Επιστροφή σε Απρόσωπες εγκλίσεις – Les modes impersonnels

Le Participe Présent et l’adjectif verbal: Πωs χρησιμοποιούνται

H Μετοχή Ενεστώτα, μόνη της χρησιμοποιείται κυρίως στο γραπτό λόγο, συχνά σε αγγελίες ή επίσημες επιστολές και είναι αμετάβλητη. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε στη θέση:

1. Μιας αναφορικής πρότασης

Για παράδειγμα:

  • Je cherche jeune fille parlant des langues étrangères. (qui parle des langues étrangères) Ψάχνω νεαρή κοπέλα που να μιλά ξένες γλώσσες.
  • On cherche des employés sachant utiliser l’ordinateur. (qui savent utiliser …) Ψάχνω υπαλλήλους που να ξέρουν να χρησιμοποιούν υπολογιστές.
  • Les dossiers concernant les élèves de la classe B sont sur la table. ( qui concernent ….) Οι φάκελοι που αφορούν τους μαθητές της Β τάξης είναι πάνω στο τραπέζι.
  • Nous embaucherons les canditats ayant un master. (qui ont …) Θα προσλάβουμε υποψηφίους που έχουν μάστερ.

2. Του Comme καθώς / parce que επειδή για να δηλώσει μια κατάσταση

Για παράδειγμα:

  • Étant malade, Georges est resté chez lui. Όντας άρρωστος, ο Γιώργος κάθισε σπίτι. / Comme il était malade, Georges est resté chez lui.
  • Cherchant un poste en Afrique, je m’adresse à vous. Ψάχνοντας για δουλειά στην Αφρική, απευθύνομαι σ’εσάς. / Je m’adresse à vous parce que je cherche un poste en Afrique.
  • Ayant mal à la tête, il a pris une aspirine. Έχοντας πονοκέφαλο, πήρε μια ασπιρίνη. / Comme il avait mal à la tête, il a pris une aspirine.

Άλλες χρήσεις:

1. L’adjectif verbal

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σαν επίθετο. Στην περίπτωση αυτή την ονομάζουμε (ρηματικό επίθετο) και όπως η μετοχή του Αορίστου, συμφωνεί σε γένος και αριθμό με το ουσιαστικό που συνοδεύει:

Για παράδειγμα:

des enfantsobéissants υπάκουα παιδιά
une fillecharmante γοητευτική κοπέλα
un travailfatigant κουραστική δουλειά
des parolesprovocantes προκλητικές κουβέντες

Attention!

Κάτι που έχει σημασία να προσέξει κανείς στα ρηματικά επίθετα είναι ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, η ορθογραφία του επιθέτου διαφέρει από την  μετοχή του Ενεστώτα, αυτή δηλ. που προέρχεται από το ρήμα (θυμηθείτε εδώ τα βήματα), όπως:

VerbeParticipe PrésentAdjectif verbal
fatiguer κουράζωfatiguantfatigant κουραστικός
provoquer προκαλώprovoquantprovocant προκλητικός
négliger παραμελώnégligeantnégligent αμελής, απρόσεκτος
convaincre πείθωconvainquantconvaincant πειστικός

Τέλος, σχηματίζει το Γερούνδιο

2. Le Gérondif

Αρέσει σε %d bloggers: