Επιστροφή σε Τα αυτοπαθή ρήματα στα γαλλικά – Les verbes pronominaux

Κλίση των αυτοπαθών ρημάτων – La conjugaison des verbes pronominaux au Présent

Συχνά τα ονομάζουμε και αντωνυμιακά ρήματα. Κλίνονται όπως τα ενεργητικά, με τη μόνη διαφορά ότι χρειάζονται κι ένα επιπλέον είδος αντωνυμιών: τις αυτοπαθείς.

Αν ανήκουν στα ομαλά της 1ης ή 2ης συζυγίας κλίνονται με τις γνωστές καταλήξεις.

Ας δούμε λοιπόν, πως θα τα κλίνουμε στον Ενεστώτα Présent:

 Se laver πλένομαι

1. La Forme affirmative καταφατικός τύπος

je me lave
tu te laves
il, elle, on se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
ils, elles se lavent

Θυμηθείτε τις αυτοπαθείς αντωνυμίες εδώ.

Στον αρνητικό τύπο δεν χωρίζουμε τις αυτοπαθείς αντωνυμίες από τπ ρήμα:

2. La Forme négative αρνητικός τύπος

je ne me lave pas
tu ne te laves pas
il, elle, on ne se lave pas
nous ne nous lavons pas
vous ne vous lavez pas
ils, elles ne se lavent pas

3. La Forme interrogative ερωτηματικός τύπος

Για την ερώτηση ισχύει ό,τι και στα ενεργητικά ρήματα, δηλ. οι γνωστοί τρεις τρόποι:

a. Απλά μ’ ένα: ?

je me lave?
tu te laves?
il, elle, on se lave?

b. Με το: Est-ce que …?:

je me lave?
Est-ce que / qu’ … tu te laves?
il, elle, on se lave? …

c. Με αντιστροφή αντωνυμίας και ρήματος / inversion:

Attention! Στο πρώτο πρόσωπο η ερώτηση γίνεται πάντα με το est-ce que.

Est-ce que je me lave?
te laves tu?
se lave -t- il /  elle / on?
nous lavons nous?
vous lavez –  vous?
se lavent – ils elles?

Άλλα χρήσιμα:

  • Όπως και στην περίπτωση της άρνησης, έτσι και στην ερώτηση με αντιστροφήοι αυτοπαθείς αντωνυμίες και το ρήμα δεν χωρίζουν ποτέ.
  • Όταν το ρήμα αρχίζει από φωνήεν ή h στις αυτοπαθείς αντωνυμίες θα βάλουμε απόστροφο: m’ / t’ / s’

Δείτε ακόμη:

La forme interrogative

La forme négative

1 ping

  1. […] conjugaison au présent […]

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: