Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

La conjugaison des verbes français – Η κλίση των γαλλικών ρημάτων

Πολύ σημαντικό για την επικοινωνία μας, στα γαλλικά, είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τα ρήματα, να ξέρουμε δηλ. να τα κλίνουμε, στους χρόνους. Απαιτεί αρκετή προσπάθεια και διάβασμα, ίσως όμως να μην είναι και τόσο δύσκολο αν μάθουμε “το μηχανισμό” τους. Θα δούμε κάθε χρόνο ξεχωριστά και ανάλογα με τη χρονική στιγμή.

Ξεκινάμε από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν (τώρα) και στο παρελθόν (χθες). Κλικίστε τους παρακάτω συνδέσμους για να τους γνωρίσετε.

Α. Το παρόν/ Le Présent:

1. Le Présent Simple:

Ο απλός Ενεστώτας. Οι καταλήξεις του και ο τρόπος που σχηματίζεται αλλάζουν ανάλογα με το ρήμα. Στα ομαλά ρήματα, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, στα ανώμαλα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

a. Les verbes auxiliaires:

b. Le Premier groupe:

c. Le Deuxième groupe:

d. Le Troisième groupe: Les verbes irréguliers (ανώμαλα):

2. Le Présent Progressif:

Β. Το παρελθόν / Le Passé:

1. Le Passé Composé

Θα τον δούμε στα περισσότερα ρήματα να σχηματίζεται με βοηθητικό το έχω avoir. Υπάρχουν όμως κάποια ρήματα που θα τον σχηματίσουν με βοηθητικό το είμαι être και κάποια άλλα και με τα δύο (être ή avoir ανάλογα με την περίπτωση). Ας τις δούμε ξεχωριστά:

a. Le Passé Composé avec AVOIR:

b. Le Passé Composé avec ÊTRE

2. Le Passé Récent ou Proche

 3. Le Passé Simple

4.  Le Passé Antérieur

5. L’Imparfait

6. Le Plus que parfait

Δείτε ακόμα:

– Πως σχηματίζονται οι χρόνοι: μέρος 2ο

Les verbes du premier groupe (-ER) au Présent

Στην πρώτη συζυγία τα ρήματα είναι ομαλά, δηλ έχουν ένα σταθερό κομμάτι (θέμα) στο οποίο προσθέτουμε επίσης σταθερές καταλήξεις. Το σταθερό κομμάτι του ρήματος το παίρνουμε αν αφαιρέσουμε το -ER από το άκλιτο ρήμα (infinitif). 1. PARLER  μιλώ/ Parl -er: Présent je parl- e tu parl- es il / elle / on parl- e nous parl- ons vous parl- ez ils / …

Les verbes du deuxième groupe (-IR) au Présent

Και στην δεύτερη συζυγία τα ρήματα είναι ομαλά, δηλ έχουν ένα σταθερό κομμάτι (θέμα) στο οποίο προσθέτουμε επίσης σταθερές καταλήξεις. Χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας των ρημάτων είναι τα δύο ss στον πληθυντικό. Το σταθερό κομμάτι του ρήματος το παίρνουμε αν αφαιρέσουμε το -IR από το άκλιτο ρήμα (infinitif). 1. FINIR τελειώνω / Fin -ir: Présent …

Le Présent continu – Ενεστώτας διαρκείας

Ή Προοδευτικός progressif. Σχηματίζεται πολύ εύκολα σε όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα) Αποτελείται από δύο κομμάτια: 1. την έκφραση: être en train de (δεν μεταφράζεται στα ελληνικά) 2. το απαρέμφατο (infinitif) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε. Στη συνέχεια, κλίνουμε το être ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο: Être en train de parler μιλάω je suis  en train de …

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι 02

La conjugaison des verbes français – Η κλίση των γαλλικών ρημάτων Πολύ σημαντικό για την επικοινωνία μας, στα γαλλικά, είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τα ρήματα, να ξέρουμε δηλ. να τα κλίνουμε, στους χρόνους. Απαιτεί αρκετή προσπάθεια και διάβασμα, ίσως όμως να μην είναι και τόσο δύσκολο αν μάθουμε “το μηχανισμό” τους. Θα δούμε κάθε χρόνο ξεχωριστά και …

Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο – La forme négative des verbes

Je ne peux pas Je ne veux pas Je n’écoute pas Je n’hésite pas Je sais pas Δεν μπορώ , δεν θέλω, δεν ακούω, δεν διστάζω, δεν ξέρω … δεν, δεν … Μια μικρή λέξη με μεγάλη ισχύ. Αρκεί να τη βάλουμε μπροστά από οποιοδήποτε ρήμα κι όλα αλλάζουν: άρνηση, ενόχληση, διαφωνία, απαγόρευση, πείσμα, άγνοια …

Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο – La forme interrogative des verbes

Je travaille? Est-ce que tu parles? Veux-tu? Aime-t-elle? Puis-je? Για να μετατρέψουμε ένα ρήμα (οποιασδήποτε συζυγίας) σε ερωτηματικό, οι Γάλλοι, μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις τρόπους. Κι αυτό γιατί, ανάλογα με την περίσταση, θα διαλέξουμε τον τρόπο που θα θέσουμε την ερώτηση.  Πάμε να δούμε πως, ξεκινώντας από τον καθημερινό και πιο εύκολο: 1. …

Le Passé Composé – Les verbes auxiliaires: ÊTRE – AVOIR

Και τα δύο κλίνονται με βοηθητικό το Avoir. 1. ÊTRE / j’ai été ήμουν j’ ai été tu as été il/elle/ on a été nous avons été vous avez été ils / elles ont été 1. AVOIR / j’ai eu [u] είχα j’ ai eu tu as eu il/elle/ on a eu nous avons eu …

Le Passé Composé avec AVOIR – Les verbes réguliers: -IR, -ER

Ο Αόριστος. Και πιο σωστά Παρακείμενος, ο οποίος, στην καθημερινή γλώσσα, έχει πάρει τη θέση του απλού Αορίστου (Passé Simple). Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε: 1.  το βοηθητικό ρήμα (verbe auxiliaire): avoir  2. τη μετοχή του Αορίστου (Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε. Στη συνέχεια, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα AVOIR στον Ενεστώτα ενώ η μετοχή …

Le Passé Composé avec AVOIR – Les verbes irréguliers

Και γι αυτά τα ρήματα, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα AVOIR στον Ενεστώτα και προσθέτουμε τη μετοχή, η οποία επίσης θα μείνει αμετάβλητη. 1. troisième groupe (-IR): DORMIR / j’ai dormi κοιμήθηκα j’ ai dormi tu as dormi il/elle/ on a dormi nous avons dormi vous avez dormi ils / elles ont dormi Attention! Για τη μετοχή …

Le Passé Composé avec ÊTRE

Ο Αόριστος. Και πιο σωστά Παρακείμενος, ο οποίος, στην καθημερινή γλώσσα, έχει πάρει τη θέση του απλού Αορίστου (Passé Simple). Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε: 1.  ένα βοηθητικό ρήμα (verbe auxiliaire): être 2. τη μετοχή του Αορίστου (Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε. Στη συνέχεια, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα, στον Ενεστώτα, και βάζουμε και τη …

Le Passé composé avec ÊTRE – L’accord du participe

Η συμφωνία της μετοχής είναι απαραίτητη στον Passé Composé όταν έχουμε βοηθητικό το être.  Σε κάποια πρόσωπα, είναι ξεκάθαρη.  Αναφερόμαστε, φυσικά στις αντωνυμίες: elle / elles,  ils / elles: Για παράδειγμα: Elle est tombée de son vélo. Αυτή έπεσε από το ποδήλατο της. Elles sont tombées de leur vélo. Αυτές έπεσαν από το ποδήλατο τους. …

Le Passé Composé avec Avoir et Être

Κι ενώ κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να θυμόμαστε ότι κλίνονται με το étre στους σύνθετους χρόνους, ξαφνικά αυτό αναρέπεται. Κάποια από τα “περίφημα 14” δεν κλίνονται μόνο με το être αλλά και με το avoir. Ας δούμε πρώτα ποια είναι: monter ‡ descendre rentrer, retourner passer sortir demeurer Και πως θα ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις; Είναι σχετικά …

Le Passé récent – Άμεσος Αόριστος

Ο Άμεσος Αόριστος. Σχηματίζεται πολύ εύκολα σε όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα) Αποτελείται από δύο κομμάτια: 1. το ρήμα: venir de/d’ 2. το απαρέμφατο (infinitif) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε. (και των τριών συζυγιών: ομαλά ή ανώμαλα): Στη συνέχεια, κλίνουμε το venir ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο: Venir de + parler (μόλις μίλησα) je viens de …

Απλός Αόριστος – Le Passé Simple

Για τα ομαλά ρήματα της 1ης και 2ης συζυγίας (-er, -ir) ο σχηματισμός είναι πολύ εύκολος αρκεί να γνωρίζουμε τις καταλήξεις: 1er groupe (-er) 1η συζυγία  Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη -er και στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου που είναι οι εξής: singulier: -ai, -as, -a pluriel: -âmes, âtes, èrent a) parl -er: μιλώ ► θέμα: parl- je parl- …

Le Passé Antérieur

Χρόνος που δεν συναντάμε συχνά στα σύγχρονα γαλλικά αλλά κυρίως στα λογοτεχνικά κείμενα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει το παρελθόν του παρελθόντος ή πιο απλά ότι περιγράφει μια πράξη που έγινε και τελείωσε στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη. Θα τον συναντήσουμε  σε συνδυασμό με τον Passé Simple ενώ συνοδεύεται και από κάποιο χρονικό επιρρημα όπως: quand/lorsque όταν, aussitôt que αμέσως …

L’Imparfait – Παρατατικός

Τον σχηματίζουμε με τρία απλά βήματα: Ξεκινάμε πάντα από το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού του Ενεστώτα (Présent): nous Αφαιρούμε την κατάληξη -ons και κρατάμε το κομμάτι που απομένει. Σ’αυτό προσθέτουμε τις καταλήξεις του Imparfait. Η διαδικασία είναι η ίδια για όλα τα ρήματα: a. Premier groupe: parler: nous parl- ons / parl- (je parlais μιλούσα) je …

Le Plus que parfait – Υπερσυντέλικος

Σύνθετος χρόνος κι αυτός, όπως ο Passé Composé. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε: 1.  ένα βοηθητικό ρήμα (un verbe auxiliaire): avoir ή être 2. τη μετοχή του Αορίστου (le Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε. Attention! Η διαφορά του με τον Passé Composé είναι ότι εδώ κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα στον Imparfait. 1. Premier …

5 σχόλια

Μεταπήδηση στη φόρμα σχολίων

 1. Γιατί στον ενεστώτα δεν υπάρχει η συζυγια -re

  Απ: Τα ρήματα με κατάληξη σε -re είναι ανώμαλα. Κλίνονται διαφορετικά.
  Βλέπε επίσης:
  α. Ομαλά, Ανώμαλα Ρήματα – Verbes Réguliers, Irréguliers
  β. Οι συζυγίες των ρημάτων – Les groupes des verbes

 2. Ο υπερσυντέλικος για τα βοηθητικά δεν είναι ανάποδα οι Participe Passe?

  Απ.: δεν καταλαβαίνω την ερώτηση.

  1. Στο υπερσυντελικο έχετε βαλει ανάποδα τα βοηθητικά δηλαδή το avoir γίνεται eu και το etre été

   Απ: Σωστό κι ευχαριστούμε. Απρόσεκτο και βιαστικό Copy/Paste.
   Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο Γιώργος.

 3. Εξαιρετική δουλεια👏👏👏

 4. δεν μου βγαινει ο congitionel και τον χρειαζομαι αναγκαια

  Απ: έχουμε ξεχωριστές σελίδες για τον Conditionnel.

  Le Conditionnel présent
  και
  Le Conditionnel passé

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: