Κλίση των αυτοπαθών ρημάτων – La conjugaison des verbes pronominaux au Présent

Κλίνονται όπως τα ενεργητικά ρήματα, με τη μόνη διαφορά ότι χρειάζονται κι ένα επιπλέον είδος αντωνυμιών, εκτός από αυτές με θέση υποκειμένου: τις αυτοπαθείς.

Αν ανήκουν στα ομαλά (της 1ης ή 2ης συζυγίας), κλίνονται με τις γνωστές καταλήξεις.

Ας δούμε λοιπόν, πως θα τα κλίνουμε στον Ενεστώτα Présent:

 se laver πλένομαι

Forme affirmative καταφατικός τύπος

 • je me lave
 • tu te laves
 • il, elle, on se lave
 • nous nous lavons
 • vous vous lavez
 • ils, elles se lavent

Θυμηθείτε τις αυτοπαθείς αντωνυμίες εδώ.

Forme négative αρνητικός τύπος

 • je ne me lave pas
 • tu ne te lave pas
 • il, elle, on ne se lave pas
 • nous ne nous lavons pas 
 • vous ne vous lavez pas
 • ils, elles ne se lavent pas

Να θυμάστε πάντα, ότι οι αυτοπαθείς αντωνυμίες και το ρήμα δεν χωρίζουν ποτέ στην άρνηση, αλλά πλαισιώνονται απ’ αυτή:

nous ne nous lavons pas 

Κάντε ένα “φρεσκάρισμα” στην άρνηση εδώ.

Forme interrogative ερωτηματικός τύπος

α) απλά μ’  ένα ?:

 • je me lave?
 • tu te laves?
 • il, elle, on se lave? … etc.

β) με το: est-ce que:

 • est-ce que je me lave?
 • est-ce que tu te laves?
 • est-ce qu’ il, elle, on se lave … etc.

γ) με αντιστροφή αντωνυμίας και ρήματος inversion:

 • est-ce que je me lave*?
 • te laves-tu?
 • se lave-t-il, elle, on?
 • nous lavons-nous?
 • vous lavez-vous?
 • se lavent-ils, elles?

*Στο πρώτο πρόσωπο η ερώτηση γίνεται πάντα με το est-ce que.

Όπως και στην περίπτωση της άρνησης, έτσι και στην ερώτηση με αντιστροφήοι αυτοπαθείς αντωνυμίες και το ρήμα δεν χωρίζουν ποτέ:

te laves-tu?

Κάντε ένα “φρεσκάρισμα” στην ερώτηση εδώ.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers: