Επιστροφή σε Εγκλίσεις – Les modes

Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Αυτές στις οποίες το ρήμα κλίνεται σε πρόσωπα και χρόνους και είναι οι:

1. L’Indicatif Οριστική

Εκφράζει:

 • το βέβαιο la certitude: Μarie travaille à la banque. Η Μαρία εργάζεται στην τράπεζα.
 • το πραγματικό le réel: La mer est bleue. Η θάλασσα είναι μπλέ.

Οι χρόνοι της Οριστικής είναι οι: Présent, Présent progressif, Passé ComposéImparfait, Plus-que-parfaitFutur simple, Futur proche, Futur antérieur.

Δείτε ακόμη:

– Πως σχηματίζονται οι χρόνοι;

2. L’Impératif Προστακτική

Εκφράζει:

 • τη διαταγή l’ordre: Pars vite. Φύγε γρήγορα.
 • την απαγόρευση la défence: Ne fume pas ici.  Μη καπνίζεις εδώ. 
 • την προτροπή ή την ευχή le souhait: Allons au cinéma. Ας πάμε σινεμά.

Δείτε ακόμη:

– Impératif présent

3. Le Conditionnel Ευκτική

Εκφράζει:

 • την ευγένεια la politesse: Je voudrais une tasse de café, s’ il vous plaît. Θα ήθελα ένα φλυτζάνι καφέ, παρακαλώ. 
 • την επιθυμία le souhait: J’aimerais aller au cinéma ce soir. Θα ήθελα να πάω σινεμά απόψε. 
 • την συμβουλή le conseil ή παρατήρηση le reproche: Tu as l’air fatigué, tu devrais te reposer un peu. Δείχνεις κουρασμένος τελευταία, θα έπρεπε λίγο να ξεκουραστείς.
 • τη μεταμέλεια le regret: Elle aurait aimé voyager en Afrique.  Θα της είχε αρέσει να ταξιδέψει στην Αφρική, (αλλά δεν μπόρεσε).
 • το μη πραγματικό l’irréel  (στην υπόθεση): J’ achèterais une auto, si j’ avais de l’ argent. Θ’ αγόραζα ένα αυτοκίνητο, αν είχα χρήματα.
 • το μέλλοντα του παρελθόντος le futur du passé: Elle était sûre qu’un jour elle serait très riche. Ήταν σίγουρη ότι μια μέρα θα γινόταν πολύ πλούσια.
 • την δυνατότητα la possibilité: Il pourrait faire ce travail à ma place. Θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά στη θέση μου.

Δείτε ακόμη:

Οι χρόνοι της Ευκτικής είναι οι:

– Conditionnel présent

– Conditionnel passé

– Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι της Ευκτικής;

– La condition avec si

4. Le Subjonctif Υποτακτική

Εκφράζει:

 • την αμφιβολία le doute: Je ne crois pas qu’ elle travaille à la banque.  Δε νομίζω να εργάζεται στην τράπεζα.
 • την πιθανότητα la possibilité: Il est possible qu’ il vienne demain. Είναι πιθανό να έρθει αύριο. Και κάποιες φορές
 • την διαταγή l’odre: Qu’ elle vienne tout de suite ici. Να έρθει αμέσως εδώ.

Δείτε ακόμη:

Η χρήση της Υποτακτικής

Οι κύριοι χρόνοι της Υποτακτικής είναι οι:

Subjonctif présent

– Subjonctif passé

L’ Impératif – Η Προστακτική στα γαλλικά (πως σχηματίζεται)

Αν ξέρετε να κλίνετε το ρήμα στον Ενεστώτα της Οριστικής/Indicatif Présent, ο σχηματισμός της Προστακτικής θα σας φανεί παιχνίδι. Αποτελείται από τρία απλά βήματα και το ευχάριστο είναι ότι σχεδόν όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα) αυτά ακολουθούν για να την σχηματίσουν. Δείτε πως: Από τον Ενεστώτα παίρνουμε τα πρόσωπα: tu, nous, vous Αφαιρούμε τις αντωνυμίες Στα ρήματα της …

Τemps et emploi du Conditionnel – Xρόνοι και χρήση της Ευκτικής

Η Ευκτική είναι μια έγκληση που συναντάμε κυρίως στα αρχαία Ελληνικά. Στα νέα ελληνικά εκφράζει, όπως και στα γαλλικά, την υποκειμενικότητα, την ευχή, τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί κάτι. Tην αποδίδουμε συνήθως με: θα + Μέλλοντα ή θα + Παρατατικό  ή με κάποιες εκφράσεις όπως: μακάρι να … , μπορεί να … Στα γαλλικά, δύο είναι οι χρόνοι αυτής …

L’emploi du Conditionnel Passé -Χρήση του Conditionnel Passé

Στα γαλλικά, εκφράζει σχεδόν ό,τι και ο Conditionnel présent μόνο που στην περίπτωσή του, τα γεγονότα δεν είναι στη σφαίρα της ευχής ή της φαντασίας, έχουν ήδη γίνει και δεν μπορούν πια ν΄αλλάξουν . Για τον “Conditionnel passé” μπορούμε να πούμε ότι είναι … 1. Le Futur Antérieur du Passé ο Συντελεσμένος Μέλλοντας του παρελθόντος Εκφράζει μια πράξη …

Le Conditionnel présent

a. Premier groupe: parler: parler- / (je parlerais θα μιλούσα) je parler- ais tu parler- ais il / elle / on parler- ait nous parler- ions vous parler- iez ils / elles parler- aient b. Deuxième groupe: finir: finir- (je finirais θα τελείωνα) je finir– ais tu finir- ais il / elle / on finir- …

Le Conditionnel passé

Τέλος, να ξαναθυμίσουμε ότι στα ρήματα που κλίνονται με το  être δεν ξεχνάμε την συμφωνία της μετοχής:  je serais tombé /  tombée elle serait  tombée on serait tombés / tombées Δείτε ακόμη: – Ποια ρήματα κλίνονται με βοηθητικό το “être” – Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο – Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο – Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι της Ευκτικής     

Le Subjonctif Présent

Ο τρόπος για να την σχηματίσετε είναι πολύ εύκολος, αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Que (je …)/Qu’(il …) να … : μπαίνει υποχρεωτικά και πριν από τις προσωπικές αντωνυμίες 2. le radical du verbe Το θέμα του ρήματος: Το παίρνουμε από το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού (ils), του Ενεστώτα    της Οριστικής/Indicatif Présent, αφού αφαιρέσουμε την κατάληξη  -ent 3. les terminaisons du Subjonctif: -e, -es, …

Η χρήση της Υποτακτικής – L’emploi du Subjonctif

Έγκλιση που εκφράζει την αμφιβολία και την υποκειμενικότητα σε αντίθεση με την Οριστική που εκφράζει πραγματικά γεγονότα. Θα την συναντήσουμε σε δευτερεύουσες προτάσεις, στις οποίες εισάγεται πάντα με το σύνδεσμο que. Πότε θα την χρησιμοποιήσουμε; 1. Όταν τα πρόσωπα  της κύριας και της δευτερεύουσας είναι διαφορετικά: Je veux que tu viennes avec moi. Εγώ θέλω νε …

Η Υποταχτική των ανώμαλων ρημάτων – Le Subjonctif Présent des verbes irréguliers

Δέκα ρήματα, δεν ακολουθούν τον γενικό κανόνα και σχηματίζουν την Υποτακτική με τον δικό τους τρόπο. Ας δούμε ποια και πως: Πρώτα απ’όλα τα δύο βοηθητικά. Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, εκτός από τον “τρόπο τους”, έχουν και δύο διαφορετικά θέματα: το ένα για όλο τον ενικό και το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού και το άλλο για …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: