Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

L’Imparfait – Παρατατικός

Τον σχηματίζουμε με τρία απλά βήματα:

  1. Ξεκινάμε πάντα από το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού του Ενεστώτα (Présent): nous
  2. Αφαιρούμε την κατάληξη -ons και κρατάμε το κομμάτι που απομένει.
  3. Σ’αυτό προσθέτουμε τις καταλήξεις του Imparfait.

Η διαδικασία είναι η ίδια για όλα τα ρήματα:

a. Premier groupe: parler: nous parl- ons / parl- (je parlais μιλούσα)

jeparl-ais
tuparl-ais
il / elle / onparl-ait
nousparl-ions
vousparl-iez
ils / ellesparl-aient

Κάποια ρήματα της πρώτης συζυγίας  με ιδιόμορφο θέμα θέλουν προσοχή στον Imparfait!

b. Deuxième groupe: finir: nous finiss -ons / finiss-  (je finissais τελείωνα)

jefiniss-ais
tufiniss-ais
il / elle / onfiniss-ait
nousfiniss-ions
vousfiniss-iez
ils / ellesfiniss-aient

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

c. Troisième groupe:

Ας δούμε μερικά σαν παράδειγμα:

vouloir θέλω: nous voul– onsje voul- ais
boire πίνω: nous buv– onsje buv- ais
prendre παίρνω: nous pren– onsje pren- ais
écrire γράφω: nous écriv– onsj’écriv- ais

d. Les verbes auxiliaires (βοηθητικά):

AVOIR:j’av- ais είχα
ÊTRE:j’ét- ais ήμουν

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Κάποια ρήματα της πρώτης συζυγίας  με ιδιόμορφο θέμα θέλουν προσοχή στον Imparfait. Δείτε περισσότερα εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: