Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

L’ Impératif – Η Προστακτική στα γαλλικά (πως σχηματίζεται)

Αν ξέρετε να κλίνετε το ρήμα στον Ενεστώτα της Οριστικής/Indicatif Présent, ο σχηματισμός της Προστακτικής θα σας φανεί παιχνίδι. Αποτελείται από τρία απλά βήματα και το ευχάριστο είναι ότι σχεδόν όλα τα ρήματα (ομαλά και ανώμαλα) αυτά ακολουθούν για να την σχηματίσουν. Δείτε πως:

  1. Από τον Ενεστώτα παίρνουμε τα πρόσωπα: tu, nous, vous
  2. Αφαιρούμε τις αντωνυμίες
  3. Στα ρήματα της 1ης συζυγίας, από το δεύτερο πρόσωπο του ενικού αφαιρούμε και το “s”.

Να το δούμε και στην πράξη:

1er groupe (-er)

2e groupe (-ir)

3e groupe

parler

finir

prendre

parle finis prends
parlons finissons prenons
parlez finissez prenez

Για να την μετατρέψουμε στην άρνηση/forme négative, επίσης πολύ απλό: αριστερά και δεξιά από το ρήμα θα βάλουμε το ne … pas:

ne parle pas ne finis pas ne prends pas 
ne parlons pas ne finissons pas  ne prenons pas 
ne parlez pas ne finissez pas  ne prenez pas 

Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε τα ρήματα που “παραστράτησαν”. Ευτυχώς μόνο πέντε προστάζουν με το δικό τους τρόπο, ενώ ένα έχει δηλώσει “άρνηση”. Είναι το ρήμα pouvoir μπορώ που αδυνατεί να προστάξει.

L’Impératif irrégulier:

Το aller θα το θυμάστε εύκολα γιατί χάνει μόνο το “s” από το δεύτερο πρόσωπο του ενικού.

avoir είμαι

être έχω

aller πηγαίνω

savoir ξέρω

vouloir θέλω

aie sois va sache veuille
ayons soyons allons sachons voulons
ayez soyez allez sachez veuillez

Όσο για το vouloir, θα συναντήσουμε και με δεύτερη εκδοχή : veux, voulons, voulez. Οι άλλες φόρμες ωστόσο δηλώνουν  κατά την άποψη μου περισσότερη ευγένεια.  Το veuillez άλλωστε είναι πολύ χαρακτηριστικό στο “κλείσιμο” της επίσημης αλληλογραφίας, πριν την υπογραφή μας :

“Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes sentiments distingués.” “Δεχθείτε την έκφραση των διακεκριμένων αισθημάτων μου.” 

Τέλος, πιο σπάνια, στη θέση του voulons, συναντάμε το: veuillons

Δείτε ακόμα:

Τα αυτοπαθή ρήματα στην Προσταχτική 

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: