Η κλίση των γαλλικών ρημάτων – La conjugaison des verbes français (πως σχηματίζονται οι χρόνοι 01)

Ο σχηματισμός των χρόνων μπορεί ν’αποδειχθεί, κυρίως για τα ομαλά ρήματα της 1ης και 2ης συζυγίας, πολύ εύκολη υπόθεση, αν κάθε φορά ακολουθούμε τα σωστά βήματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

1) Présent Ενεστώτας

Στα ρήματα της πρώτης συζυγίας: 1er groupe (-er) για να τον σχηματίσουμε:

α) Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη (-er) και

β) στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Ενεστώτα που είναι οι εξής:

singulier: -e, -es, -e  pluriel: -ons, -ez, -ent

Για παράδειγμα:

a) parl -er: μιλώ ► θέμα: parl-

 • je parl- 
 • tu parl- es
 • il, elle, on parl- e
 • nous parl- ons
 • vous parl- ez
 • ils, elles parl- ent

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη πως κλίνονται:

 manger, commencer … etc.

lever, acheter … etc.

Τα “-ir” που κλίνονται σαν “-er”

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τα ρήματα της δεύτερης συζυγίας: 2e groupe (-ir):

α) Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη (-ir) και

β) στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Ενεστώτα που είναι οι εξής:

singulier: -is, -is, -it  pluriel: -issons, -issez, -issent

Για παράδειγμα:

b) roug -ir: κοκκινίζω ► θέμα: roug-

 • je roug- is
 • tu roug- is
 • il, elle, on roug- it
 • nous roug- issons
 • vous roug- issez
 • ils, elles roug- issent

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

2) Présent continu ou progressif προοδευτικός Ενεστώτας

Τον σχηματίζουμε με την έκφραση:

être en train de + infinitif (απαρέμφατο του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε)

Στη συνέχεια, κλίνουμε το être ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο: (ο κανόνας αυτός ισχύει για τα ρήματα και των τριών συζυγιών, ομαλά και ανώμαλα).

Για παράδειγμα:

 • je suis en train de manger, tu es en train de manger, il/elle/on est en train de manger,
 • nous sommes en train de manger, vous êtes en train de manger, ils/elles sont en train de manger

εγώ τρώω (τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε)

3) Passé Composé Παρακείμενος (με θέση Αορίστου)

Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε:

α) το βοηθητικό ρήμα avoir    και

β) την μετοχή αορίστου/participe passé

Στη συνέχεια, κλίνουμε το avoir ενώ η μετοχή μένει αμετάβλητη. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα ρήματα και των τριών συζυγιών, (ομαλά και ανώμαλα).

Για παράδειγμα:

a) parler (1er gr.) 

 • j’ai parlé  εγώ μίλησα, (έχω μιλήσει)
 • tu as parlé
 • il, elle, on a parlé
 • nous avons parlé
 • vous avez parlé
 • ils, elles ont parlé 

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 b) finir (2e gr.)

 • j’ai fini  εγώ τελείωσα, (έχω τελειώσει)
 • tu as fini
 • il, elle, on a fini
 • nous avons fini
 • vous avez fini
 • ils, elles ont fini

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

c) prendre (3e gr.)

 • j’ai pris  εγώ πήρα, (έχω πάρει) 
 • tu as pris
 • il, elle, on a pris
 • nous avons pris 
 • vous avez pris
 • ils, elles ont pris

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 

Προσέξτε όμως:
Υπάρχουν κάποια ρήματα που σχηματίζουν τον Passé Composé με το βοηθητικό ρήμα être:

Διαβάστε περισσότερα, κλικίζοντας τους συνδέσμους:

– Ποια ρήματα κλίνονται με βοηθητικό το “être

– Πως κλίνεται ένα ρήμα στον Passé Composé με το “être”

Επίσης:

Για να σχηματίσουμε τον Passé Composé του “έχω” και του “είμαι” θα χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό avoir:

être: j’ai été    avoir: j’ai eu

Άλλα σχετικά με τον Passé Composé:

– Μετοχή Αορίστου

– Μετοχές των ανώμαλων ρημάτων (3e gr.)

Δείτε ακόμη κάποιους “λογοτεχνικούς χρόνους”:

– Le Passé Simple

– Le Passé Antérieur

4) Passé Récent ou Proche άμεσος Αόριστος

Τον σχηματίζουμε με το ρήμα:

 venir de/d’ + infinitif (απαρέμφατο του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε)

Στη συνέχεια, κλίνουμε το venir ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο (ο κανόνας αυτός ισχύει για όλα τα ρήματα, ομαλά και ανώμαλα).

Για παράδειγμα:

 • je viens de parler, tu viens de parler, il/elle/on vient de parler,
 • nous venons de parler, vous venez de parler, ils/elles viennent de parler

εγώ μόλις μίλησα

5) Imparfait Παρατατικός

Για να τον σχηματίσουμε, στα ρήματα της πρώτης και της δεύτερης συζυγίας:

α) Παίρνουμε το ρήμα στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού του ενεστώτα (nous),

β) στη συνέχεια, του αφαιρούμε την κατάληξη -ons και

γ) τέλος, στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Imparfait, που είναι οι εξής:

singulier: -ais, -ais, -ait, pluriel: -ions, -iez, -aient

Για παράδειγμα:

a) 1er groupe: parler: nous parl-ons ► θέμα: parl-

 • je parl- ais  εγώ μιλούσα
 • tu parl- ais
 • il, elle, on parl- ait
 • nous parl- ions
 • vous parl- iez
 • ils, elles parl- aient

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

b) 2e groupe: finir: nous finiss -ons ►θέμα: finiss-

 • je finiss- ais  εγώ τελείωνα
 • tu finiss- ais
 • il, elle, on finiss- ait
 • nous finiss- ions
 • vous finiss- iez
 • ils, elles finiss- aient

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να κλίνουμε στον Imparfait και όλα τα ανώμαλα ρήματα της τρίτης συζυγίας.

Δείτε πως:

c) 3e groupe:

 • vouloir θέλω: nous voul- ons ► je voul- ais ήθελα
 • boire πίνω: nous buv- ons ► je buv- ais έπινα
 • prendre παίρνω: nous pren- ons ► je pren- ais έπαιρνα 
 • écrire γράφω: nous écriv- ons ► j’écriv- ais έγραφα, κ.ο.κ

καθώς και τα βοηθητικά:

d) verbes auxiliaires: avoir: j’av- ais είχα, être: j’ét- ais ήμουν

Δείτε ακόμη:

– Κάποια ρήματα της πρώτης συζυγίας παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στον Imparfait

6) Plus que parfait Υπερσυντέλικος

Είναι κι αυτός σύνθετος χρόνος. Τον σχηματίζουμε με:

α) τo βοηθητικό avoir ή être   και

β) τη μετοχή αορίστου/participe passé.

Στη συνέχεια, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα στον Imparfait και προσθέτουμε τη μετοχή του ρήματος που κλίνουμε. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα ρήματα και των τριών συζυγιών, (ομαλά και ανώμαλα).

Για παράδειγμα:

a) 1er groupe: parler

 • j’avais parlé  εγώ είχα μιλήσει
 • tu avais parlé
 • il, elle, on avait parlé
 • nous avions parlé
 • vous aviez parlé
 • ils, elles avaient parlé 

b) 2e groupe: finirj’avais fini, tu avais fini, … etc. εγώ είχα τελειώσει

c) 3e groupe: prendre: j’avais pris, tu avais pris, … etc. εγώ είχα πάρει

καθώς και τα βοηθητικά:

d) verbes auxiliaires: être: j’avais été, avoir: j’avais eu

Προσέξτε όμως:
Στα ρήματα που κλίνονται με το  être δεν ξεχνάμε την συμφωνία της μετοχής:

Για παράδειγμα: tomber 

 • j’étais tombé /  tombée εγώ είχα πέσει
 • tu étais  tombé /  tombée
 • il était tombé
 • elle était  tombée
 • on était tombés / tombées
 • nous étions tombés / tombées
 • vous étiez tombé / tombé tombés / tombées
 • ils étaient tombés
 • elles étaient  tombées

Δείτε πιο αναλυτικά για τη συμφωνία της μετοχής

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

– Πως σχηματίζονται οι χρόνοι: μέρος 2ο

– Conditionnel Présent

– Conditionnel Passé

Απλός Αόριστος – Le Passé Simple

Για τα ομαλά ρήματα της 1ης και 2ης συζυγίας (-er, -ir) ο σχηματισμός είναι πολύ εύκολος αρκεί να γνωρίζουμε τις καταλήξεις: 1er groupe (-er) 1η συζυγία  Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη -er και στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου που είναι οι εξής: singulier: -ai, -as, -a pluriel: -âmes, âtes, èrent a) parl -er: μιλώ ► θέμα: parl- je parl- …

Δες τη σελίδα »

Le Passé Antérieur

Χρόνος που δεν συναντάμε συχνά στα σύγχρονα γαλλικά αλλά κυρίως στα λογοτεχνικά κείμενα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει το παρελθόν του παρελθόντος ή πιο απλά ότι περιγράφει μια πράξη που έγινε και τελείωσε στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη. Θα τον συναντήσουμε  σε συνδυασμό με τον Passé Simple ενώ συνοδεύεται και από κάποιο χρονικό επιρρημα όπως: quand/lorsque όταν, aussitôt que αμέσως …

Δες τη σελίδα »

Le Passé composé avec être

Ο Αόριστος για ορισμένα μόνο ρήματα. Ο τρόπος για να τον σχηματίσουμε, απλός: κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα – αυτή τη φορά, όμως, το être – και δίπλα προσθέτουμε την μετοχή Αορίστου Participe passé. Δείτε πως: Για παράδειγμα: tomber πέφτω je suis tombé /  tombée tu es  tombé /  tombée il est  tombé elle est  tombée on est  tombés / tombées nous …

Δες τη σελίδα »

Η κλίση των ρήματων – La conjugaison des verbes (πως σχηματίζονται οι χρόνοι 02)

Και ο σχηματισμός αυτών των χρόνων, δεν παρουσιάζει ιδιέταιρες δυσκολίες, αρκεί κάθε φορά ν’ακολουθούμε σωστά τα βήματα. Ας τους δούμε λοιπόν: 1) Futur proche άμεσος Μέλλοντας Τον σχηματίζουμε με το ρήμα:  aller + infinitif (απαρέμφατο του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε) Στη συνέχεια, κλίνουμε το aller ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο (o κανόνας αυτός ισχύει για όλα τα ρήματα, ομαλά και ανώμαλα). …

Δες τη σελίδα »

Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο – La forme négative des verbes

Με το ρήμα στον αρνητικό τύπο θα πούμε “όχι”, θα δείξουμε την αρνητική διάθεση, την ενόχληση ή τη διαφωνία μας. Θα σχηματίσουμε την άρνηση με δύο μόνο λεξούλες, οι οποίες πλαισιώνουν το ρήμα ώστε να αποτελούν μια αχώριστη τριάδα: ne/n’ … pas δεν/μη(ν) Το ne μπαίνει αριστερά και το pas δεξιά από το ρήμα. Το n’ χρησιμοποιείται για τα ρήματα που αρχίζουν από …

Δες τη σελίδα »

Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο – La forme interrogative des verbes

Για τον ερωτηματικό τύπο, οι Γάλλοι, μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις τρόπους. Μ’αυτούς, μπορούμε να μετατρέψουμε σε ερωτηματικά τα ρήματα και των τριών συζυγιών σε όλους τους χρόνους. Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί: a) La forme affirmative avec: ? Η κατάφαση που γίνεται ερώτηση: Μ’ένα (?), όταν γράφουμε ή αλλάζοντας τον τόνο της φωνής …

Δες τη σελίδα »

1 σχόλιο

 1. Αρσενα

  δεν μου βγαινει ο congitionel και τον χρειαζομαι αναγκαια

  Απ: έχουμε ξεχωριστές σελίδες για τον Conditionnel.

  Le Conditionnel présent
  και
  Le Conditionnel passé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar