Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé Composé avec ÊTRE

Ο Αόριστος. Και πιο σωστά Παρακείμενος, ο οποίος, στην καθημερινή γλώσσα, έχει πάρει τη θέση του απλού Αορίστου (Passé Simple). Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε:

1.  ένα βοηθητικό ρήμα (verbe auxiliaire): être

2. τη μετοχή του Αορίστου (Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε.

Στη συνέχεια, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα, στον Ενεστώτα, και βάζουμε και τη μετοχή.

Attention! Ο Passé composé με βοηθητικό το être είναι ο Αόριστος για ορισμένα μόνο ρήματα. Η δυσκολία σ’αυτά τα ρήματα είναι ότι η μετοχή λειτουργεί σαν επίθετο και αλλάζει ανάλογα με το γένος και τον αριθμό της προσωπική αντωνυμίας που συνοδεύει το ρήμα. Έτσι λοιπόν θα πάρει ένα e στο θηλυκό, ένα s στον πληθυντικό και ένα es στο θηλυκό και πληθυντικό. (Η διαφορά αυτή φαίνεται μόνο στο γραπτό λόγο, στην προφορά δεν αλλάζει τίποτα, αφού τα e και s, στο τέλος, δεν προφέρονται.)

1. TOMBER πέφτω / je suis tombé(e) έπεσα

jesuistombé (e)
tuestombé (e)
ilesttombé
elleesttombée
onesttombé(e)
noussommestombé(e)s 
vousêtestombé(e)s
ils sonttombés
ellessonttombées

Δείτε ακόμα:

Τα ρήματα που σχηματίζουν τον Passé Composé με το être

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Αρέσει σε %d bloggers: