Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Η Υποταχτική των ανώμαλων ρημάτων – Le Subjonctif Présent des verbes irréguliers

Δέκα ρήματα, δεν ακολουθούν τον γενικό κανόνα και σχηματίζουν την Υποτακτική με τον δικό τους τρόπο. Ας δούμε ποια και πως:

Πρώτα απ’όλα τα δύο βοηθητικά.

Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, εκτός από τον “τρόπο τους”, έχουν και δύο διαφορετικά θέματα: το ένα για όλο τον ενικό και το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού και το άλλο για το πρώτο και δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού.

1. être είμαι: soi- / soy-

que je sois, que tu sois, qu’il/elle/on soit

que nous soyons, que vous soyez, qu’ils/elles soient

2. avoir έχω: ai- / ay-

que j’aie, que tu aies, qu’il/elle/on ait,

que nous ayons, que vous ayez, qu’ils/elles aient

Το ίδιο συμμβαίνει και με τα δύο επόμενα ρήματα. Κι αυτά, έχουν  δύο διαφορετικά θέματα: το ένα για όλο τον ενικό και το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού και το άλλο για το πρώτο και δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού.

3. vouloir θέλω: veuill–  / voul

que je veuille, que tu veuilles, qu’il/elle/on veuille,

que nous voulions, que vous vouliez, qu’ils/elles veuillent

4. valoir αξίζω: vaill– /  val-

que je vaille, que tu vailles, qu’il/elle/on vaille,

que nous valions, que vous valiez, qu’ils/elles vaillent

Τα παρακάτω ρήματα, έχουν κι αυτά τον τον “τρόπο τους” αλλά ευτυχώς, μόνο ένα θέμα, για το σχηματισμό της Subjonctif:

5. pouvoir μπορώ: puiss-

que je puisse, que tu puisses, qu’il/elle/on puisse,

que nous puissions, que vous puissiez, qu’ils/elles puissent

6. savoir ξέρω: sach-

que je sache, que tu saches, qu’il/elle/on sache,

que nous sachions, que vous sachiez, qu’ils/elles sachent

5. aller πηγαίνω: aill- all-

que je aille, que tu ailles, qu’il/elle/on aille,

que nous allions, que vous alliez, qu’ils/elles aillent

6. faire κάνω: fass-

que je fasse, que tu fasses, qu’il/elle/on fasse,

que nous fassions, que vous fassiez, qu’ils/elles fassent

 Attention!

Με τον ίδιο τρόπο θα σχηματίσουν την Subjonctif και τα σύνθετα του faire: p.ex.: défaire: que je défasse …  etc. satisfaire: que je satisfasse … etc.

Τέλος, έχουμε και δύο απρόσωπα ρήματα, έχουν δηλ μόνο το τρίτο πρόσωπο του ενικού:

7. falloir πρέπει: qu’il faille

8. pleuvoir βρέχει: qu’il pleuve

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: