Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé composé avec ÊTRE – L’accord du participe

Η συμφωνία της μετοχής είναι απαραίτητη στον Passé Composé όταν έχουμε βοηθητικό το être.  Σε κάποια πρόσωπα, είναι ξεκάθαρη.  Αναφερόμαστε, φυσικά στις αντωνυμίες: elle / elles,  ils / elles:

Για παράδειγμα:

 • Elle est tombée de son vélo. Αυτή έπεσε από το ποδήλατο της.
 • Elles sont tombées de leur vélo. Αυτές έπεσαν από το ποδήλατο τους.
 • Ils sont tombés de leur vélo. Αυτοί έπεσαν από το ποδήλατο τους.

Τα πράγματα λίγο περιπλέκονται, όταν το γένος δεν είναι ξεκάθαρο με την πρώτη ματιά, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση των αντωνυμιών: je, on, tu, nous, vous. Οι επιλογές είναι διαφορετικές, ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά.

Για παράδειγμα:

 • Paul: “Je suis tombé de vélo.”
 • Françoise: “Je suis tombée de vélo.”
 • Paul et Françoise: “Nous sommes tombés de vélo” ή “On est tombés de vélo”.(στην περίπτωση που έχουμε αρσενικό και θηλυκό μαζί υπερισχύει το αρσενικό γένος)
 • Paul et Henri: “Nous sommes tombés de vélo” ή “On est tombés de vélo”.
 • Marie et Françoise: “Nous sommes tombées de vélo” ή “On est tombées de vélo”.

Το ίδιο θα συμβεί και με την αντωνυμία: tu

 • Paul: “Es-tu tombée de vélo, Marie?”
 • Marie: “Es-tu tombé de vélo, Paul?”

Με την αντωνυμία vous επίσης θα γράψουμε:

 • Paul et Marie, êtes-vous tombés de vélo?
 • Paul et Henri, êtes-vous tombés de vélo?
 • Françoise et Marie, êtes-vous tombées de vélo?

Για τον πληθυντικό ευγενείας:

 • Vous êtes tombé de vélo, monsieur? Πέσατε από το ποδήλατο, κύριε;
 • Vous êtes tombée de vélo, madameΠέσατε από το ποδήλατο, κυρία;

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα που σχηματίζουν τον Passé Composé με το être

Les verbes qui se conjuguent avec l’ auxiliaire être au Passé composé

Δεν είναι και τόσα πολλά,(μόνο 14). Αν μάλιστα τα κάνουμε ζευγάρια – τυχαίνει κάποια να είναι αντίθετα μεταξύ τους – τότε θα τα θυμόμαστε πολύ πιο εύκολα. Ας τα δούμε, λοιπόν, μαζί με τις μετοχές τους! monter (monté) ανεβαίνω / descendre (descendu) κατεβαίνω aller (allé) πηγαίνω / venir (venu) έρχομαι entrer (entré) μπαίνω / sortir …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: