Επιστροφή σε Οι συζυγίες των ρημάτων – Les groupes des verbes

Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας – Manger, Commencer, Payer, … etc.

Κάποια ρήματα της 1ης συζυγίας, παρόλο που είναι ομαλά, παρουσιάζουν ιδαιτερότητες στο θέμα τους. Θα τα συναντήσουμε δηλ. με δύο διαφορετικά θέματα. Ας δούμε όμως κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ρήματα που τελειώνουν σε:

 -cer: ex. commencer ξεκινώ, αρχίζω
Présent: je commence, tu commences, il/elle/on commence,
                  nous commençons*, vous commencez, ils commencent
Imparfait: je commençais*, tu commençais, il/elle/on commençait,
nous commencions, vous commenciez, ils/elles commençaient

*Στο γράμμα c θα προσθέσουμε cédille (ç), για να διατηρήσουμε τον ήχo [s].

 

-ger: ex. manger τρώω

 

Présent: je mange, tu manges, il/elle/on mange, nous mangeons*,  
                   vous mangez, ils/elles mangent
Imparfait: je mangeais*, tu mangeais, il/elle/on mangeait,
nous mangions, vous mangiez, ils/elles mangeaient 

*Μετά από το γράμμα g θα προσθέσουμε ένα e, για να διατηρήσουμε τον ήχo [j]

 Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz  για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη στον Παρατατικό.

 

 -eter: exjeter πετώ, ρίχνω

 

Τα ρήματα αυτά διπλασιάζουν το γράμμα t όπου το τελικό e δεν ακούγεται:

Présent: je jette*, tu jettes,* il/elle/on jette*
                   nous jetons**, vous jetez***  ils/elles jettent* 
Imparfait: je jetais, tu jetais, il/elle/on jetait,

nous jetions, vous jetiez, ils/elles jetaient

*το τελικό e στα πρόσωπα του ενικού δεν προφέρεται καθώς και η κατάληξη -ent του πληθυντικού.

**δεν υπάρχει e.

***το e ακούγεται ενώ δεν προφέρεται το z.

 

 -eler: ex. (s’) appeler καλώ, (ονομάζομαι)
 Τα ρήματα αυτά διπλασιάζουν το γράμμα l  όπου το τελικό e δεν ακούγεται:
Présent: j’appelle*, tu appelles*, il/elle/on appelle*
                    nous appelons**, vous appelez***,  ils/elles appellent* 
Imparfait: j’appelais, tu appelais, il/elle/on appelait,
nous appelions, vous appeliez, ils/elles appellaient

*το τελικό e στα πρόσωπα του ενικού δεν προφέρεται καθώς και η κατάληξη -ent  του πληθυντικού.

**δεν υπάρχει e.

***το e ακούγεται ενώ δεν προφέρεται το z.

 

-oyer, -uyer, -ayer: ex. envoyer στέλνω, appuyer πιέζω, payer πληρώνω

Το γράμμα y μετατρέπεται σε i όπου το τελικό e δεν ακούγεται.

Présent: j’ envoie*, tu envoies*, il/elle/on envoie*,
                nous envoyons,** vous envoyez***, ils/elles envoient* 
Présent: j’ appuie*, tu appuies*, il/elle/on appuie*,
                          nous appuyons**  vous appuyez***, ils/elles appuient*
Présent: je paie*, tu paies*, il/elle/on paie*,
      nous payons**, vous payez***, ils/elles paient*

*το τελικό e στα πρόσωπα του ενικού δεν προφέρεται καθώς και η κατάληξη -ent  του πληθυντικού.

**δεν υπάρχει e

***το e ακούγεται ενώ δεν προφέρεται το z.

Attention!

Τα ρήματα σε -AYER -όπως το payer- έχουν δύο θέματα: σε -i (pai-) και σε –y (pay-) άρα μπορούν να κλιθούνμε δύο τρόπους.

Πάμε να δούμε πως θα κλίνουμε το payer με τον δεύτερο όπου θα έχουμε παντού -y:

Présent: je pay-e, tu pay-es, il/elle/on pay-e,
       nous pay-ons, vous pay-ez, ils/elle pay-ent

Το ίδιο συμβαίνει και στο ρήμα essayer προσπαθώ: (Θέμα: essai– αλλά και essay-):

Présent: j’essai-e, tu essai-es, il/elle/on essai-e,
       nous essay-ons, vous essay-ez, ils/elles essai-ent

αλλά και:

Présent: j’essay-e, tu essay-es, il/elle/on essay-e,
                nous essay-ons, vous essay-ez, ils/elles essay-ent

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη στον Ενεστώτα.

Δείτε ακόμη:

Κι άλλες ιδιομορφίες της πρώτης συζυγίας 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar