Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Les verbes du premier groupe (-ER) au Présent

Στην πρώτη συζυγία τα ρήματα είναι ομαλά, δηλ έχουν ένα σταθερό κομμάτι (θέμα) στο οποίο προσθέτουμε επίσης σταθερές καταλήξεις. Το σταθερό κομμάτι του ρήματος το παίρνουμε αν αφαιρέσουμε το -ER από το άκλιτο ρήμα (infinitif).

1. PARLER  μιλώParl -er:

Présent
jeparl-e
tuparl-es
il / elle / onparl-e
nousparl-ons
vousparl-ez
ils / ellesparl-ent

Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε -ER εκτός από το ALLER πηγαίνω (που είναι ανώμαλο) κλίνονται με τον ίδιο τρόπο.

Atention!

Και κάτι σημαντικό για την προφορά:

Σε όλα τα ρήματα της πρώτης ομάδας, οι καταλήξεις του ενικού και του τρίτου πληθυντικού είναι άφωνες. Έτσι τα πρόσωπα: je, tu, il, elle, ils, elles προφέρονται με τον ίδιο τρόπο: [parl]

Στο nous το τελικό n μόλις που ακούγεται γιατί είναι ένρινο: parlons [parlo]

Στο vous δεν προφέρεται το z αλλά ακούγεται το e: parlez [parle]

a. Quelques verbes usuels:

Μερικά από τα πιο καθημερινά ρήματα που ανήκουν στην πρώτη συζυγία:

 • parler μιλώ
 • téléphoner τηλεφωνώ
 • écouter ακούω
 • regarder κοιτάζω
 • aimer αγαπώ
 • habiter κατοικώ
 • travailler εργάζομαι
 • préparer ετοιμάζω
 • louer νοικιάζω
 • visiter επισκέπτομαι
 • rester μένω, παραμένω
 • arriver φτάνω
 • coûter κοστίζω
 • demander ζητώ, ρωτώ
 • chercher ψάχνω
 • discuter συζητώ
 • couper κόβω
 • arrêter σταματώ
 • laver πλένω
 • marcher λειτουργώ, περπατώ
 • fonctionner λειτουργώ
 • étudier μελετώ, σπουδάζω
 • organiser οργανώνω
 • fermer κλείνω (μια πόρτα, ένα παράθυρο …)
 • participer συμμετέχω
 • réserver κλείνω (ένα δωμάτιο, ένα τραπέζι, …)
 • utiliser χρησιμοποιώ
 • trouver βρίσκω
 • télécharger κατεβάζω (αρχεία)
 • sauvegarder σώζω/αποθηκεύω (αρχεία)

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Αρέσει σε %d bloggers: