Επιστροφή σε Τα αυτοπαθή ρήματα στα γαλλικά – Les verbes pronominaux

Ενεργητικά ρήματα, που μετατρέπονται σε αυτοπαθή

Τα περισσότερα ενεργητικά ρήματα μετατρέπονται σε αυτοπαθή, αν στο απαρέμφατό τους, προσθέσουμε την αντωνυμία se. Ας δούμε μερικά από τα πιο καθημερινά:

habiller (les efants) ντύνωs’ habiller ντύνομαι 
peigner (les efants) χτενίζωse peigner χτενίζομαι
réveiller (les efants) ξυπνώse réveiller ξυπνώ εγώ ο ίδιος
lever (les efants) σηκώνωse lever σηκώνομαι 
laver (les efants) πλένωse laver πλένομαι 
doucher (les efants) κάνω ντουςse doucher κάνω ντους εγώ ο ίδιος
sécher (les efants) σκουπίζω, στεγνώνωse sécher σκουπίζομαι, στεγνώνομαι
baigner (les efants) κάνω μπάνιοse baigner κάνω μπάνιο εγώ ο ίδιος
raser (le coiffeur rase bien) ξυρίζω se raser ξυρίζομαι
préparer (le dîner) ετοιμάζωse préparer ετοιμάζομαι
chausser (les efants) βάζω παπούτσια se chausser βάζω τα παπούτσια μου
déplacer (la canapé) μετακινώse déplacer μετακινούμαι 
coucher (les efants) κοιμίζωse coucher κοιμάμαι
promener (le chien) βγάζω περίπατοse promener κάνω βόλτα εγώ ο ίδιος
reposer (le livre sur l’étagère) βάζω στη θέση τουse reposer ξεκουράζομαι
dépêcher (un ambassadeur dans un pays) στέλνω βιαστικά (ένα πρέσβη σε μια χώρα)se dépêcher βιάζομαι
déshabiller (les efants) ξεντύνωse déshabiller ξεντύνομαι
débrouiller (les papiers) ξεμπερδεύω (τα χαρτιά)se débrouiller τα καταφέρνω, βρίσκω λύση
parfumer (un gâteau à la vanille) αρωματίζωse parfumer βάζω άρωμα, αρωματίζομαι
maquiller (l’actrice) μακιγιάρωse maquiller βάφομαι
amuser (les efants) διασκεδάζω, ψυχαγωγώs’amuser ψυχαγωγούμαι
organiser (une réunion) οργανώνω (ένα συμβούλιο) s’organiser οργανώνομαι
marier (sa fille) παντρεύω (την κόρη μου) se marier παντρεύομαι
occuper (un poste, de la place) καταλαμβάνω (ένα πόστο, χώρο)s’occuper de ασχολούμαι με

Για παράδειγμα:

  • Jean se couche tôt, chaque soir. Ο Γιάννης κοιμάται νωρίς, κάθε βράδυ.
  • Les filles se peignent. Τα κορίτσια χτενίζονται.
  • Mon père se réveille tous les matins, à 7:00 heures pour aller au bureau. Ο πατέρας μου ξυπνά, κάθε πρωί, στις 7:00 για να πάει στο γραφείο.
  • Je m’occupe de mes enfants. Ασχολούμαι με τα παιδιά μου.

Σ’όλα τα παραπάνω παραδείγματα η ενέργεια που γίνεται από το υποκείμενο του ρήματος επιστρέφει πάλι σ’αυτό το ίδιο.

Δείτε ακόμη:

Les verbes pronominaux:

– au Présent

– au Passé Composé

– à l’Impératif

Αρέσει σε %d bloggers: