Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Les verbes du deuxième groupe (-IR) au Présent

Και στην δεύτερη συζυγία τα ρήματα είναι ομαλά, δηλ έχουν ένα σταθερό κομμάτι (θέμα) στο οποίο προσθέτουμε επίσης σταθερές καταλήξεις. Χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας των ρημάτων είναι τα δύο ss στον πληθυντικό. Το σταθερό κομμάτι του ρήματος το παίρνουμε αν αφαιρέσουμε το -IR από το άκλιτο ρήμα (infinitif).

1. FINIR τελειώνω / Fin -ir:

Présent

jefin-is
tufin-is
il / elle / onfin-it
nousfin-issons
vousfin-issez
ils / ellesfin-issent

a. Quelques verbes usuels:

Μερικά από τα πιο κοινά ρήματα που ανήκουν στην δεύτερη συζυγία:

 • choisir διαλέγω
 • obéir υπακούω
 • réfléchir σκέφτομαι
 • réussir επιτυγχάνω
 • atterrir προσγειώνομαι
 • applaudir χειροκροτώ
 • avertir προειδοποιώ
 • unir ενώνω / réunir συγκεντρώνω
 • investir επενδύω
 • subir υπόκειμαι
 • agir δρω, ενεργώ
 • vomir κάνω εμετό
 • nourrir ταίζω, τρέφω
 • remplir γεμίζω, συμπληρώνω

b. Les verbes qui expriment un changement:

Τα ρήματα που τελειώνουν σε -IR και εφράζουν μια αλλαγή (από μια κατάσταση σε μια άλλη) ανήκουν στην 2η συζυγία και είναι φυσικά ομαλά. Ένας τρόπος για να τα ξεχωρίσουμε από κάποια της τρίτης συζυγίας που επίσης τελειώνουν σε (-ir) αλλά είναι ανώμαλα. Ας δούμε μερικά:

 • grossir παχαίνωmaigrir αδυνατίζω
 • salir βρωμίζω
 • pâlir χλωμιάζω
 • jaunir κρτρινίζω
 • rougir κοκκινίζω
 • mûrir ωριμάζω
 • grandir μεγαλώνω, αναπτύσσομαι
 • embellir ομορφαίνω
 • démolir κατεδαφίζω
 • ralentir επιβραδύνω
 • assainir εξυγιαίνω
 • aggrandir μεγαλώνω, επεκτείνω
 • définir ορίζω, καθορίζω …

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Αρέσει σε %d bloggers: