Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι 02

La conjugaison des verbes français – Η κλίση των γαλλικών ρημάτων

Πολύ σημαντικό για την επικοινωνία μας, στα γαλλικά, είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τα ρήματα, να ξέρουμε δηλ. να τα κλίνουμε, στους χρόνους. Απαιτεί αρκετή προσπάθεια και διάβασμα, ίσως όμως να μην είναι και τόσο δύσκολο αν μάθουμε “το μηχανισμό” τους. Θα δούμε κάθε χρόνο ξεχωριστά και ανάλογα με τη χρονική στιγμή. Σε άλλη σελίδα είδαμε τους χρόνους του παρόντος και του παρελθόντος.

Και συνεχίζουμε μ’αυτούς που αναφέρονται στο μέλλον .

Το μέλλον / L’ Avenir:

Τρεις χρόνοι για το μέλλον, ανάλογα με το τι θέλουμε να εκφράσουμε, κάθε φορά: Le Futur proche, Le Futur simple, Le  Futur antérieur Συντελεσμένος Μέλλοντας

Και ξεκινάμε με 

A. Le Futur Proche – Άμεσος Μέλλοντας

Αποτελείται από δύο κομμάτια:

1. ρήμα: aller

2. το απαρέμφατο (infinitif) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε

Στη συνέχεια, κλίνουμε το aller ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο (o κανόνας αυτός ισχύει για όλα τα ρήματα, ομαλά και ανώμαλα).

Aller parler (θα μιλήσω)

jevaisparler
tuvasparler
il/elle/ onvaparler
nousallonsparler
vousallezparler
ils / ellesvontparler

Το ευχάριστο, είναι ότι σχηματίζεται πολύ εύκολα για όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα):

2e grfinir τελειώνωje vais finir
3e grpartir φεύγω je vais partir

B. Futur simple – Μέλλοντας απλός

Ο σχηματισμός του στα ομαλά ρήματα της πρώτης:  (-er) και της δεύτερης συζυγίας:  (-ir) είναι πολύ εύκολος. Χρειαζόμαστε:

1. το ρήμα στο απαρέμφατο infinitif 

2. τις καταλήξεις του Μέλλοντα:

-ai, -as, -a , -ons, -ez, -ont : Αν προσέξετε μοιάζουν με το ρήμα avoir.

3. Στην συνέχεια, προσθέτουμε τις καταλήξεις στο απαρέμφατο και έχουμε σχηματίσει τον Futur Simple.

1er gr: parler-  (θα μιλήσω)2e gr: finir- (θα τελειώσω)
jeparler-ai  finir-ai 
tuparler-asfinir-as
il, elle,onparler-afinir-a
nousparler-onsfinir-ons
vousparler-ezfinir-ez
ils, ellesparler-ontfinir-ont

Δοκιμάστε τώρα τα σχετικά: Quiz-1er gr /  Quiz-2e gr  για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη:

Attention:

Στην τρίτη συζυγία μπορούμε να κλίνουμε με τον ίδιο τρόπο:

 • τα ρήματα που έχουν κατάληξη απαρεμφάτου σε -ir (partir, sortir, servir …)
 • όσα ρήματα τελειώνουν σε -re αφού πρώτα αφαιρέσουμε το τελικό e και στη συνέχεια προσθέτουμε τις καταλήξεις του Μέλλοντα.
prendr-e sortir
jeprendr-ai (θα πάρω)sortir-ai (θα βγω)
tuprendr-assortir-as
il, elle,onprendr-asortir-a
nousprendr-onssortir-ons
vousprendr-ezsortir-ez
ils, ellesprendr-ontsortir-ont

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία ρημάτων που σχηματίζει τον Futur Simple “ανώμαλα”:

– Ανώμαλοι Μέλλοντες / Les Futurs irréguliers 

C. Futur antérieur Συντελεσμένος Μέλλοντας

Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε:

1. το βοηθητικό ρήμα avoir ή être

2. τη μετοχή αορίστου (participe passé)

Στη συνέχεια κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα στον Futur και προσθέτουμε τη μετοχή του ρήματος που κλίνουμε. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα ρήματα και των τριών συζυγιών, (ομαλά και ανώμαλα).

1er gr: parler2e gr: finir3e gr: prendre
j’auraiparlé finipris
tuaurasparlé finipris
il, elle,onauraparlé finipris
nousauronsparlé finipris
vousaurezparlé finipris
ils, ellesaurontparlé finipris

Προσέξτε όμως, στα ρήματα που κλίνονται με το être δεν ξεχνάμε την συμφωνία της μετοχής.

jeseraitombé /  tombée  (εγώ θα έχω πέσει)
tuserastombé /  tombée
il, seratombé
elleseratombée
onseratombés / tombées
nousseronstombé/ tombées
voussereztombé / tombée  (πληθυντικός ευγενείας) /  tombés / tombées
ilsseronttombés
ellesseronttombées

Δείτε ακόμη:

– Μετοχές των ανώμαλων ρημάτων

Συμφωνία της μετοχής

– Τα Ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα Ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Le Conditionnel Présent

– Le Conditionnel Passé

– Le Passé Simple

– Le Passé Antérieur

3 σχόλια

1 ping

 1. Γεια σας!!! Παρατήρησα ότι με τον futur simple αποδίδεται ο ελληνικός στιγμιαίος μέλλοντας πχ θα βγω, θα μιλήσω κτλ Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν θέλαμε να πούμε κάτι σε μέλλοντα διαρκείας πχ θα μιλάω, θα βγαίνω, θα τελειώνω κτλ..πώς θα το λέγαμε; δηλαδή πώς αποδίδεται ο μέλλοντας διαρκείας;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!!

  1. Καλή ερώτηση. Διαβάστε γι αυτό εδώ.

 2. Θα ήθελα τη βοήθεια σας αν είναι δυνατόν.. Μαθαίνω γαλλικά μόνη μου και η σελίδα σας με βοηθάει πολύ. Έχω όμως μια πολύ παλιά γραμματική κλίσης ρημάτων στην οποία αναφέρεται ο χρόνος “Passe antérieur”. Έχω ψάξει πάρα πολύ να βρω αντίστοιχο χρόνο στα ελληνικά αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ούτε τι σημαίνει και δεν έχω ιδέα πως χρησιμοποιείται.. Στις σελίδες σας δεν τον περιλαμβάνετε. Μπορείτε να με βοηθήσετε; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  Απ: Είναι χρόνος λογοτεχνικός και τον συναντάμε σπάνια στα καθημερινά γαλλικά. Μπορείς όμως να διαβάσεις περισσότερα γι αυτόν αν κλικίσεις τον σύνδεσμο.

 1. […] η κλίση των ρημάτων ανά συζυγία και χρόνο (2ο μέρος) […]

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: