Επιστροφή σε Le Passé composé avec ÊTRE – L’accord du participe

Les verbes qui se conjuguent avec l’ auxiliaire être au Passé composé

Δεν είναι και τόσα πολλά,(μόνο 14).

Αν μάλιστα τα κάνουμε ζευγάρια – τυχαίνει κάποια να είναι αντίθετα μεταξύ τους – τότε θα τα θυμόμαστε πολύ πιο εύκολα.

Ας τα δούμε, λοιπόν, μαζί με τις μετοχές τους!

  • monter (monté) ανεβαίνω / descendre (descendu) κατεβαίνω
  • aller (allé) πηγαίνω / venir (venu) έρχομαι
  • entrer (entré) μπαίνω / sortir (sorti) βγαίνω
  • arriver (arrivé) φτάνω / partir (parti) φεύγω
  • tomber (tombé) πέφτω / rester (resté) μένω
  • passer (passé) περνώ / retourner (retourné) επιστρέφω
  • naître (né) γεννιέμαι / mourir (mort) πεθαίνω

Επίσης με το être κλίνονται:

α) όσα από τα παραπάνω ρήματα έχουν σύνθετα με το πρόθεμα re- ή de-, όπως: rentrer, revenir επιστρέφω, devenir γίνομαι … etc.

β) les  verbes pronominaux: se laver, se coucher … etc.

Δείτε ακόμη:

Ποια από τα “14” κλίνονται και με το être και με το avoir

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: