προτιμώ / préfér -er

Présent
jepréfèr –e
tupréfères
il / elle / onpréfèr –e
nouspréfér -ons
vouspréfér-ez
ils / ellespréfèr –ent

Με τον ίδιο τρόπο θα κλίνουμε:

  • POSSÉDER κατέχω: je possède, tu possèdes … / nous possédons, … ils possèdent
  • CÉDER υποκύπτω: je cède, tu cèdes … / nous cédons, … ils cèdent

Attention!

Τα ρήματα αυτά διατηρούν το è σε όλο τον απλό Μέλλοντα και στον Conditionnel Présent. Κι αυτό γιατί το e πριν από την κατάληξη δεν ακούγεται.

Futur Simple:

  • je possèderai, tu possèderas …
  • je cèderai, tu cèderas …

Conditionnel Présent:

  • je possèderais, tu possèderais …
  • je cèderais, tu cèderais …

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Αρέσει σε %d bloggers: