Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé récent – Άμεσος Αόριστος

Ο Άμεσος Αόριστος. Σχηματίζεται πολύ εύκολα σε όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα)

Αποτελείται από δύο κομμάτια:

1. το ρήμα: venir de/d’

2. το απαρέμφατο (infinitif) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε. (και των τριών συζυγιών: ομαλά ή ανώμαλα):

Στη συνέχεια, κλίνουμε το venir ενώ το υπόλοιπο κομμάτι μένει αμετάβλητο:

Venir de + parler (μόλις μίλησα)

jeviensdeparler
tuviensdeparler
il/elle/ onvientdeparler
nousvenonsdeparler
vousvenezdeparler
ils / ellesviennentdeparler

Το ευχάριστο μ’αυτόν είναι ότι σχηματίζεται πολύ εύκολα για όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα):

2e grfinir τελειώνωje viens definir
3e grpartir φεύγω je viens departir
Αρέσει σε %d bloggers: