Επιστροφή σε Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (1)

Premier Groupe: MANGER- COMMENCER

Τα ρήματα με τις καταλήξεις GER και CER χρειάζονται προσοχή:

Στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού μετά από το γράμμα g, (και πριν από την κατάληξη ons) , θα προσθέσουμε ένα e, για να διατηρήσουμε τον ήχo [j]

1. MANGER  τρώωMang -er:

Présent
jemang –e
tumanges
il / elle / onmange
nousmangeons
vousmangez
ils / ellesmangent

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται και τα: nager κολυμπώ, voyager ταξιδεύω, partager μοιράζω, …

2. COMMENCER  αρχίζω Commenc -er:

Στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού, θα προσθέσουμε cédille (ç) στο γράμμα “c”, όταν ακολουθεί το φωνήεν: ο, για να διατηρήσουμε τον ήχo [s]. 

Présent
jecommence
tucommences
il / elle / oncommence
nouscommençons
vouscommencez
ils / ellescommencent

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται και τα: placer τοποθετώ, βάζω, avancer προχωρώ, …

Attention!

Προσοχή και στον Imparfait:

  • je mangeais, tu mangeais, il, elle, on mangeait / ils,elles mangeaient  / nous mangions, vous mangiez
  • je commençais, tu commençais, il,elle,on commençait / ils, elles commençaient / nous commencions, vous commenciez

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz  για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη στον Παρατατικό.

Αρέσει σε %d bloggers: