Επιστροφή σε Οι χρόνοι των ρημάτων και πως χρησιμοποιούνται – Les temps des verbes et leur emploi

Futur Simple, Futur Proche ή Futur Antérieur?

Και οι τρεις αναφέρονται στο μέλλον όμως πως θα τους χρησιμοποιήσουμε σωστά;

Ας ξεκινήσουμε από τον πιο εύκολο:

 le Futur Proche:

Είναι ο πρώτος χρόνος που μαθαίνουμε στα γαλλικά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Τον χρησιμοποιούμε κυρίως:

α) στον καθημερινό, προφορικό λόγο:

 • Nous allons commencer la leçon maintenant. Θα ξεκινήσουμε το μάθημα τώρα.
 • On va aller au cinéma, ce soir. Θα πάμε σινεμά απόψε.
 • Je vais t’appeler demain pour te dire ma réponse définitive. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο για να σου πω την οριστική μου απάντηση.
 • Marie va avoir un bébé. Η Μαρία θ’αποκτήσει μωρό.

β) όταν θέλουμε να εκφράσουμε μια μελλοντική πράξη που θα γίνει άμεσα, μια πράξη που είναι κοντινότερη στο παρόν παρά στο μέλλον, άρα και πιο σίγουρη να γίνει.

Για παράδειγμα:

 • Fais vite! Le train va partir dans deux minutes. Κάνε γρήγορα! Το τραίνο θα φύγει σε δύο λεπτά.
 • Venez à table! On va manger. Ελάτε στο τραπέζι. Θα φάμε.
 • Attendez ici. Le docteur va vous voir dans dix minutes. Περιμένετε εδώ. Ο γιατρός θα σας δει σε δέκα λεπτά.

Αντίθετα, με τον Futur Proche

le Futur Simple:

αναφέρεται σε πράξεις μελλοντικές,  απομακρυσμένες όμως από το παρόν άρα και πιο αβέβαιες να συμβούν. Θα τον χρησιμοποιήσουμε για να εκφράσουμε:

α) μια πρόβλεψη

Για παράδειγμα:

 • Vous vous marierez et vous aurez des enfants. Θα παντρευτείτε και θ’αποκτήσετε παιδιά. (κάποια στιγμή στο μέλλον)
 • Demain, il pleuvra dans la plupart des régions du pays. Αύριο, θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

β) ένα μελλοντικό σχέδιο

Για παράδειγμα:

 • Quand je grandirai je deviendrai musicien. Όταν θα μεγαλώσω θα γίνω μουσικός.
 • Quand il gagnera de l’argent il s’achètera une belle voiture. Όταν θα κερδίσει χρήματα θα αγοράσει ένα όμορφο αυτοκίνητο.

Προσέξτε τη διαφορά:

 • Je vais aller au kiosque. Θα πάω στο περίπτερο. (δηλ. Φεύγω τώρα για να πάω, πρόκειται για κάτι σίγουρο να γίνει). Veux-tu que je t’achète le journal? Θέλεις να σου αγοράσω εφημερίδα;
 • J’irai au kiosque après. Θα πάω στο περίπτερο μετά. (αλλά μπορεί και να μην πάω. Η χρήση του Futur Simple δείχνει ότι πρόκειται για μια υπόθεση και όχι για κάτι που θα γίνει σίγουρα.)

Τέλος,

le Futur Antérieur

είναι σύνθετος χρόνος.Τον χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τον Futur Simple για να εκφράσουμε πράξεις που θα γίνουν πριν από κάποιες άλλες, στο μέλλον. Για τις πράξεις που θα γίνουν πρώτες θα χρησιμοποιήσουμε τον Futur Antérieur ενώ γι αυτές που θ’ακολουθήσουν τον Futur Simple.

Για παράδειγμα:

 • Quand elle aura terminé son travail elle sortira avec Paul. Όταν θα έχει τελειώσει την δουλειά της θα βγεί με τον Παύλο. (Δηλαδή, πρώτα θα τελειώσει τη δουλειά της κι ύστερα θα βγει.)

Σημαντικό εδώ είναι να καταλάβουμε ποια από τις παράξεις στις οποίες αναφερόμαστε έρχεται πρώτη χρονικά και ποια δεύτερη. Ας δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα:

 • Nous regarderons la télé quand nous aurons fait nos devoirs pour l’école. Θα δούμε τηλεόραση όταν θα έχουμε κάνει τα μαθήματά μας για το σχολείο.
 • Quand il sera arrivé à Athènes il rencontrera ses anciens amis. Όταν θα έχει φτάσει στην Αθήνα θα συναντήσει τους παλιούς του φίλους.
 • Lorsque vous serez parti en congé Marie-Pierre vous remplacera. Όταν θα έχετε φύγει για διακοπές θα σας αντικαταστήσει η Marie-Pierre.
 • Vous sortirez de la classe aussitôt que vous aurez demandé la permisson du professeur. Θα βγείτε από την τάξη μόλις θα έχετε ζητήσει την άδεια από τον καθηγητή.
 • Dès que j’aurai pris mon congé je partirai dans les îles grecques. Μόλις θα έχω πάρει την άδειά μου θα φύγω για τα ελληνικά νησιά.

Να θυμάστε:

Στην πρόταση με το ρήμα στον Futur Antérieur απαραίτητοι είναι οι σύνδεσμοι:

 • quand / lorsque όταν    και
 • dès que / aussitôt que μόλις

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Αρέσει σε %d bloggers: