Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé Composé avec Avoir et Être

Κι ενώ κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να θυμόμαστε ότι κλίνονται με το étre στους σύνθετους χρόνους, ξαφνικά αυτό αναρέπεται. Κάποια από τα “περίφημα 14” δεν κλίνονται μόνο με το être αλλά και με το avoir.

Ας δούμε πρώτα ποια είναι:

monter ‡ descendre

rentrer, retourner

passer

sortir

demeurer

Και πως θα ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις; Είναι σχετικά εύκολο γιατί και στα ελληνικά τα ρήματα αυτά χρησιμοποιούνται διαφορετικά ανάλογα με το νόημα:

Άλλες φορές η ενέργειά τους γυρίζει πίσω σ’αυτόν που την προκαλεί και τότε στα γαλλικά, θα τα κλίνουμε με το être.

Άλλες φορές πάλι η ενέργεια πηγαίνει σε κάποιον ή κάτι άλλο και τότε στα γαλλικά, θα τα κλίνουμε με το avoir.

Ας τα δούμε όμως καλύτερα μέσα από μερικά παραδείγματα:

monter ανεβαίνω, ανεβάζω ‡ descendre κατεβαίνω, κατεβάζω

Για παράδειγμα:

 • Je suis monté au deuxiéme étage Ανέβηκα στο δεύτερο όροφο (εγώ ο ίδιος)

et  και

j’ai monté mes valises aussi. ανέβασα τις βαλίτσες μου επίσης. (η ενέργεια του ρήματος τώρα μεταβαίνει στις βαλίτσες: Τι ανέβασα; Τις βαλίτσες)

 • Je suis descendu du deuxième étage par l’escalier. Κατέβηκα από το δεύτερο όροφο με τη σκάλα.(εγώ ο ίδιος)
 • J’ai descendu mes bagages par les escaliers. Κατέβασα τις αποσκευές μου με τη σκάλα. (κι εδώ η ενέργεια μεταβαίνει στις αποσκευές: Τι κατέβασα; Τις αποσκευές)

Όταν θέλετε όμως να πείτε ότι κατεβήκατε τα σκαλοπάτια θα χρησιμοποιήσετε το avoir:

 • J’ai descendu les escaliers en courant. Κατέβηκα τα σκαλοπάτια τρέχοντας (η δικιά σας ενέργεια μεταβαίνει και στα σκαλοπάτια ► Τι κατέβηκα; Τα σκαλοπάτια.)

rentrer επιστρέφω, μπαίνω, βάζω

Για παράδειγμα:

 • Je suis rentré du bureau à 20:00 heures Επέστρεψα από το γραφείο στις 8 το βράδυ     

et και

j’ai rentré la voiture dans le garage.  έβαλα το αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ.

retourner επιστρέφω, γυρίζω πίσω

Για παράδειγμα:

 • Je suis retourné en France après 5 ans d’absence. Επέστρεψα στη Γαλλία μετά από 5 χρόνια απουσίας.
 • La poste m’a retourné la lettre avec l’indication sur l’enveloppe “Déstinataire inconnu”. Το ταχυδρομείο μου επέστρεψε το γράμμα με την ένδειξη πάνω στο φάλελλο “Παραλήπτης άγνωστος”. (εδώ η ενέργεια μεταβαίνει στο γράμμα: Τι επέστρεψε το ταχυδρομείο; Το γράμμα)

passer περνώ

Για παράδειγμα:

 • En rentrant chez moi, je suis passé par la poste pour envoyer une carte. Επιστρέφοντας σπίτι μου πέρασα από το ταχυδρομείο για να στείλω μια κάρτα.
 • As-tu passé de bonnes vacances? Πέρασες καλές/ωραίες διακοπές; (η ενέργεια πηγαίνει στις διακοπές: Τι πέρασες; Ωραίες διακοπές.)

sortir βγαίνω, βγάζω 

Για παράδειγμα:

 • Hier, nous sommes sortis, nous avons mangé au restaurant avec des amis. Χθες βγήκαμε, φάγαμε στο εστιατόριο με φίλους.
 • Est-ce que tu as sorti les poubelles? – Non, j’ai oublié. Έβγαλες τα σκουπίδια; Όχι, ξέχασα. (Τι έβγαλες; Τα σκουπίδια.)

demeurer παραμένω, κατοικώ

Το ρήμα αυτό έχει  δύο έννοιες:

Όταν έχει την έννοια του παραμένω σ’ένα μέρος: rester κλίνεται με το être

Για παράδειγμα:

 • Ils sont demeurés trois mois à Paris. Παρέμειναν τρεις μήνες στο Παρίσι.

Όταν έχει την έννοια του κατοικώ, μένω: habiter τότε κλίνεται με το avoir.

 • Pendant leur séjour à Paris, ils ont demeuré chez des amis. Κατά τη διαμονή τους στο Παρίσι έμειναν σε φίλους.

Τέλος, ενώ τα σύνθετα του ρήματος venir κλίνονται με το être όπως και αυτό, κάποια εξαιρούνται και κλίνονται με το avoir:

prévenir προειδοποιώ

subvenir à αναλαμβάνω, συντρέχω, προνοώ

Για παράδειγμα:

 • Lorsqu’Il a vu le voleur sortir de l’appartement il a immédiatement prévenu la police. Όταν είδε τον κλέφτη να βγαίνει από το διαμέρισμα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.
 • Qui a subvenu à vos besoins pendant votre maladie? Ποιος ανέλαβε τις ανάγκες σας/Ποιος σας συνέτρεξε κατά την ασθένειά σας;
Αρέσει σε %d bloggers: