Επιστροφή σε Απρόσωπες εγκλίσεις – Les modes impersonnels

Οι μετοχές στα γαλλικά – Les participes en français (πως σχηματίζονται)

Το να σχηματίσει κανείς τις μετοχές (Ενεστώτα ή Αορίστου) είναι πολύ εύκολη υπόθεση, αρκεί ν’ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες. Ας το δούμε και στην πράξη ξεκινώντας με την μετοχή του Ενεστώτα.

1) Le Participe Présent:

Ο τρόπος είναι πολύ απλός και ισχύει και για τις τρεις συζυγίες:

  1.  Ξεκινάμε από το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού του Ενεστώτα της Οριστικής: nous
  2.  Στη συνέχεια, αφαιρούμε από το ρήμα την αντωνυμία (nous), την κατάληξη (-ons) και προσθέτουμε στο θέμα την κατάληξη-ant:
1er groupe (-er): écouter: nous écout-ons  ——> écout-ant
2e groupe (-ir): finir: nous finiss-ons  ——> finiss-ant
3e groupe: vouloir: nous voul-ons  ——> voul-ant

Attention: Les participes irréguliers!

Υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα (όπως πάντα):

  • avoir: ayant
  • être: étant
  • savoir: sachant

2) Le Participe passé:

Επίσης, απλός είναι ο τρόπος για να σχηματίσουμε και τη μετοχή Αορίστου. Δυστυχώς, οι οδηγίες ισχύουν μόνο για τα ομαλά ρήματα: 1er, 2e groupe.

Ας δούμε πως:

  1.  Ξεκινάμε από το απαρέμφατο infinitif.
  2. Aφαιρούμε το -r από την κατάληξη  και … η μετοχή είναι έτοιμη!
  3. Προσέξτε όμως: Στα ρήματα της 1ης συζυγίας στο –e της κατάληξης προσθέτουμε ένα accent aigu: -é.
1er groupe (-er): parle-r  ——> parl-é
2e groupe (-ir): rougi-r ——> roug-i

Και τέλος τρίτη συζυγία:

3e groupe: (-ir), (-er), (-re), (-oir)

Εδώ, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένο κανόνα για τον σχηματισμό της μετοχής. Το κάθε ρήμα την σχηματίζει ξεχωριστά. Θα συναντήσουμε λοιπόν καταλήξεις σε: -é, -i, -u.

Δείτε ακόμη:

– Οι μετοχές στην 3η συζυγία

– Θέμα και κατάληξη

– Οι μετοχές μπορούν να είναι και επίθετα

 

 

Les Participes Passés de quelques verbes irréguliers

Δύο είναι οι δυσκολίες που μπορεί να έχει κανείς για να κλίνει ένα ρήμα στους σύνθετους χρόνους: Η πρώτη είναι να θυμάται με ποιο από τα δύο βοηθητικά ρήματα κλίνεται: το ÊTRE  ή το AVOIR. Και η δεύτερη, να θυμάται τη μετοχή του ρήματος le participe passé. Τα ομαλά ρήματα σχηματίζουν πολύ εύκολα τις μετοχές. Η …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: