Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Απλός Αόριστος – Le Passé Simple

Για τα ομαλά ρήματα της 1ης και 2ης συζυγίας (-er, -ir) ο σχηματισμός είναι πολύ εύκολος αρκεί να γνωρίζουμε τις καταλήξεις:

1er groupe (-er) 1η συζυγία 

Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη -er και στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου που είναι οι εξής:

singulier: -ai, -as, -a pluriel: -âmes, âtes, èrent

a) parl -er: μιλώ ► θέμα: parl-

 • je parl- ai εγώ μίλησα
 • tu parl- as
 • il, elle, on parl- a
 • nous parl- âmes
 • vous parl- âtes
 • ils, elles parl- èrent

Με τον ίδιο τρόπο θα κλίνουμε και το ρήμα aller παρόλο που είναι ανώμαλο:

b) all-er: j’allai, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent

2e groupe (-ir) 2η συζυγία

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και γι’αυτά τα ρήματα. Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη -ir και στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου που είναι οι εξής:

singulier: -is, -is, -it pluriel: -îmes, -îtes, -irent

a) roug -ir: κοκκινίζω ► θέμα: roug-

 • je roug- is εγώ κοκκίνησα
 • tu roug- is
 • il, elle, on roug- it
 • nous roug- îmes
 • vous roug- îtes
 • ils, elles roug- irent

Σίγουρα θα παρατηρήσατε ότι το ρήμα στα τρία πρώτα πρόσωπα του ενικού είναι ίδιο με τον Ενεστώτα. Ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσουμε τους δύο χρόνους είναι φυσικά το νόημα:

α) Il rougit quand il s’était aperçu que tout le monde le regardait. (Passé Simple) Κοκκίνισε όταν αντιλήφθηκε ότι όλοι τον κοιτούσαν. 

β) Il rougit chaque fois qi’il parle en public. (Présent) Κοκκινίζει κάθε φορά που μιλά μπροστά σε κοινό

3e groupe (-ir) 3η συζυγία

Για τα ρήματα της τρίτης συζυγίας (ανώμαλα) έχουμε τρεις διαφορετικές ομάδες καταλήξεων. Τα κατατάσσουμε δε σε κάποια από αυτές ανάλογα με την κατάληξη του απαρεμφάτου τους.

Το ευχάριστο είναι ότι η μια από τις τρεις ομάδες μας είναι ήδη γνωστή αφού περιλαμβάνει τις ίδιες καταλήξεις με την 2η συζυγία:

A) singulier: -is, -is, -it pluriel: -îmes, -îtes, -irent

Μ’αυτές θα σχηματίσουμε τον Αόριστο των ρημάτων που τελειώνουν σε  –ir (sortir, partir, découvrir, … etc.) και –re (vendre, dire, rendre, … etc).

Η διαδικασία είναι η γνωστή: αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη -ir ή -re και στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου:

a) découvr -ir: ανακαλύπτω ►θέμα: découvr-

 • je découvr- is εγώ ανακάλυψα
 • tu découvr- is
 • il, elle, on découvr- it
 • nous découvr- îmes
 • vous découvr- îtes
 • ils, elles découvr- irent

b) rend -re: επιστρέφω ►θέμα: rend-

 • je rend- is εγώ επέστρεψα
 • tu rend- is
 • il, elle, on rend- it
 • nous rend- îmes
 • vous rend- îtes
 • ils, elles rend- irent

Ας δούμε τώρα τις καταλήξεις της δεύτερης ομάδας:

B) singulier: -us, us, ut pluriel: -ûmes, -ûtes, -urent

Μ’αυτές θα σχηματίσουμε τον Αόριστο των ρημάτων που τελειώνουν σε -oir ή oire (vouloir, valoir, savoir, pouvoir, valoir, croire … etc) Η δυσκολία σ’αυτή την κατηγορία είναι το θέμα του ρήματος. Για τα vouloir και valoir τα πράγματα είναι απλά αφού ακολουθούμε την συνηθισμένη διαδικασία: αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη -oir και στο θέμα προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου:

a) voul- oir: θέλω ► θέμα: voul-

 • je voul- us εγώ θέλησα
 • tu voul- us
 • il, elle, on voul- ut
 • nous voul- ûmes
 • vous voul- ûtes
 • ils, elles voul- urent

b) valoir: αξίζω ► θέμα: val-: je valus, tu valus, il valut, nous valûmes, vous valûtes, ils valurent

Για τα παρακάτω ρήματα όμως θα χρησιμοποιήσουμε ως θέμα την μετοχή του Aορίστου τους (participe passé) και στην συνέχεια θα προσθέσουμε τις καταλήξεις του απλού Αορίστου:

 • pouvoir ►participe passé: pu ►P. Simple: je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent.
 • savoir ►participe passé: su►P. Simple: je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent
 • croire ►participe passé: cru►P. Simple: je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent

Επειδή όμως πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις το ρήμα voir δεν ακολουθεί τίποτα από τα παραπάνω και κλίνεται με τις καταλήξεις της δεύτερης συζυγίας: je vis, tu vis, il vit, … etc.

Τέλος, οι καταλήξεις της τρίτης ομάδες ειναι οι:

C) singulier: -ins, -ins, -int pluriel: -înmes, -întes, -inrent

Μ’αυτές θα σχηματίσουμε τον Αόριστο των ρημάτων venir, tenir καθώς και των σύνθετών τους όπως τα: devenir, contenir, maintenir, parvenir, …etc. Σ’αυτή τη ομάδα δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βρούμε το θέμα του ρήματος. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει θέμα ή για να το πούμε πιο απλά, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σαν θέμα το πρώτο γράμμα του ρήματος δίπλα στο οποίο προσθέτουμε τις καταλήξεις του Αορίστου:

a) venir: έρχομαιθέμα: v-

 •  je v- ins εγώ ήρθα
 • tu v- ins
 • il, elle, on v- int
 • nous v- înmes
 • vous v- întes
 • ils, elles v- inrent

β) tenir: κρατώ ► θέμα: t– : je tins, tu tins, il tint, nous tînmes, vous tîntes, ils tinrent

Δείτε μερικά ακόμη ρήματα που το θέμα του P. Simple προέρχεται από την μετοχή/participe passé:

 • lire ►paricipe passé: lu ►P. Simple: je lus
 • rire ►paricipe passé: ri ►P. Simple: je ris
 • courir ►paricipe passé: couru ►P. Simple: je courus
 • mettre ►paricipe passé: mis ►P. Simple: je mis
 • boire ►paricipe passé: bu ►P. Simple: je bus
 • prendre ►paricipe passé: pris ►P. Simple: je pris (καθώς και των σύνθετών του όπως: apprendre, comprendre, surprendre  … etc.)

και μια ακόμη εξαίρεση: faire  ►P. Simple: je fis

Attention!

Προσοχή στα ρήματα της πρώτης συζυγίας που τελειώνουν σε -cer και -ger!

α) Τα ρήματα σε -cer θα πάρουν cédille (ç) πριν από τις καταλήξεις του P. Simple που ξεκινούν από το φωνήεν a:

avancer: j’avançai, tu avanças, il avança, nous avançâmes, vous avançâtes, ils avancèrent

β) Τα ρήματα σε -ger θα πάρουν ένα -e πριν από τις καταλήξεις του P. Simple που ξεκινούν από το φωνήεν a:

nager: je nageai, tu nageas, il nagea, nous nageâmes, vous nageâtes, ils nagèrent

Τέλος, ας δούμε πως κλίνονται στον Passé Simple τα βοηθητικά ρήματα:

Le verbe être:

je fus, tu fus, ll/elle/on fut, nous fûmes, vous fûtes, ils/elles fûrent

Le verbe avoir:

j’eus, tu eus, il/elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils/elles eurent

Δείτε ακόμη:

– Πως χρησιμοποιούμε τον P. Simple

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: