Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι 02

Μέλλοντας ανώμαλων ρήματων στα γαλλικά – Le futur des verbes irréguliers

Δεν υπάρχει καμμιά  “συνταγή”  για τον σχηματισμό τους παρά μόνο η απομνημόνευση. Ευτυχώς όμως δεν είναι και τόσα πολλά. Αν ξέρετε το πρώτο πρόσωπο, γνωρίζετε το θέμα όπου θα προσθέσετε τις καταλήξεις του Futur simple:

1. Les verbes irréguliers

aller πηγαίνω: j’ ir -ai
courir τρέχω: je courr -ai
devoir οφείλω: je devr -ai
envoyer στέλνω: j’ enverr -ai
faire κάνω: je fer -ai
falloir πρέπει (απρόσωπο): il faudra
mourir πεθαίνω: je mourr -ai
payer πληρώνω: je paier -ai / je payer -ai
pleuvoir βρέχει (απρόσωπο): il pleuvra
pouvoir μπορώ: je pourr -ai
recevoir λαμβάνω: je recevr -ai
savoir ξέρω: je saur -ai
tenir κρατώ: je tiendr -ai
valoir αξίζω: je vaudr -ai
venir έρχομαι: je viendr -ai
voir βλέπω: je verr -ai
vouloir μπορώ: je voudr -ai

Attention!

Κάποια ρήματα έχουν 2 “r” στο θέμα τους: courr-, enverr-,  mourr-, pourr-, verr– 

Τα βοηθητικά σχηματίζουν κι αυτά τον Futur simple με δικό τους τρόπο:

2. Les verbes auxiliaires

avoir έχω: j’ aur -ai
être είμαι: je ser -ai

Και τέλος, δύο εκφράσεις πολύ εύχρηστες και καθημερινές:

c’est είναι: ce sera
il y a υπάρχει, υπάρχουν il y aura

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: