Les temps du Conditionnel – Οι χρόνοι της Ευκτικής (πως χρησιμοποιούνται)

Δύο είναι οι χρόνοι αυτής της έγκλισης, ο Conditionnel présent και ο Conditionnel passé. Πως χρησιμοποιούνται όμως μέσα στις φράσεις και τι εκφράζει ο καθένας τους χωριστά; Ας τους δούμε λοιπόν έναν- έναν:

1) Conditionnel présent

Θα μπορούσαμε πιο απλά να τον ονομάσουμε Μέλλοντα του παρελθόντος Futur du passé αφού εκφράζει μια μελλοντική πράξη σε σχέση μ’ ένα παρελθοντικό γεγονός. Σ’αυτή την περίπτωση το ρήμα της κύριαs πρότασης (*) θα βρίσκεται σε P. composé ή Imparfait ενώ το ρήμα της δευτερεύουσας (*) θα είναι στον Conditionnel présent.

 •  Il croyait qu’il aurait le courage d’avouer sa culpabilité. Πίστευε ότι θα είχε το θάρρος να ομολογήσει την ενοχή του.
 • Je savais qu’il arriverait. Ήξερα ότι θα ερχόταν.
 • Elle a annoncé qu’elle partirait en voyage en Afrique. Ανακοίνωσε ότι θα έφευγε ταξίδι στην Αφρική.
 • Marie a cru qu’elle réussirait à ses examens. Η Μαρία πίστεψε ότι θα πετύχαινε στις εξετάσεις της.

(Αν τα παραπάνω θέλαμε να τα εκφράσουμε στο παρόν το ρήμα της κύριας πρότασης θα ήταν στον Ένεστώτα Présent ενώ της δευτερεύουσας στον απλό Μέλλοντα Futur simple:

 • Je sais qu’il arrivera. Ξέρω ότι θα έρθει.
 • Marie croit qu’elle réussira à ses examens. Η Μαρία πιστεύει ότι θα πετύχει στις εξετάσεις της.)

Είναι επίσης ο χαρακτηριστικός χρόνος της ευγένειας, της επιθυμίας(*), της συμβουλής, της πρότασης ή πρόσκλησης:

 • Pourriez– vous me passer le sel, s’il vous plaît? Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μου δώσετε το αλάτι; 
 • J’aimerais bien faire de la danse moderne. Θα μου άρεσε να κάνω μοντέρνο χορό.
 • Il va pleuvoir. Ça serait mieux de prendre ton anorak avec toi. Θα βρέξει. Θα ήταν καλύτερα να πάρεις το αδιάβροχό σου μαζί.
 • Tu dînerais au restaurant avec moi ce soir? Θα δεπνούσες μαζί μου στο εστιατόριο απόψε;

(*) Την επιθυμία συχνά θα την εκφράσουμε με τα ρήματα aimer, vouloir.

Υπάρχουν όμως κι άλλες χρήσεις του χρόνου αυτού όπωςόταν θέλουμε να εκφράσουμε:

α) μια υπόθεση την στιγμή που μιλάμε:

 • Travailler dans une grande entreprise me plairait beaucoup. Θα μου άρεσε να εργαστώ σε μια μεγάλη εταιρεία.
 • Consommer trop de viande pourrait affecter votre santé. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος θα μπορούσε να επηρεάσει (άσχημα) την υγεία σας.

γ) γεγονότα που θα ήταν δυνατό να γίνουν:

 • Il pourrait me remplacer pendant mon absence. Θα μπορούσε να με αντικαταστήσει κατά την απουσία μου.

δ) μια αβέβαιη πληροφορία:

 • Je crois qu’elle serait de retour demain. Νομίζω ότι θα επέστρεφε αύριο.
 • Elle resterait au bureau jusqu’à tard le soir. Θα έμενε στο γραφείο ως αργά το βράδυ.

ε) γεγονότα που θα μπορούσαν να γίνουν κάτω από ορισμένες συνθήκες (2ο είδος υποθετικού λόγου)

 • Si j’avais de l’argent je partirais en croisière dans les Caraïbes. Αν είχα χρήματα θα έφευγα για κρουαζιέρα στην Καραïβική.

Πως σχηματίζουμε τον Conditionnel présent; Δείτε εδώ.

(*) Περισσότερα για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις εδώ.

2) Le Conditionnel passé

Είναι ο Συντελεσμένος Μέλλοντας Futur antérieur του παρελθόντος, εκφράζει δηλ. μια πράξη που θα γίνει πριν από κάποια άλλη στο παρελθόν. Η πράξη που χρονικά γίνεται πρώτη εκφράζεται με Conditionnel passé, ενώ αυτή που χρονικά είναι δεύτερη εκφράζεται με Conditionnel présent:

 • Il m’a dit qu’il viendrait quand il aurait fait ses devoirs. Μου είπε ότι θα ερχόταν όταν θα είχε τελειώσει τα μαθήματά του. (Πρώτα θα είχε τελειώσει τα μαθήματά του Conditionnel passé και μετά θα ερχόταν Conditionnel présent)
 • Elle partirait en vacances dès qu’elle aurait pris son congé. Θα έφευγε για διακοπές αμέσως μόλις θα είχε πάρει την άδειά της. (Πρώτα θα είχε πάρει την άδειά της Conditionnel passé και μετά θα έφευγε για διακοπές Conditionnel présent).

Θα τον χρησιμοποιήσουμε επίσης για να εκφράσουμε: α) κάτι για το οποίο έχουμε ήδη μετανιώσει:

 • J’aurais pu étudier plus pour mes examens. Θα μπορούσα να έχω διαβάσει περισσότερο για τις εξετάσεις μου.
 • Elle aurait aimé venir avec moi faire du shopping mais, elle n’avait pas de temps. Θα της είχε αρέσει να έρθει μαζί μου για ψώνια αλλά, δεν είχε χρόνο.

β) την παρατήρηση (συνήθως εκφράζεται με τα ρήματα pouvoir, devoir και απαρέμφατο):

 • Tu n’es pas venu au rendez- vous hier. Tu aurais pu me prévenir.  Δεν ήρθες χθες στο ραντεβού. Θα μπορούσες να μ’είχες ειδοποιήσει.
 • Vous auriez dû renouveler votre permis de conduire. Θα έπρεπε να είχατε ανανεώσει την άδεια οδήγησης.

γ) το τρίτο είδος των υποθετικών λόγων.

 • Si vous aviez eu  du temps libre hier soir vous seriez venus avec nous au concert. Αν είχατε ελεύθερο χρόνο χθες το βράδυ θα μπορούσατε να είχατε έρθει στο κονσέρτο.

Πως σχηματίζουμε τον Conditionnel passé; Δείτε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar