Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé Antérieur

Χρόνος που δεν συναντάμε συχνά στα σύγχρονα γαλλικά αλλά κυρίως στα λογοτεχνικά κείμενα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει το παρελθόν του παρελθόντος ή πιο απλά ότι περιγράφει μια πράξη που έγινε και τελείωσε στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη.

Θα τον συναντήσουμε  σε συνδυασμό με τον Passé Simple ενώ συνοδεύεται και από κάποιο χρονικό επιρρημα όπως:

quand/lorsque όταν, aussitôt que αμέσως μόλις, après que αφού, dès que μόλις.

Η πράξη που έγινε πρώτη χρονικά εκφέρεται με P. Antérieur ενώ η δεύτερη με P. Simple:

  • Quand il eut fini son travail il partit. Όταν τελείωσε την δουλειά του έφυγε. (πρώτα δηλ. τελείωσε την δουλειά του και ύστερα έφυγε)
  • Lorsque nous eûmes fini de manger nous allâmes étudier. Όταν φάγαμε πήγαμε να διαβάσουμε (πρώτα τελειώσαμε το φαγητό κι ύστερα πήγαμε για διάβασμα).
  • Après qu’elle eut fait des achats elle rentra directement chez elle. Αφού έκανε ψώνια γύρισε κατευθείαν σπίτι της. (πρώτα ψώνισε κι έπειτα γύρισε σπίτι της)

Οι πράξεις τις οποίες περιγράφουν αυτοί οι δύο χρόνοι δεν έχουν μεγάλη χρονική απόσταση, γίνονται σχεδόν αμέσως η μία μετά την άλλη.

Όσο για  τον συνδυασμό Passé Antérieur-Passé Simple, είναι αντίστοιχος μ’αυτόν του Plus que Parfait (P.Q.P)-Passé Composé (και ο P.Q.P εκφράζει μια πράξη που έγινε πριν από κάποια άλλη στο παρελθόν):

ex. Quand je suis rentré à la maison mon frère était déjà arrivé de l’école. Όταν επέστρεψα στο σπίτι ο αδελφός μου είχε ήδη γυρίσει από το σχολείο.

Στον προφορικό λόγο, ωστόσο, οι Γάλλοι έχουν απλοποιήσει κάπως τα πράγματα. Έτσι:

α) αντικαθιστούν τον Passé Antérieur και το χρονικό επίρρημα με τις εκφράσεις:

  • Après avoir + participe passé για όσα ρήματα κλίνονται με βοηθιτικό το avoir
  • Après être + participe passé για όσα ρήματα κλίνονται με βοηθιτικό το être. (Προσοχή στη συμφωνία της μετοχής σε γένος και αριθμό με το υποκείμενό της.)

β) και στη θέση του Passé Simple χρησιμοποιούν τον Passé Composé.

Μοιάζει λίγο με μαθηματική εξίσωση, στην πράξη όμως δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

  • Quand il eut mangé il partit ►  Après avoir mangé il est parti.
  • Lorsque j’eus fini mes devoirs je vis un film à la télé ► Après avoir fini mes devoirs j’ai vu un film à la télé.
  • Aussitôt que nous fûmes sortis du cinéma nous allâmes boire un pot ► Après être sortis du cinéma nous sommes allés boire un pot*.

* πίνω ένα ποτό

Τέλος, για την κλίση των ρήματων ακολουθούμε τα ίδια βήματα όπως για όλους τους σύνθετους χρόνους: βοηθητικό ρήμα être ή avoir στον P. Simple + μετοχή Αορίστου:

v. aimer (auxiliaire avoir)

j’eus aimé

tu eus aimé

il/elle/on eut aimé

Nous eûmes aimé

vous eûtes aimé

Ils/ elles eurent aimé

v. sortir (auxiliaire être)

je fus sorti

tu fus

il fut sorti, elle fut sortie, on fut sorti, -is, -ies

nous fûmes sortis, -ies

vous fûtes sortis, -es

ils furent sortis, elles furent sorties

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: