Οι μετοχές στα γαλλικά – Les participes en français (πως σχηματίζονται)

1) Le Participe Présent:

Για να σχηματίσουμε την μετοχή Ενεστώτα, ο τρόπος είναι πολύ απλός, αρκεί ν’ ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

α) Ξεκινάμε από το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού του Ενεστώτα της Οριστικής: nous

β) Αφαιρούμε από το ρήμα την αντωνυμία nous και την κατάληξη -ons

γ) Στη συνέχεια, προσθέτουμε στο θέμα την κατάληξη -ant  και …

δ) η μετοχή είναι έτοιμη!

Μ’ αυτό τον τρόπο σχηματίζουμε την μετοχή και στις τρεις συζυγίες:

Ας δούμε την κάθε μία ξεχωριστά:

1er groupe (-er)

Για παράδειγμα:

écouter:

Indicatif présent: nous écout-ons

Participe présent: écout-ant

2ème groupe (-ir)

Για παράδειγμα:

finir:

Indicatif présent: nous finiss-ons

Participe présent: finiss-ant

3ème groupe

Για παράδειγμα:

vouloir:

Indicatif présent: nous voul-ons

Participe présent: voul-ant

Attention!

Κάποια ρήματα όμως, δεν ακολουθούν τον κανόνα και σχηματίζουν την Μετοχή Ενεστώτα με τον δικό τους τρόπο:

  • savoir: sachant
  • avoir: ayant
  • être: étant

2) Le Participe passé:

Επίσης, απλός είναι ο τρόπος για να σχηματίσουμε και τη μετοχή Αορίστου. Δυστυχώς όμως, μόνο για τα ομαλά ρήματα της 1ης και 2ης συζυγίας.

Ας δούμε πως:

α) Ξεκινάμε από το απαρέμφατο infinitif.

β) Aφαιρούμε το -r από την κατάληξη  και …

γ) η μετοχή είναι έτοιμη!

Προσέξτε όμως! Στα ρήματα της 1ης συζυγίας στο –e της κατάληξης προσθέτουμε ένα accent aigu: -é.

Ας δούμε πάλι την κάθε συζυγία ξεχωριστά:

1er groupe (-er)

Για παράδειγμα:

parler:

Infinitif: parle-r

Participe passé: parlé

2ème groupe (-ir)

Για παράδειγμα:

rougir:

Infinitif: rougi-r

Participe passé: rougi

Δείτε ακόμη:

– Θέμα και κατάληξη

– Οι μετοχές μπορούν να είναι και επίθετα

– Οι μετοχές στην 3η συζυγία είναι ξεχωριστές για κάθε ρήμα

 

 

Les Participes Passés de quelques verbes irréguliers

Δύο είναι οι δυσκολίες που μπορεί να έχει κανείς για να κλίνει ένα ρήμα στους σύνθετους χρόνους: Η πρώτη είναι να θυμάται με ποιο από τα δύο βοηθητικά ρήματα κλίνεται: το ÊTRE  ή το AVOIR. Και η δεύτερη, να θυμάται τη μετοχή του ρήματος le participe passé. Τα ομαλά ρήματα σχηματίζουν πολύ εύκολα τις μετοχές. Η …

Δες τη σελίδα »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar