Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

L’emploi du Conditionnel Passé -Χρήση του Conditionnel Passé

Στα γαλλικά, εκφράζει σχεδόν ό,τι και ο Conditionnel présent μόνο που στην περίπτωσή του, τα γεγονότα δεν είναι στη σφαίρα της ευχής ή της φαντασίας, έχουν ήδη γίνει και δεν μπορούν πια ν΄αλλάξουν .

Για τον “Conditionnel passé” μπορούμε να πούμε ότι είναι …

1. Le Futur Antérieur du Passé

ο Συντελεσμένος Μέλλοντας του παρελθόντος

Εκφράζει μια πράξη που θα έχει γίνει πριν από κάποια άλλη στο παρελθόν. Η πρώτη πράξη εκφράζεται με Conditionnel passé, ενώ η δεύτερη εκφράζεται με Conditionnel présent:

 • Ιl viendrait quand il aurait fait ses devoirs. Θα ερχόταν όταν θα είχε τελειώσει τα μαθήματά του. (Πρώτα θα είχε τελειώσει τα μαθήματά του: Conditionnel passé και μετά θα ερχόταν: Conditionnel présent)
 • Elle partirait en vacances dès qu’elle aurait pris son congé. Θα έφευγε για διακοπές αμέσως μόλις θα είχε πάρει την άδειά της. (Πρώτα θα είχε πάρει την άδειά της: Conditionnel passé και μετά θα έφευγε για διακοπές: Conditionnel présent).

Αν όμως θέλαμε να κάνουμε το ίδιο αλλά για το μέλλον, το ρήμα της κύριας πρότασης θα ήταν στον Μέλλοντα Futur ενώ της δευτερεύουσας στον Συντελεσμένο Μέλλοντα Futur antérieur:

 • Elle arrivera quand elle aura fini son travailΘα έρθει όταν θα έχει τελειώσει την δουλειά της.
 • Il partira quand il aura téléphoné à son amie. Θα φύγει όταν θα έχει τηλεφωνήσει στη φίλη του.

2. Le regret

Η μεταμέλεια. Θα θέλαμε να είχαμε πράξει αλλιώς όμως δεν το κάναμε κι έχουμε κιόλας μετανιώσει αλλά κρίμα, είναι πια αργά:

 • J’aurais pu étudier plus pour mes examens. Θα μπορούσα να είχα διαβάσει περισσότερο για τις εξετάσεις μου.
 • Elle aurait aimé venir avec moi faire du shopping. Θα της είχε αρέσει να είχε έρθει μαζί μου για ψώνια .
 • J’aurai aimé être un architecte. Θα μου είχε αρέσει να είχα γίνει αρχιτέκτονας.

3. Le reproche

Η παρατήρηση. Συνήθως εκφράζεται με τα ρήματα pouvoir, devoir και απαρέμφατο:

 • Tu n’es pas venu au rendez- vous hier. Tu aurais pu me prévenir.  Δεν ήρθες χθες στο ραντεβού. Θα μπορούσες να μ’είχες ειδοποιήσει.
 • Vous auriez dû renouveler votre permis de conduire. Θα έπρεπε να είχατε ανανεώσει την άδεια οδήγησης.
 • Tu n’aurais pas dû parler ainsi, à ton père. Δεν θα έπρεπε να είχες μιλήσει έτσι στον πατέρα σου.

4. Le conseil

Η συμβουλή: devoir, falloir

 • Tu aurais dû consulter un médecin pour ta toux. Θα έπρεπε να είχες συμβουλευτεί ένα γιατρό για το βήχα σου.
 • Il aurait fallu que tu le pardonnes. Θα έπρεπε να τον είχες συγχωρέσει.

(Attention! Il faut que / Il aurait fallu que + Subjonctif)

5. La suggestion

Η πρόταση, υπόδειξη, εισήγησηdire, plaire, vouloir, aimer, pouvoir

 • Vous auriez pu venir avec moi, au concert. Θα μπορούσατε να είχατε έρθει μαζί μου στη συναυλία.
 • Tu aurais aimé voir le Louvre. Θα σου είχε αρέσει να είχες δει το Λούβρο.
 • Ça t’aurait dit de sortir avec Paul? Θα σου είχε αρέσει να είχες βγει με τον Παύλο;
 • Ça vous auriez plu de gagner au loto? Θα σας είχε αρέσει να είχατε κερδίσει στο λότο;

6. La Condition

Το τρίτο είδος των υποθετικών λόγων.

 • Si vous aviez eu du temps libre hier soir vous seriez venus avec nous au concert. Αν είχατε ελεύθερο χρόνο χθες το βράδυ θα μπορούσατε να είχατε έρθει στο κονσέρτο.
 • Si nous avions eu plus de temps libre on aurait fait le tour du monde en auto. Αν είχαμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο θα είχαμε κάνει το γύρο του κόσμου με αυτοκίνητο.

Δείτε ακόμη:

– Πως σχηματίζουμε τον Conditionnel Passé

Αρέσει σε %d bloggers: