Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Η χρήση της Υποτακτικής – L’emploi du Subjonctif

Έγκλιση που εκφράζει την αμφιβολία και την υποκειμενικότητα σε αντίθεση με την Οριστική που εκφράζει πραγματικά γεγονότα. Θα την συναντήσουμε σε δευτερεύουσες προτάσεις, στις οποίες εισάγεται πάντα με το σύνδεσμο que.

Πότε θα την χρησιμοποιήσουμε;

1. Όταν τα πρόσωπα  της κύριας και της δευτερεύουσας είναι διαφορετικά:

 • Je veux que tu viennes avec moi. Εγώ θέλω νε έρθεις (εσύ) μαζί μου. 
 • Il faut que nous portions un masque dans les lieux publics. Πρέπει να φοράμε μάσκα στους δημόσιους χώρους

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το πρόσωπο στο ρήμα και στο απαρέμφατο είναι κοινό, θα χρησιμοποιήσουμε Infinitif

 • Je veux venir avec toi. Θέλω νε έρθω μαζί σου. 
 • Il faut porter un masque dans les lieux publics. Πρέπει να φοράει κανείς μάσκα στους δημόσιους χώρους.

2. Από το τι δηλώνει ρήμα ή η ρηματική έκφραση της κύριας πρότασης.

Οι δέκα πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που απαιτούν τη χρήση της Subjonctif

Όταν τα ρήματα δηλώνουν:

1. l’ordre διαταγή:

demander ζητώ, exiger απαιτώ, commander διατάζω

Για παράδειγμα:

 • J’exige qu’il prenne la voiture pour venirΑπαιτώ να πάρει το αυτοκίνητο για να έρθει.
 • Je demande que tu me dises la vérité. Ζητώ να μου πεις την αλήθεια.

2. la défense/l’interdiction απαγόρευση:

défendre, interdire απαγορεύωne pas permettre δεν επιτρέπω, refuser αρνούμαι

Για παράδειγμα:

 • Je ne permets pas que vous preniez une décision définitive, en mon absence. Δεν επιτρέπω να πάρετε μια οριστική απόφαση κατά την απουσία μου. 
 • Je défends que vous fumiez dans la salle de réunions. Απαγορεύω να καπνίζετε στην αίθουσα συνεδριάσεων.
 • Je refuse qu’elle parte sans ma permission. Αρνούμαι να φύγει χωρίς την άδειά μου. 
 • J’interdis que vous sortiez sans ma permission. Απαγορεύω να βγείτε χωρίς την άδειά μου.

3. le souhait ευχή, :

souhaiter εύχομαι, désirer επιθυμώ, aimer

 Για παράδειγμα:

 • Je souhaite que vos vacances soient heureuses. Εύχομαι οι διακοπές σας να είναι  ευχάριστες.
 • Je désire qu’elle vienne avec nous. Επιθυμώ να έρθει μαζί μας.

4. la supposition υπόθεση:

supposer υποθέτω, Il est possible / Il se peut μπορεί, Il est impossible είναι αδύνατο

Για παράδειγμα:

 • Il est possible qu’il vienneΜπορεί να έρθει.
 • Il se peut qu’ils soient malades. Μπορεί να είναι άρρωστοι.

5. la volonté θέληση:

vouloir (bien) θέλωsouhaiter εύχομαι

Για παράδειγμα:

 • Je veux que vous écoutiez avec attention. Θέλω ν’ακούσετε με προσοχή.
 • Je souhaite qu’elle réussisse au baccalauréat. Εύχομαι να πετύχει στις τελικές εξετάσεις.

6. le doute αμφιβολία:

douter αμφιβάλλωIl est douteux είναι αμφίβολο

Για παράδειγμα:

 •  Il est douteux qu’il arrive à l’heure.  Είναι αμφίβολο ότι θα έρθει έγκαιρα.
 • Je doute qu’ils partent demain. Αμφιβάλλω ότι θα φύγουν αύριο.

7. le sentiment συναίσθημα:

Je suis heureux / content είμαι χαρούμενος, aimer αγαπώ, préférer προτιμώavoir peur φοβάμαι

Για παράδειγμα:

 • Je suis heureux qu’il fasse beau. Χαίρομαι που κάνει καλό καιρό.
 • J’ai peur qu’il ne puisse pas sortir, ce soir. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να βγει απόψε.

8. le conseil συμβουλή:

conseiller συμβουλεύω, recommander προτείνω

Για παράδειγμα:

 • Je vous conseille qu’il garde le lit pour un jour. Σας συμβουλεύω να παραμείνει στο κρεβάτι για μια μέρα.
 • Je recommande que vous vous reposiez. Προτείνω να ξεκουραστείτε.

9. la nécessité αναγκαιότητα, l’obligation υποχρέωση:

Il faut πρέπει / Il faudrait θα έπρεπεIl est nécessaire / indispensable / utile είναι αναγκαίο

Για παράδειγμα:

 • Il est nécessaire que tu me téléphones demain. Είναι αναγκαίο να μου τηλεφωνήσεις αύριο. 
 • Il faut que tu partes tout de suite. Πρέπει να φύγεις αμέσως.

10. le jugement κρίση: 

je trouve normal que βρίσκω φυσιολογικό, il est inacceptable que είναι απαράδεκτο

Για παράδειγμα:

 • Je trouve normal que les jeunes aiment la musique. Θεωρώ φυσιολογικό να αρέσει η μουσική στους νέους.
 • Il est inacceptable que vous fassiez du tapage nocturne. Είναι απαράδεκτο να κάνετε φασαρία την νύχτα.

Attention! Με κάποια ρήματα στην άρνηση ή την ερώτηση: penser σκέφτομαινομίζω croire πιστεύω, trouver βρίσκω, espérer ελπίζω

Indicatif présent: Subjonctif présent:
Je pense qu’il est malade.Je ne pense pas qu’il soit malade. /  Penses-tu qu’il soit malade?
Je crois qu’il vient au cinéma, avec nous.Je ne crois pas qu’il vienne au cinéma, avec nous. /  Crois-tu qu’il vienne au cinéma, avec nous?
Je trouve qu’elle est belle.Je ne trouve pas qu’elle soit belle. /  Trouves-tu qu’elle soit belle?
J’espère qu’il réussira aux examens.Je n’espère pas qu’il réussisse aux examens. /  Espères-tu qu’il réussisse aux examens?

Δείτε ακόμη:

Le Subjonctif présent

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: