Επιστροφή σε Απρόσωπες εγκλίσεις – Les modes impersonnels

L’Infinitif (1) – Απαρέμφατο

regarder, finir, être, vouloir, aimer parler, choisir, venir, avoir …  etc.

Το ρήμα στην αρχική μορφή του, όπως δηλώνεται. Το ονομάζουμε και Infinitif Présent. Ας δούμε και πως το χρησιμοποιούμε:

Α. Πρώτα απ’όλα το χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τους παρακάτω χρόνους:

1. Le Futur proche: άμεσος Μέλλοντας: aller + infinitif 

Για παράδειγμα:

  • Nous allons faire un voyage. Θα κάνουμε ένα ταξίδι.
  • Ils vont rencontrer des amis, ce soir. Θα συναντήσουν φίλους απόψε. 

2. Le Passé Récent: άμεσος Αόριστος: venir de + infinitif

Για παράδειγμα:

  • Je viens de rentrer chez moi. Μόλις επέστρεψα σπίτι μου.
  • Nous venons d’apprendre les bonnes nouvelles. Μόλις μάθαμε τα ευχάριστα νέα.

3. Présent progressifπροοδευτικός Ενεστώτας:être en train de + ifinitif

Για παράδειγμα:

  • Je suis en train d’expliquer l’Infinitif. (Αυτή τη στιγμή) εξηγώ το απαρέμφατο.
  • Ils sont en train de parler au téléphone. (Αυτή τη στιγμή) μιλούν στο τηλέφωνο.

Β. Το χρησιμοποιούμε όμως και σε συνδυασμό με άλλα ρήματα, όπως:

1. Τα ημι-βοηθητικά: vouloir, pouvoir, devoir, savoir

Για παράδειγμα:

  • Nous devons arrêter de fumer. Πρέπει/Οφείλουμε να κόψουμε το κάπνισμα.
  • Savez-vous cuisiner? Ξέρετε να μαγειρεύετε;

2. Αυτά που δείχνουν προτίμηση ή απέχθεια: aimer, détester, préférer, adorer

Για παράδειγμα:

  • Il déteste faire la queue. Απεχθάνεται να στέκεται στην ουρά.
  • Ils adorent voyager. Τους αρέσει να ταξιδεύουν.

Δείτε ακόμα:

Le Présent Progressif

–  Le Passé Récent

Le Futur Proche

Τα ημιβοηθητικά ρήματα

L’infinitif (2)

Αρέσει σε %d bloggers: