Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé Composé avec AVOIR – Les verbes irréguliers

Και γι αυτά τα ρήματα, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα AVOIR στον Ενεστώτα και προσθέτουμε τη μετοχή, η οποία επίσης θα μείνει αμετάβλητη.

1. troisième groupe (-IR): DORMIR / j’ai dormi κοιμήθηκα

j’aidormi
tuasdormi
il/elle/ onadormi
nousavonsdormi
vousavezdormi
ils / ellesontdormi

Attention!

Για τη μετοχή των ανώμαλων ρημάτων θα χρειαστεί να εξασκήσετε τη μνήμη σας αφού σχηματίζεται με διαφορετικό τρόπο για το καθένα. Δείτε τις μετοχές των βασικών καθημερινών ρημάτων εδώ:

Αρέσει σε %d bloggers: