Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Οι χρόνοι των ρημάτων και πως χρησιμοποιούνται – Les temps des verbes et leur emploi

Georges parle.

Je suis en train de lire. Διαβάζω.

J’ai beaucoup travailléΔούλεψα πολύ. 

Je viens d’acheter un livre. Μόλις αγόρασα ένα βιβλίο. 

Il pleuvait toute la journée. Όλη μέρα έβρεχε.

Elle va sortir avec ses amies. Θα βγει με τις φίλες της.

Il te téléphonera quand il aura terminé ses devoirs. Θα σου τηλεφωνήσει όταν θα έχει τελειώσει τα μαθήματά του.

Quand je suis arrivé chez moi, j’ai vu que j’avais oublié les clés au bureau. Όταν έφτασα σπίτι μου είδα ότι είχα ξεχάσει τα κλειδιά στο γραφείο.

Με τα ρήματα περιγράφουμε ενέργειες, καταστάσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οι οποίες αναφέρονται στο: παρόν Le Présent, παρελθόν Le Passé ή το μέλλον L’Avenir.

Ας δούμε, λοιπόν, την κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά και τους χρόνους που αυτή περιλαμβάνει:

A. Le Présent Το παρόν

1.  Le Présent Simple Ο  απλός Ενεστώτας

a. Για μια πράξη, ένα γεγονός που γίνεται τώρα:

 • Le professeur explique les verbes. Ο καθηγητής εξηγεί τα ρήματα.
 • Nous parlons. Μιλάμε

b. Για μια συνηθισμένη, επαναλαμβανόμενη ενέργεια:

 • Je travaille à la banque. Εργάζομαι στην τράπεζα.
 • Chaque weekend je fais des courses au supermarché. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνω ψώνια στο σούπερ-μάρκετ

c. Για μια γενική αλήθεια:

 • La mer est bleue. Η θάλασσα είναι μπλε.
 • La Terre tourne autour du Soleil. Η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο.

d. Για πράξεις που θα γίνουν στο  άμεσο μέλλον. Συχνά ο Ενεστώτας, δηλώνει και μελλοντικές ενέργειες:

 • Je viens tout de suite. Έρχομαι αμέσως.
 • Elle arrive demain. Έρχεται αύριο.

2. Le Présent Continu/Progressif ο Προοδευτικός Ενεστώτας

Εκφράζει πράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε γι αυτές:

 • Je suis en train de lireΔιαβάζω.
 • Je ne peux pas parler au téléphone. Je suis en train de parler avec un client. Δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Μιλώ μ’έναν πελάτη.
 • Nous sommes en train de faire un cours de français. Κάνουμε μάθημα γαλλικών.

B. Le Passé Το Παρελθόν

1. Le Passé Récent ou Proche άμεσος Αόριστος.

Ο πιο εύκολος από τους παρελθοντικούς χρόνους. Αναφέρεται σ’ένα παρελθόν που είναι πολύ κοντά στο παρόν, σε κάτι που “μόλις” έγινε.

 • Je viens d’acheter un livre. Μόλις αγόρασα ένα βιβλίο. 
 • Paul vient de téléphoner. Μόλις τηλεφώνησε ο Παύλος.
 • Elle vient d’apprendre la mauvaise nouvelle. Μόλις έμαθε το δυσάρεστο νέο.

2. Le Passé Composé

Είναι ο δικός μας Παρακείμενος. Στα γαλλικά, έχει πάρει, στην καθομιλουμένη, τη θέση του Αορίστου. Είναι χρόνος στιγμιαίος κι εκφράζει :

a. Πράξεις, γεγονότα:

 • Je suis allé au cinéma. Πήγα σινεμά.
 • Le voleur est entré par la fenêtre de la cuisine. Ο κλέφτης μπήκε από το παράθυρο της κουζίνας.

b. Πράξεις που άρχισαν και τελείωσαν σε συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν:

 • Hier, j’ ai écouté de la musique pendant 2 heures. Χθες, άκουσα μουσική για δύο ώρες.
 • La réunion a commencé à 10 heures et elle a fini à 13:30. Η συνεδρίαση άρχισε στις 10 και τελείωσε στις 13:30.
 • Elle a commencé à travailler à 8 heures. Άρχισε να δουλεύει στις 8.

c. Γεγονότα, πράξεις που έγιναν διαδοχικά:

 • Il a mis son manteau, il a pris son chapeau, il a dit au revoir à sa femme et il est parti. Έβαλε το παλτό του, πήρε το καπέλο του, είπε γεια στη γυναίκα του κι έφυγε.
 • Il a vu le bus, il a couru, il est tombé et il s’est cassé la jambe. Είδε το λεωφορείο, έτρεξε, έπεσε και έσπασε το πόδι του.

3. Le Passé Simple

Ο απλός Αόριστος, χρόνος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στον γραπτό λόγο, σε λογοτεχνικά και επίσημα κείμενα.

Δείτε ακόμη:

Le Passé Simple

– Passé Composé ή Passé Simple?

3. L’Imparfait 

Χρόνος που εκφάζει πράξεις που δεν έχουν τέλος αλλά επαναλαμβάνονται, διαρκούν. Γι αυτό και τον χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε:

a. Την διάρκεια στο παρελθόν:

 • Il pleuvait toute la journée. Όλη μέρα έβρεχε.
 •  Il travaillait très dur pour élever ses enfants. Δούλευε σκληρά για να μεγαλώσει τα παιδιά του.

b. Συνήθεια, επανάληψη:

 • Quand j’étais petite, je mangeais des bonbons. Όταν ήμουν μικρή έτρωγα καραμέλες.
 • Ma mère portait souvent une robe rouge. Η μητέρα μου φορούσε συχνά ένα κόκκινο φόρεμα.
 • Nous buvions toujours un café après le dîner. Πίναμε πάντα ένα καφέ μετά το δείπνο.
 • Ils jouaient au tennis chaque week-end. Έπαιζαν τένις κάθε Σαββατοκύριακο. 

d. Περιγραφή προσώπων, τοποθεσιών, γεγονότων, καταστάσεων:

 • Le village était situé au pied d’une colline. Les maisons étaient anciennes mais bien restaurées, les habitants souriants parlaient avec gentillesse … Το χωριό βρισκόταν στους πρόποδες ενός λόφου. Τα σπίτια ήταν παλιά αλλά ανακαινισμένα, οι κάτοικοι χαμογελαστοί μιλούσαν με ευγένεια …
 • Mon grand-père était grand et beau. Il portait un chapeau et des pantalons à rayures. Il était paysan mais il avait les manières d’un aristocrate … Ο παππούς μου ήταν ψηλός κι όμορφος. Φορούσε καπέλο και παντελόνια με ρίγες. Ήταν χωρικός αλλά είχε αριστοκρατικούς τρόπους …

Δείτε ακόμη:

– Imparfait ή Passé composé?

4. Le Plus que Parfait (PQP) Υπερσυντέλικος

a. Συνδυάζεται με τον Passé composé ή τον Imparfait για να περιγράψει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη:

Για παράδειγμα:

 • Quand je suis rentré à la maison ma mère était déjà partie. Όταν επέστρεψα στο σπίτι η μητέρα μου είχε ήδη φύγει. 
 • Je portais toujours le pull que ma mère m’avait fait cadeau pour mon anniversaire. Φορούσα πάντα το πουλόβερ που μου είχε κάνει δώρο η μητέρα μου για τα γενέθλιά μου.
 • Hier, quand j’avais fini mon travail, je suis sorti avec mes amis. Χθες όταν είχα τελειώσει τη δουλειά μου, βγήκα με τους φίλους μου.
 • Quand la police est arrivée, le voleur avait déjà disparu. Όταν η αστυνομία έφτασε, ο κλέφτης είχε ήδη εξαφανιστεί.
 • Quand les invités sont venus, les enfants avaient déjà mangé leur dîner. Όταν οι καλεσμένοι έφτασαν τα παιδιά είχαν κιόλας φάει το βραδινό τους.

b. Εκφράζει την μετεμέλεια

 • Si j’avais étudié plus … Αν είχα μελετήσει περισσότερο …
 • Si, j’avais su la vérité … Αν ήξερα την αλήθεια …

c. Στην καθομιλουμένη η χρήση του σημαίνει “είναι η πρώτη φορά που …”

 • Je n’avais jamais vu ce bâtiment! (= C’est la première fois que je vois ce bâtiment.) Δεν είχα δει ποτέ αυτό το κτίριο. (Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω)
 • Elle n’avait jamais fait de ski. (=C’est la première fois qu’elle fait du ski.) Δεν είχε κάνει ποτέ σκι. (Είναι η πρώτη φορά που κάνει.)

C. L’avenir Το Μέλλον

1. Le Futur Proche άμεσος Μέλλοντας

Πολύ εύκολος χρόνος και πολύ συνηθισμένος στον καθημερινό, προφορικό λόγο.  Αναφέρεται σ’ένα μέλλον που είναι πολύ κοντά στο παρόν αφού τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι που “πρόκειται” να γίνει άμεσα (γι αυτό άλλωστε και τον ονομάζουμε Άμεσο Μέλλοντα).

Για παράδειγμα:

 •     Je vais partir tout de suite. Θα φύγω αμέσως.
 •     Nous allons commencer le travail dans cinq minutes. Θ’αρχίσουμε τη δουλειά σε πέντε λεπτά.

2. Le Futur Simple απλός Μέλλοντας

Εκφράζει πράξεις που θα γίνουν στο μέλλον, κοντινό ή μακρινό ή και κάποιες προσδοκίες που δεν είναι όμως  σίγουρο ότι θα γίνουν.

Για παράδειγμα:

 • Après-demain, je rencontrerai Marie. Μεθαύριο, θα συναντήσω τη Μαρία.
 • Je partirai pour Paris, après un mois. Θα φύγω για το Παρίσι, μετά από ένα μήνα.
 • Un jour, je deviendrai célèbre. Μια μέρα θα γίνω διάσημος.
 •  Demain, j’irai au cinéma avec mon ami. Αύριο, θα πάω σινεμά με το φίλο μου.

3. Le Futur Antérieur Συντελεσμένος Μέλλοντας

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ή σε συνδυασμό με τον απλό Μέλλοντα.

α) Μόνος του εκφράζει μια πράξη που θα τελειώσει στο μέλλον σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η στιγμή αυτή συνήθως εκφράζεται με κάποιο χρονικό επίρρημα ή χρονικό προσδιορισμό.

Για παράδειγμα:

 • Dans une année, ils auront terminé la construction de la nouvelle école. Σ’ένα χρόνο, θα έχουν τελειώσει την κατασκευή του καινούριου σχολείου.
 • Bientôt, nous serons arrivés à Rome. Σύντομα, θα έχουμε φτάσει στη Ρώμη.

β) Σε συνδυασμό με τον απλό Μέλλοντα χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον πριν από κάποια άλλη.

Για παράδειγμα:

 • Nous commencerons nos devoirs quand nous aurons mangé notre déjeuner. Θα ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας όταν θα έχουμε φάει το μεσημεριανό μας. 
 • Quand elle aura gagné beaucoup d’argent, elle voyagera partout en Europe. Όταν θα έχει κερδίσει πολλά χρήματα, θα ταξιδέψει παντού στην Ευρώπη.

Δείτε ακόμη:

Futur Proche, Futur Simple ή Futur Antérieur?

Άλλα χρήσιμα:

– Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (μέρος 1ο)

– Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (μέρος 2ο)

– Le Conditionnel

– Χρόνοι και διάρκεια

Futur Simple, Futur Proche ή Futur Antérieur?

Και οι τρεις αναφέρονται στο μέλλον όμως πως θα τους χρησιμοποιήσουμε σωστά; Ας ξεκινήσουμε από τον πιο εύκολο:  le Futur Proche: Είναι ο πρώτος χρόνος που μαθαίνουμε στα γαλλικά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Τον χρησιμοποιούμε κυρίως: α) στον καθημερινό, προφορικό λόγο: Nous allons commencer la leçon maintenant. Θα ξεκινήσουμε το μάθημα τώρα. On …

Imparfait ή Passé Composé?

Και οι δύο χρόνοι που εκφράζουν το παρελθόν, η χρήση τους όμως, συχνά, μας προβληματίζει. Πότε θα χρησιμοποιήσουμε τον ένα και πότε τον άλλο; Α. Όταν χρησιμοποιούμε τον καθένα χωριστά Η βασική αρχή είναι ότι ο Imparfait δηλώνει διάρκεια ενώ ο Passé composé στιγμή. Άρα, ένα πρώτο κριτήριο για να επιλέξουμε, είναι το νόημα. Μπορούμε, …

Passé Composé ή Passé Simple ?

Είναι χρόνοι που αναφέρονται στο παρελθόν και περιγράφουν πράξεις στιγμιαίες. Ο Passé Simple είναι ο δικός μας Αόριστος. Αντιθέτως ο Passé Composé είναι ο αντίστοιχος για την ελληνική γλώσσα Παρακείμενος, αφού σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα “έχω” και τη “μετοχή Αορίστου”. Επειδή όμως, στην καθημερινή επικοινωνία των Γάλλων, έχει πάρει τη θέση του Passé simple, τον ονομάζουμε κι …

3 σχόλια

 1. Εν τέλει οι τύποι του ίδιου του ρήματος χωρίς τα συστατικά των χρόνων ποιοι είναι???
  Γιατί ας πούμε στο parler υπάρχουν: parler, parle, parlé, parlasse, parlais, parlerai, parlerais και όλα αυτά είναι μόνο στο πρώτο πρόσωπο (εκτός από τις μετοχές που είναι άκλιτες (parlé, parlant)) δεν είναι ότι τα έκλινα και σου τα είπα.

 2. Γεια, να ρωτήσω κάτι: υπάρχουν και άλλες εκφράσεις έκτος από την φράση

  je suis en train de manger {ektos apo autin tin frasi pou deilonei ekseliksi] υπάρχουν άλλες ή χρησημοποιουμε μόνο αυτή τη φραση για να δηλώσουμε εξελιξη στον présent continu/progressif

  ευχαριστώ!!!!!!

  1. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος για να περιγράψουμε κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον απλό ενεστώτα με κάποια χρονικά επιρρήματα που δείχνουν ότι κάνεις την πράξη τη στιγμή που την περιγράφεις: maintenant, je mange ή en ce moment là je mange.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: