Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο – La forme négative des verbes

Je ne peux pas

Je ne veux pas

Je n’écoute pas

Je n’hésite pas

Je sais pas

Δεν μπορώ , δεν θέλω, δεν ακούω, δεν διστάζω, δεν ξέρω … δεν, δεν

Μια μικρή λέξη με μεγάλη ισχύ. Αρκεί να τη βάλουμε μπροστά από οποιοδήποτε ρήμα κι όλα αλλάζουν: άρνηση, ενόχληση, διαφωνία, απαγόρευση, πείσμα, άγνοια είναι μερικές από τις καταστάσεις που εκφράζει.

Και στα γαλλικά το ίδιο. Με μια μικρή διαφορά ή καλύτερα με μια λέξη διαφορά. Οι Γάλλοι σ’αυτό το σημείο είναι πιο φλύαροι από μας και χρειάζονται δύο λέξεις για να σχηματίσουν τον αρνητικό τύπο:

ne/n’ (verbe) pas

Το ne μπαίνει αριστερά και το pas δεξιά ενώ το n’ χρησιμοποιείται για τα ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν ήάφωνο. Έτσι, μπορούμε να μετατρέψουμε σε αρνητικά τα ρήματα και των τριών συζυγιών, σε όλους τους χρόνους.

Ας δούμε την κάθε μία ξεχωριστά:

1er groupe (-er):parler μιλώ:

je ne parle pas
tu ne parles pas
il/elle, on ne parle pas
nous ne parlons pas
vous ne parlez pas
ils/elles ne parlent pas

2e groupe (-ir):finir τελειώνω:

je ne finis pas
tu ne finis pas
il/elle, on ne finit pas
nous ne finissons pas
vous ne finissez pas
ils/elles ne finissent pas

3e groupe:prendre παίρνω:

je ne prends pas
tu ne prends pas
il/elle, on ne prend pas
nous ne prenons pas
vous ne prenez pas
ils/elles ne prennent pas

Ας τη δούμε και σε προτάσεις:

  • Non, je ne suis pas français. Όχι δεν είμαι Γάλλος.
  • Tu ne travailles pas à la banque. Δεν εργάζεσαι στην τράπεζα.
  • Elle n’aime pas les chats. Δεν αγαπάει τις γάτες.
  • Non, nous ne sommes pas d’accord avec toi. Όχι, δεν συμφωνούμε μαζί σου.
  • Ils ne viennent pas au cinéma avec nous. Δεν έρχονται μαζί μας στο σινεμά.

Στην περίπτωση των σύνθετων χρόνων/ Les Temps composés η άρνηση πλαισιώνει πάντα το βοηθητικό ρήμα:

P. composé: Je n’ai pas regardé /Je ne suis pas allé
Futur proche: Je ne vais pas acheter
Passé récent: Je ne viens pas de parler
Plus que parfait: Je n’avais pas regardé
Futur antérieur: Je n’aurai pas parlé
Conditionnel passé: Je n’aurais pas fini

Attention!

Η μοναδική περίπτωση που το ne και το pas δεν χωρίζουν είναι όταν συνοδεύουν το απαρέμφατο:

ne pas parler, ne pas finir, ne pas avoir, ne pas être 

Τέλος, στις καθημερινές τους συζητήσεις, οι Γάλλοι, παραλείπουν το ne από την άρνηση. Θα τους ακούσουμε να λένε για παράδειγμα:

  • Je sais pas. Δεν ξέρω.
  • Je suis pas d’accord. Δεν συμφωνώ. κ.τ.λ.

Προσοχή όμως! Αυτό, δεν μπορεί να συμβεί στον γραπτό και στον επίσημο προφορικό λόγο .

Δείτε ακόμη:

Η άρνηση αλλιώς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La négation autrement … – Η άρνηση αλλιώς …

Je ne veux rien. Personne ne frappe à la porte. Je ne voyagerai nulle part cet été. Je ne t’aime plus. Il n’est pas encore arrivé. Je voudrais mon café sans sucre, s’il vous plaît. Για ν’αρνηθούμε ή να δείξουμε την αντίθεση, στα γαλλικά, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε πάντα το ne … pas. Υπάρχουν …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: