Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Η χρήση της Υποτακτικής 1 – L’emploi du Subjonctif 1

Έγκλιση που εκφράζει την αμφιβολία και την υποκειμενικότητα σε αντίθεση με την Οριστική που εκφράζει πραγματικά γεγονότα. Θα την συναντήσουμε σε δευτερεύουσες προτάσεις, στις οποίες εισάγεται πάντα με το σύνδεσμο que.

Πότε όμως θα την χρησιμοποιήσουμε;

Αυτό εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης. Ας δούμε, λοιπόν, τις δέκα πιο συνηθισμένες περιπτώσεις όπου η χρήση της είναι απαραίτητη.

A) Μετά από ρήματα που δηλώνουν:

1.

l’ordre διαταγή:

demander ζητώ, exiger απαιτώ, commander διατάζω

 • J’exige qu’il prenne la voiture pour venirΑπαιτώ να πάρει το αυτοκίνητο για να έρθει.
 • Je demande que tu me dises la vérité. Ζητώ να μου πεις την αλήθεια.

2.

la défense/l’interdiction απαγόρευση:

défendre, interdire απαγορεύωne pas permettre δεν επιτρέπω, refuser αρνούμαι, ne pas vouloir δεν θέλω 

 • Je ne permets pas que vous preniez une décision définitive, en mon absence. Δεν επιτρέπω να πάρετε μια οριστική απόφαση κατά την απουσία μου. 
 • Je défends que vous fumiez dans la salle de réunions. Απαγορεύω να καπνίζετε στην αίθουσα συνεδριάσεων.
 • Je refuse qu’elle parte sans ma permission. Αρνούμαι να φύγει χωρίς την άδειά μου. 
 • Je ne veux pas que vous sortiez sans ma permission. Δεν θέλω να βγείτε χωρίς την άδειά μου.

3.

le souhait ευχή:

souhaiter εύχομαι, vouloir θέλω, désirer επιθυμώ, aimer

 • Je souhaite que vos vacances soient heureuses. Εύχομαι οι διακοπές σας να είναι  ευχάριστες.
 • Je désire qu’elle vienne avec nous. Επιθυμώ να έρθει μαζί μας.

4.

la supposition υπόθεση:

supposer υποθέτω

Il est possible / Il se peut μπορεί, Il est impossible είναι αδύνατο

 • Il est possible qu’il vienneΜπορεί να έρθει.
 • Il se peut qu’ils soient malades. Μπορεί να είναι άρρωστοι.

5.

la volonté θέληση:

vouloir (bien) θέλωsouhaiter εύχομαι

 • Je veux que vous écoutiez avec attention. Θέλω ν’ακούσετε με προσοχή.
 • Je souhaite qu’elle réussisse au baccalauréat. Εύχομαι να πετύχει στις τελικές εξετάσεις.

6.

le doute αμφιβολία:

douter αμφιβάλλωIl est douteux είναι αμφίβολο

 •  Il est douteux qu’il arrive à l’heure.  Είναι αμφίβολο ότι θα έρθει έγκαιρα.
 • Je doute qu’ils partent demain. Αμφιβάλλω ότι θα φύγουν αύριο.

7.

le sentiment συναίσθημα:

Je suis heureux / content είμαι χαρούμενος, aimer αγαπώ, préférer προτιμώcraindre φοβάμαι

 •  Je suis heureux qu’il fasse beau. Χαίρομαι που κάνει καλό καιρό.
 • Je crains qu’il ne puisse pas sortir, ce soir. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να βγει απόψε.

8.

le conseil συμβουλή:

conseiller συμβουλεύω, recommander προτείνω

 • Je vous conseille qu’il garde le lit pour un jour. Σας συμβουλεύω να παραμείνει στο κρεβάτι για μια μέρα.
 • Je recommande que vous vous reposiez. Προτείνω να ξεκουραστείτε.

9.

la nécessité αναγκαιότητα, l’obligation υποχρέωση:

Il faut πρέπει / Il faudrait θα έπρεπεIl est nécessaire / indispensable / utile είναι αναγκαίο

 • Il est nécessaire que tu me téléphones demain. Είναι αναγκαίο να μου τηλεφωνήσεις αύριο. 
 • Il faut que tu partes tout de suite. Πρέπει να φύγεις αμέσως.

10.

l’ opinion γνώμη: 

με τα παρακάτω ρήματα στην άρνηση ή την ερώτηση:

penser σκέφτομαινομίζω  croire πιστεύω, trouver βρίσκω 

espérer ελπίζω

Indicatif présent: 

 • Je pense qu’il est malade.
 • Je crois qu’il vient au cinéma, avec nous.
 • Je trouve qu’elle est belle.
 • J’espère qu’il réussira aux examens. 

Subjonctif présent:

 • Je ne pense pas qu’il soit malade. /  Penses-tu qu’il soit malade?
 • Je ne crois pas qu’il vienne au cinéma, avec nous. /  Crois-tu qu’il vienne au cinéma, avec nous?
 • Je ne trouve pas qu’elle soit belle. /  Trouves-tu qu’elle soit belle?
 • Je n’espère pas qu’il réussisse aux examens. /  Espères-tu qu’il réussisse aux examens?

Το κεφάλαιο της Subjonctif είναι μεγάλο και δεν έχει εξαντληθεί μ’αυτή τη σελίδα. Θα υπάρξει όμως και συνέχεια. Μέχρι τότε, ας κάνουμε μια μικρή επανάληψη στο σχηματισμό της:

Le Subjonctif présent

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: