Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Τα αυτοπαθή ρήματα στα γαλλικά – Les verbes pronominaux

Στην ελληνική γλώσσα έχουν κατάληξη σε -ομαι.

Στα γαλλικά, τα ξεχωρίζουμε από την χαρακτηριστκή αντωνυμία se, που συνοδεύει το απαρέμφατο. Τα ονομάζουμε: Verbes pronominaux réfléchis αυτοπαθή ρήματα. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, με ένα απλό παράδειγμα:

  • Marie lave la voiture. Η Μαρία πλένει το αυτοκίνητο. (laver πλένω) Η ενέργεια της Μαρίας πηγαίνει στο αυτοκίνητο, γι αυτό ονομάζουμε το ρήμα και : ενεργητικό 
  • Marie se lave. Η Μαρία πλένεται. (Εδώ, η ενέργεια γυρίζει πίσω στη Μαρία, αφού πλένει τον εαυτό της (se laver πλένομαι). Το ρήμα το λέμε: αυτοπαθές γαιτί η ενέργειά του δεν πηγαίνει πουθενά αλλά γυρίζει πίσω σ’αυτόν που την κάνει.)

Τα χωρίζουμε σε κατηγορίες:

1. Τα Ενεργητικά ρήματα, που μετατρέπονται σε αυτοπαθή – Les verbes pronominaux réfléchis

2. Τα αλληλοπαθή – Les pronominaux réciproques 

3. Τα αμιγώς αυτοπαθή – Les verbes essentiellement pronominaux

4. Τα “δήθεν αυτοπαθή” – Les faux pronominaux

5. Τα αυτοπαθή με παθητική σημασία – Les pronominaux au sens passif

Δείτε ακόμη:

Les verbes pronominaux:

– au Présent

– au Passé Composé

– à l’Impératif

Ενεργητικά ρήματα, που μετατρέπονται σε αυτοπαθή

Τα περισσότερα ενεργητικά ρήματα μετατρέπονται σε αυτοπαθή, αν στο απαρέμφατό τους, προσθέσουμε την αντωνυμία se. Ας δούμε μερικά από τα πιο καθημερινά: habiller (les efants) ντύνω s’ habiller ντύνομαι  peigner (les efants) χτενίζω se peigner χτενίζομαι réveiller (les efants) ξυπνώ se réveiller ξυπνώ εγώ ο ίδιος lever (les efants) σηκώνω se lever σηκώνομαι  laver (les efants) …

Les verbes pronominaux réciproques – Τα αλληλοπαθή ρήματα

Είναι μια κατηγορία των αυτοπαθών ρημάτων, δεν είναι όμως αυτοπαθή. Ονομάζονται αλληλοπαθή γιατί αναφέρονται σε δύο ή περισσότερα υποκείμενα που ενεργούν και με τις ενέργειές τους αυτές, επηρεάζουν το ένα το άλλο. Όλα τα αυτοπαθή ρήματα δεν είναι απαραίτητα και αλληλοπαθή. Ας δούμε κάποια από τα πιο κοινά: s’écrire γράφουν (ο ένας στον άλλο) se plaire αρέσουν (ο …

Κλίση των αυτοπαθών ρημάτων – La conjugaison des verbes pronominaux au Présent

Συχνά τα ονομάζουμε και αντωνυμιακά ρήματα. Κλίνονται όπως τα ενεργητικά, με τη μόνη διαφορά ότι χρειάζονται κι ένα επιπλέον είδος αντωνυμιών: τις αυτοπαθείς. Αν ανήκουν στα ομαλά της 1ης ή 2ης συζυγίας κλίνονται με τις γνωστές καταλήξεις. Ας δούμε λοιπόν, πως θα τα κλίνουμε στον Ενεστώτα Présent:  Se laver πλένομαι 1. La Forme affirmative καταφατικός τύπος …

L’Impératif des verbes pronominaux

– Alors Marie, réveille-toi, il est déjà 7 heures! Εμπρός Μαρία ξύπνα, είναι ήδη 7 η ώρα! – Lève-toi, lave-toi, habille-toi, vite. Σήκω, πλύσου, ντύσου γρήγορα. – Dépêchons-nous, on va arriver à l’école, en retard! Aς βιαστούμε, θα φτάσουμε στο σχολείο με καθυστέρηση. Ένας συνηθισμένος, μάλλον, πρωïνός διάλογος με επίσης συνηθισμένες εντολές και οδηγίες και τα …

Les verbes pronominaux au Passé composé

Ανήκουν στην κατηγορία των ρημάτων που κλίνονται στον Passé composé  με το être με τη μόνη διαφορά ότι χρειάζονται και ένα δεύτερο είδος αντωνυμιών: τις αυτοπαθείς réfléchis. Ας δούμε λοιπόν πως κλίνονται: se laver πλένομαι  forme affirmative καταφατικός τύπος je me suis lavé / lavée tu t’es lavé /  lavée il s’est lavé elle s’est lavée on s’est lavés /  lavées …

1 σχόλιο

  1. Ανώνυμος αναγνώστης μας παρατήρησε δύο ορθογραφικά λάθη σ’αυτή τη σελίδα.

    Δυστυχώς όσο κι αν προσπαθούμε, είναι δυνατόν πάντα να μας ξεφύγει κάποιο ορθογραφικό λάθος. Το σάϊτ αυτό περιέχει περισσότερες από 400 σελίδες. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία καταφέρνουμε να μην έχουμε ορθογραφικά λάθη.

    Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας όταν δεν τα καταφέρνουμε.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: