Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Le Conditionnel présent

Είναι χρόνος απλός. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε:

  • Το θέμα του Μέλλοντα (Futur)
  • Τις καταλήξεις του Παρατατικού (Imparfait).
  • Στη συνέχεια, προσθέτουμε στο θέμα τις καταλήξεις και ο Conditionnel Présent είναι έτοιμος.

Η διαδικασία είναι η ίδια για τα ρήματα όλων των συζυγιών, (ομαλά και ανώμαλα):

a. Premier groupe: parler: parler- / (je parlerais θα μιλούσα)

jeparler-ais
tuparler-ais
il / elle / onparler-ait
nousparler-ions
vousparler-iez
ils / ellesparler-aient

b. Deuxième groupe: finir: finir- (je finirais θα τελείωνα)

jefinirais
tufinir-ais
il / elle / onfinir-ait
nousfinir-ions
vousfinir-iez
ils / ellesfinir-aient

c. Troisième groupe: partir: partir- / (je partirais θα έφευγα)

je partir- ais
tu partir– ais
il / elle / on partir– ait
nous partir– ions
vous partir– iez
ils / elles partir– aient

Ας δούμε και μερικά ανώμαλα σαν παράδειγμα:

aller πηγαίνω j’ir- ais  
venir έρχομαι je viendr- ais  
faire κάνω je fer- ais  
vouloir θέλω je voudr- ais  

Θυμηθείτε τους Μέλλοντες των ανώμαλων ρημάτων!

Με τον ίδιο τρόπο θα τον σχηματίσουμε και τα βοηθητικά ρήματα:

AVOIR:

j’aur- ais θα είχα

ÊTRE:

je ser- ais θα ήμουν

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

– Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι της Ευκτικής 

 Le Conditionnel Passé

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: