Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Οι χρόνοι των ρημάτων – Les temps des verbes (πως χρησιμοποιούνται)

– En ce moment, je suis en train de lire. Αυτή τη στιγμή διαβάζω.

– Hier, j’ai beaucoup travailléΧθες, δούλεψα πολύ. 

– Je me sentais fatigué. Aισθανόμουν κουρασμένος.

– Georges dort. Il te téléphonera quand il se réveillera. Ο Γιώργος κοιμάται τώρα, θα σου τηλεφωνήσει μόλις ξυπνήσει.

– Le poulet a été cuit.Το κοτόπουλο ψήθηκε.

Οι λέξεις με τα έντονα γράμματα είναι τα ρήματα τα οποία μας δείχνουν πως κάποιος ή κάτι:

α) ενεργεί, κάνει μια πράξη:

je lis, j’ai travaillé, il téléphonera, il se réveillera …

β) βρίσκεται σε μία κατάσταση:

Georges dort.

Je me sentais fatigué.

γ) κάτι παθαίνει:

Le poulet a été cuit.

Με τις διαφορετικές μορφές που παίρνουν δείχνουν τη χρονική στιγμή που γίνονται οι πράξεις αυτές, δηλαδή:

Το παρόν: Le Présent,

Το παρελθόν: Le Passé    και 

Το μέλλον: Le Futur.

Για κάθε μία από τις τρείς αυτές χρονικές αποχρώσεις έχουν και τους αντίστοιχους χρόνους, με τους οποίους δηλώνουν διάρκεια ή στιγμή.

Πάμε λοιπόν ένα ταξίδι στο χρόνο, ξεκινώντας από τους χρόνους της Οριστικής L’Indicatif!

Le présent  το παρόν

Οι χρόνοι του παρόντος είναι ο Ενεστώτας Le Présent και ο Προοδευτικός Ενεστώτας Le Présent Progressif. Συχνά δε, μέσα στην πρόταση, μπορεί να έχουμε και χρονικά επιρρήματα που μας δείχνουν ότι μιλάμε γι αυτό, όπως τα :

 maintenant τώραaujourd’hui σήμερα, en ce moment / à cet instant αυτή τη στιγμή,  à présent επί του παρόντος

1) Le Présent Ενεστώτας

Εκφράζει μια πράξη, ένα γεγονός που γίνεται στο παρόν:

 • Aujourd’ hui, il fait beau. Σήμερα, κάνει καλό καιρό.
 • Actuellement, j’habite à Paris. Επί του παρόντος, ζω στο Παρίσι.
 •  À présent, j’ai  beaucoup de travail. Επί του παρόντος, έχω πολύ δουλειά.
 • De nos jours, les gens travaillent beaucoup. Στις μέρες μας, οι άνθρωποι εργάζονται πολύ.

Θα τον χρησιμοποιήσουμε όμως και για να εκφράσουμε:

α) συνηθισμένες ενέργειες:

 •  Je travaille à la banque. Εργάζομαι στην τράπεζα.
 • Chaque week-end je fais des courses au supermarché. Κάθε Σαββατοκύριακο κάνω ψώνια στο σούπερ-μάρκετ
 • Le dimanche nous allons à l’église. Την Κυριακή πηγαίνουμε στην εκκλησία.

β) γενικές αλήθειες / έννοιες:

 •  La mer est bleue. Η θάλασσα είναι μπλε.
 • La Terre tourne autour du Soleil. Η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο.
 • L’univers est infini. Το σύμπαν είναι ατέλειωτο.

γ) πράξεις που θα γίνουν άμεσα, στο μέλλον:

 • Je viens tout de suite. Έρχομαι αμέσως.
 • Elle arrive demain. Έρχεται αύριο.

2) Le Présent Continu ou Progressif προοδευτικός Ενεστώτας.

Θα τον χρησιμοποιήσουμε για να εκφράσουμε πράξεις που γίνονται ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε, που βρίσκονται δηλ. σε εξέλιξη:

 • Maintenant, je suis en  train de parler avec Marie au téléphone. Τώρα, μιλώ με τη Μαρία στο τηλέφωνο
 • Je suis en train de manger. Τρώω. (αυτήν ακριβώς τη στιγμή)
 • Je ne peux pas parler au téléphone maintenant. Je suis en train de parler avec un client. Δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Μιλώ μ’έναν πελάτη.
 • En ce moment nous sommes en train de faire un cours de français. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μάθημα γαλλικών.
 • À cet instant, je suis en train de lire. Αυτή τη στιγμή, διαβάζω.

Le passé το παρελθόν

Οι χρόνοι του παρελθόντος είναι ο Ενεστώτας Le Passé Composé Αόριστος, Le Passé Récent Άμεσος Αόριστος, l’Imparfait Παρατατικός και ο Υπερσυντέλικος le Plus que Parfait. Συχνά δε, μέσα στην πρόταση, μπορεί να έχουμε και χρονικά επιρρήματα που μας δείχνουν ότι μιλάμε γι αυτό, όπως τα :

hier χθεςavant-hier προχθές, avant / autrefois παλιά / παλαιότερα (πάντα με Imparfait ),
il y a … πριν (πάντα με Passé Composé)

1) Le Passé Composé Παρακείμενος (με θέση Αορίστου)

Θα τον χρησιμοποιήσουμε για να εκφράσουμε πράξεις στιγμιαίες που άρχισαν και τελείωσαν στο παρελθόν:

 • Hier, j’ai écouté de la musique. Χθες, άκουσα μουσική.
 • Je suis allé au cinéma avec Marie. Πήγα σινεμά με τη Μαρία.
 • Avant-hier, j’ai visité le Musée National. Προχθές, επισκέφτηκα το Εθνικό Μουσείο.
 • Elle a travaillé dans cette usine, il y a deux ans. Δούλεψε σ’ αυτό το εργοστάσιο, πριν δύο  χρόνια.

Επιγραμματικά θ’ αναφέρουμε τον Passé Simple απλό Αόριστο (χρόνος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στον γραπτό λόγο).

2) Le Passé Récent ou Proche άμεσος Αόριστος.

Αναφέρεται σ’ένα παρελθόν που είναι πολύ κοντά στο παρόν αφού τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι που “μόλις” έγινε.

 • Je viens d’acheter un livre. Μόλις αγόρασα ένα βιβλίο. 
 • Paul vient de téléphoner. Μόλις τηλεφώνησε ο Παύλος.
 • Elle vient d’apprendre la mauvaise nouvelle. Μόλις έμαθε το δυσάρεστο νέο.

 3) L’Imparfait Παρατατικός

Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους χρόνους που είναι στιγμιαίοι, ο Imparfait δηλώνει την διάρκεια στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν θα τον χρησιμοποιήσουμε για:

α) πράξεις διαρκείας:

 •   Hier, il pleuvait toute la journée. Χθες, όλη μέρα έβρεχε.
 •  Avant / Autrefois, je fumais trop. Παλαιότερα, κάπνιζα πάρα πολύ.

β) συνήθειες:

 •   Quand j’étais petite, je mangeais des bonbons. Όταν ήμουν μικρή έτρωγα καραμέλες.

γ) ν’αφηγηθούμε ή να περιγράψουμε μια ιστορία, ένα περιστατικό:

 •   Ma mère portait souvent une robe rouge. Η μητέρα μου φορούσε συχνά ένα κόκκινο φόρεμα.
 • Il était une fois une belle princesse … Ήταν κάποτε μια όμορφη πριγκήπισσα …

Δείτε ακόμη:

– Imparfait ή Passé composé?

– Passé Composé ή Passé Simple?

4) Le Plus que Parfait Υπερσυντέλικος (PQP)

Συνδυάζεται με τον Passé composé ή τον Imparfait για να περιγράψει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη:

 • Quand je suis rentré à la maison ma mère était déjà partie pour son bureau. Όταν επέστρεψα στο σπίτι η μητέρα μου είχε ήδη φύγει για το γραφείο της. 
 • Je portais toujours le pull que ma mère m’avait fait cadeau pour mon anniversaire. Φορούσα πάντα το πουλόβερ που μου είχε κάνει δώρο η μητέρα μου για τα γενέθλιά μου.
 • Hier, quand j’avais fini mon travail je suis sorti avec mes amis. Χθες όταν είχα τελειώσει τη δουλειά μου βγήκα με τους φίλους μου.
 • Quand la police est arrivée le voleur avait déjà disparu. Όταν η αστυνομία έφτασε ο κλέφτης είχε ήδη εξαφανιστεί.
 • Quand les invités sont venus les enfants avaient déjà mangé leur dîner. Όταν οι καλεσμένοι έφτασαν τα παιδιά είχαν κιόλας φάει το βραδυνό τους.

Δείτε ακόμη:

Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (μέρος 1ο)

Le futur το μέλλον

Οι χρόνοι του μέλλοντος είναι ο απλός Μέλλοντας Le Futur simple, ο άμεσος Μέλλοντας Le Futur proche και ο Συντελεσμένος Μέλλοντας Le Futur Antérieur. Συχνά δε, μέσα στην πρόταση, μπορεί να έχουμε και χρονικά επιρρήματα που μας δείχνουν ότι μιλάμε γι αυτό, όπως τα :

 demain αύριο, après-demain μεθαύριο, après μετά ,  dans  (μέσα) σε …

1) Le Futur Simple απλός Μέλλοντας

Εκφράζει πράξεις που θα γίνουν στο μέλλον:

 • Après-demain, je rencontrerai Marie. Μεθαύριο, θα συναντήσω τη Μαρία.
 • Je partirai pour Paris, après un mois. Θα φύγω για το Παρίσι, μετά από ένα μήνα.
 • Dans  deux jours, je serai là. (Μέσα) σε δύο μέρες θα είμαι εδώ.
 •  Demain, j’ irai au cinéma avec mon ami. Αύριο, θα πάω σινεμά με το φίλο μου.

2) Le Futur Proche άμεσος Μέλλοντας

Αναφέρεται σ’ένα μέλλον που είναι πολύ κοντά στο παρόν αφού τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι που “πρόκειται” να γίνει άμεσα (γι αυτό άλλωστε και τον ονομάζουμε Άμεσο Μέλλοντα).

 •     Je vais partir tout de suite. Θα φύγω αμέσως.
 •     Nous allons commencer le travail dans cinq minutes. Θ’αρχίσουμε τη δουλειά σε πέντε λεπτά.

3) Le Futur Antérieur Συντελεσμένος Μέλλοντας

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ή σε συνδυασμό με τον απλό Μέλλοντα.

α) Μόνος του εκφράζει μια πράξη που θα τελειώσει στο μέλλον σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η στιγμή αυτή συνήθως εκφράζεται με κάποιο χρονικό επίρρημα ή χρονικό προσδιορισμό:

 • Dans une année, ils auront terminé la construction de la nouvelle école. Σ’ένα χρόνο, θα έχουν τελειώσει την κατασκευή του καινούριου σχολείου.
 • Bientôt, nous serons arrivés à Rome. Σύντομα, θα έχουμε φτάσει στη Ρώμη.

β) Σε συνδυασμό με τον απλό Μέλλοντα χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον πριν από κάποια άλλη:

 • Nous commencerons nos devoirs quand nous aurons mangé notre déjeuner. Θα ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας όταν θα έχουμε φάει το μεσημεριανό μας. 
 • Quand elle aura gagné beaucoup d’argent, elle voyagera partout en Europe. Όταν θα έχει κερδίσει πολλά χρήματα, θα ταξιδέψει παντού στην Ευρώπη.

Δείτε ακόμη:

Futur Proche, Futur Simple ή Futur Antérieur?

Άλλα σχετικά με τους χρόνους:

– Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (μέρος 2ο)

– Le Conditionnel

– Χρόνοι και διάρκεια

 

Futur Simple, Futur Proche ή Futur Antérieur?

Και οι τρεις αναφέρονται στο μέλλον όμως πως θα τους χρησιμοποιήσουμε σωστά; Ας ξεκινήσουμε από τον πιο εύκολο:  le Futur Proche: Είναι ο πρώτος χρόνος που μαθαίνουμε στα γαλλικά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Τον χρησιμοποιούμε κυρίως: α) στον καθημερινό, προφορικό λόγο: Nous allons commencer la leçon maintenant. Θα ξεκινήσουμε το μάθημα τώρα. On …

Imparfait ή Passé Composé?

Είναι και οι δύο χρόνοι που εκφράζουν το παρελθόν, η χρήση τους όμως συχνά μας προβληματίζει. Πότε θα χρησιμοποιήσουμε τον ένα και πότε τον άλλο; Η βασική αρχή είναι ότι ο ένας δηλώνει διάρκεια – Imparfait – ενώ ο άλλος, στιγμή – Passé composé – άρα, ένα πρώτο κριτήριο για να επιλέξουμε έναν από τους δύο έιναι …

Passé Composé ή Passé Simple ?

Είναι χρόνοι που αναφέρονται στο παρελθόν και περιγράφουν πράξεις στιγμιαίες. Ο Passé Simple είναι ο δικός μας Αόριστος. Αντιθέτως ο Passé Composé είναι ο αντίστοιχος για την ελληνική γλώσσα Παρακείμενος, αφού σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα “έχω” και τη “μετοχή Αορίστου”. Επειδή όμως, στην καθημερινή επικοινωνία των Γάλλων, έχει πάρει τη θέση του Passé simple, τον ονομάζουμε κι …

2 σχόλια

 1. Γεια, να ρωτήσω κάτι: υπάρχουν και άλλες εκφράσεις έκτος από την φράση

  je suis en train de manger {ektos apo autin tin frasi pou deilonei ekseliksi] υπάρχουν άλλες ή χρησημοποιουμε μόνο αυτή τη φραση για να δηλώσουμε εξελιξη στον présent continu/progressif

  ευχαριστώ!!!!!!

  1. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος για να περιγράψουμε κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον απλό ενεστώτα με κάποια χρονικά επιρρήματα που δείχνουν ότι κάνεις την πράξη τη στιγμή που την περιγράφεις: maintenant, je mange ή en ce moment là je mange.

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar