Επιστροφή σε Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (2)

Premier Groupe: Le verbe ACHETER

Κάποια ρήματα της 1ης συζυγίας, παρόλο που είναι ομαλά, παρουσιάζουν κάποιες αλλαγές στο θέμα. Όπου το τελικό e δεν ακούγεται το προηγούμενο θα πάρει  accent grave (è) (σε όλα τα πρόσωπα του ενικού και στο τρίτο πληθυντικό, στον Ενεστώτα Présent). Ας δούμε όμως κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

1. ACHETER αγοράζω / achet -er

Présent
j’achèt –e
tuachètes
il / elle / onachèt –e
nousachet -ons (το e σχεδόν δεν προφέρεται [achton])
vousachet -ez (το e σχεδόν δεν προφέρεται [achte])
ils / ellesachèt –ent

Με τον ίδιο τρόπο θα κλίνουμε και τα ρήματα:

  • (SE) LEVER σηκώνω, (-ομαι): je lève, tu lèves … / nous levons, … ils lèvent
  • GELER παγώνω (congeler/surgeler καταψύχω): je gèle … nous gelons,  … ils gèlent
  • PESER ζυγίζω: je pèse, tu pèses … / nous pesons,  … ils pèsent

Attention!

Τα ρήματα αυτά διατηρούν το è σε όλο τον απλό Μέλλοντα και στον Conditionnel Présent. Κι αυτό γιατί το e πριν από την κατάληξη δεν ακούγεται.

Futur Simple:

  • j’achèterai, tu achèteras, il/elle/on achètera … 
  • … nous pèserons, vous pèserez, ils pèseront

Conditionnel Présent:

  • j’achèterais, tu achèterais, il/elle/on achèterait … 
  • … nous pèserions, vous pèseriez, ils pèseraient

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Αρέσει σε %d bloggers: