Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Le Subjonctif Présent

Ο τρόπος για να την σχηματίσετε είναι πολύ εύκολος, αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Que (je …)/Qu’(il …)

να … : μπαίνει υποχρεωτικά και πριν από τις προσωπικές αντωνυμίες

2. le radical du verbe

Το θέμα του ρήματος: Το παίρνουμε από το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού (ils), του Ενεστώτα    της Οριστικής/Indicatif Présent, αφού αφαιρέσουμε την κατάληξη  -ent

3. les terminaisons du Subjonctif: -e, -es, -e, ions, –iez, -ent

Οι καταλήξεις της Subjonctif: Για να τις θυμάστε πιο εύκολα: είναι αυτές του Ενεστώτα/Présent της 1ης συζυγίας/1er gr εκτός από τα δύο πρώτα πρόσωπα του πληθυντικού (nous, vous) που είναι ο Imparfait του ρήματος.

Μ’αυτό τον τρόπο μπορούμε να σχηματίσουμε την Υποτακτική του Ενεστώτα και στις τρεις συζυγίες. Ας δούμε την κάθε μία ξεχωριστά:

1er groupe (-er): parler: Indicatif présent: ils parl-ent

Subjonctif Présent:

que je parl-e να μιλώ
que tu parl-es
qu’il, elle, on parl-e
que nous parlions
que vous parliez
qu’ils, elles parl-ent

Παρατηρήσατε πόσο ο Ενεστώτας της Υποτακτικής στα ρήματα της πρώτης συζυγίας μοιάζει με τον Ενεστώτα της Οριστικής; (αν δεν λάβουμε υπόψη μας το que και τα δύο πρώτα πρόσωπα του πληθυντικού)

2e groupe (-ir): finir: Indicatif présent: ils finiss-ent

Subjonctif présent:

que je finiss-να τελειώνω
que tu finiss-es
qu’il, elle, on finiss-e
que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils, elles finiss-ent

Χαρακτηριστικό του θέματος στην δεύτερη συζυγία είναι το διπλό –ss.

3e groupe:prendre: Indicatif présent: ils prenn-ent

Subjonctif présent:

que je prenn-e να παίρνω
que tu prenn-es
qu’il, elle, on prenn-e
que nous prenions
que vous preniez
qu’ils, elles prenn-ent

Υπάρχουν όμως και κάποια ρήματα που δεν ακολουθούν τον κανόνα. Δείτε περισσότερα γι αυτά στον παρακάτω σύνδεσμο:

– η Υποτακτική των ανώμαλων ρημάτων

Δείτε ακόμη:

η χρήση της Υποτακτικής

 

 

 

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: