Επιστροφή σε Οι χρόνοι των ρημάτων και πως χρησιμοποιούνται – Les temps des verbes et leur emploi

Imparfait ή Passé Composé?

Και οι δύο χρόνοι που εκφράζουν το παρελθόν, η χρήση τους όμως, συχνά, μας προβληματίζει. Πότε θα χρησιμοποιήσουμε τον ένα και πότε τον άλλο;

Α. Όταν χρησιμοποιούμε τον καθένα χωριστά

Η βασική αρχή είναι ότι ο Imparfait δηλώνει διάρκεια ενώ ο Passé composé στιγμή. Άρα, ένα πρώτο κριτήριο για να επιλέξουμε, είναι το νόημα. Μπορούμε, λοιπόν, να τους ξεχωρίσουμε:

1. Le Passé Composé:

Εκφράζει μια πράξη:

a. που έγινε και ολοκληρώθηκε στο παρελθόν :

  • J’ai perdu mes clés dans le métro. Έχασα τα κλειδιά μου στο μετρό.

b. της οποίας γνωρίζουμε την αρχή και το τέλος:

  • Hier, j’ai travaillé de 8 heures du matin à 2 heures de l’après-midi. Χθες, εργάστηκα από τις 8 το πρωί ως τις 2 το απόγευμα.

c. με συγκεκριμένη διάρκεια στο παρελθόν:

  • J’ai fait des études à l’université pendant 4 (quatre) ans. Σπούδασα στο πανεπιστήμιο για 4 χρόνια.

Και τέλος,

d. πράξεις διαδοχικές, την μία πίσω από την άλλη:

  • Hier, je me suis réveillé à 7:30, je me suis douché, j’ai pris un petit déjeuner rapide, je me suis habillé, j’ai lu mes mails et je suis parti pour le bureau. Χθες το πρωί, ξύπνησα στις 7:30, έκανα ένα νους, πήρα ένα γρήγορο πρωινό, ντύθηκα, διάβασα τα μηνύματά μου και έφυγα για το γραφείο.

2. L’Imparfait:

Είναι ο χρόνος:

a. της συνήθειας:

Quand j’étais enfant, je me souviens, les dimanches, le père s’asseyait au salon, lisait tranquillement son journal et buvait son petit café. La mère, dans la cuisine, préparait notre plat préféré et nous, nous jouions insouciants dans notre chambre.

Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι, τις Κυριακές, ο πατέρας καθόταν στο σαλόνι, διαβαζε ήσυχα την εφημερίδα του και έπινε το καφεδάκι του. Η μητέρα, στην κουζίνα μαγείρευε το αγαπημένο μας φαγητό και εμείς, παίζαμε ανέμελοι στο δωμάτιό μας.

b. της αφήγησης:

Il était une fois une fille belle et douce comme une fleur. Malheureusement, elle n’avait pas de mère. Εlle vivait avec son père qui était remarié. Mais sa femme – la belle mère de l’enfant – ne l’aimait pas. Après la mort de son mari, elle torturait la pauvre petite. La fille, triste, s’asseyait dans la cendre de la cheminée, c’est pourquoi on l’appelait Cendrillon!

Μια φορά κι ένα καιρό, ήταν ένα κορίτσι όμορφο και γλυκό σα λουλούδι. Δυστυχώς, δεν είχε μητέρα. Ζούσε με τον πατέρα της, που ήταν ξαναπαντρεμένος. Η γυναίκα του, όμως, η μητριά της, δεν την αγαπούσε. Μετά το θάνατο του συζύγου της, βασάνιζε την καημένη τη μικρή. Το κορίτσι, λυπημένο, καθόταν στο τζάκι, κοντά στις στάχτες, γι αυτό και το φωνάζαν Σταχτοπούτα!  

c. της περιγραφής προσώπων ή τοποθεσιών:

Ma maison paternelle se trouvait au sommet d’une colline. Elle était faite de pierre blanche et avait un grand jardin avec des arbres fruitiers. Mon père, était un homme grand, fort, et gentil. Il vivait une vie rurale et calme. Il s’occupait du jardin et de ses animaux.

Το πατρικό μου σπίτι  βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου. Ήταν φτιαγμένο από άσπρη πέτρα και είχε ένα μεγάλο κήπο με οπωροφόρα δέντρα. Ο πατέρας μου ήταν ένασ άντρας ψηλός, δυνατός και ευγενικός. Ζούσε μια ήσυχη επαρχιακή ζωή. Ασχολόταν με τον κήπο και τα ζώα του.

Κάποια χαρακτηριστικά χρονικά επιρρήματα / εκφράσεις που μπαίνουν στην αρχή των προτάσεων με τον Imparfait:

Autrefois Άλλοτε
Avant Πριν, Παλιά
Quand … Όταν …
À l’époque / Dans le temps / En ce temps – là Εκείνο τον καιρό/εποχή
En général / D’habitude Γενικά, συνήθως
Tous les … (samedis, jours, étés, weekends) / Toutes les … (semaines, soirées …) Κάθε … (Σάββατο, μέρα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο, εβδομάδα, βράδυ …)
Για παράδειγμα:
Autrefois, il y avait un petit commerce à la place de ce centre commercial. Άλλοτε υπήρχε ένα μικρό κατάστημα στη θέση αυτού του εμπορικού κέντρου.
Avant, il n’y avait rien dans ce quartier, c’était mort … Πριν/Παλιά, δεν υπήρχε τίποτα σ’αυτή τη γειτονιά, ήταν νεκρή.
Quand j’étais plus jeune, je voyageais beaucoup. Όταν ήμουν νεώτερος, ταξίδευα πολύ.
À l’époque / En ce temps – là,  les femmes ne votaient pas. Εκείνο τον καιρό, οι γυναίκες δεν ψήφιζαν.
En général / D’habitude, je mangeais à la cafétéria de l’entreprise. Γενικά / Συνήθως, έτρωγα στην καφετέρια της εταιρείας.
Tous les samedis soirs, je sortais. Κάθε Σάββατο βράδυ, έβγαινα.

Β. Όταν οι δύο χρόνοι χρησιμοποιούνται μαζί

Οι δύο χρόνοι μπορούν να συνδυαστούν:

a. Στην διήγηση ή την περιγραφή:

Ο Imparfait αποτελεί το φόντο, το σκηνικό της πράξης. Ό,τι αλλάζει, διακόπτει ή ανατρέπει αυτό το φόντο, θα το εκφράσουμε με Passé Composé.

Για παράδειγμα:

  • Je dormais, quand le téléphone a sonné. Κοιμόμουν, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. 
  • Elle étudiait tranquillement dans sa chambre, soudain elle a entendu un cri. Μελετούσε ήσυχα στο δωμάτιό της, ξαφνικά άκουσε μία κραυγή. 
  • Ma vie était monotone. Je ne faisais rien d’extraordinaire. Je passais mes journais à m’occuper de la maison et de mes enfants. Un jour, une proposition est tombée du ciel et ma vie a changé. Η ζωή μου ήταν μονότονη. Δεν έκανα τίποτα το ενδιαφέρον. Μια μέρα μια πρόταση έπεσε από τον ουρανό και η ζωή μου άλλαξε.

Κάποια χαρακτηριστικά χρονικά επιρρήματα / εκφράσεις που εισάγουν τις πράξεις που διακόπτουν:

soudain, tout à coup, brusquementξαφνικά
un jour μια μέρα
lorsque, quandόταν

b. Ο Imparfait εκφράζει την αιτία και ο Passé Composé το αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα:

  • J’étais malade, donc je ne suis pas allé à l’école. Ήμουν άρρωστος, έτσι (γι αυτό το λόγο) δεν πήγα σχολείο.
  • Elle avait beaucoup de travail, c’est pourquoi elle est restée jusqu’à tard au bureau. Είχε πολλή δουλειά γι αυτό έμεινε στο γραφείο μέχρι αργά.

Η πράξη που δείχνει το αποτέλεσμα εισάγεται με κάποιο από τα παρακάτω επιρρήματα:

alors, doncλοιπόν, έτσι
c’est pourquoi, par conséquent γι αυτό, συνεπώς

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: