Επιστροφή σε Τα αυτοπαθή ρήματα στα γαλλικά – Les verbes pronominaux

Les verbes pronominaux réciproques – Τα αλληλοπαθή ρήματα

Είναι μια κατηγορία των αυτοπαθών ρημάτων, δεν είναι όμως αυτοπαθή.

Ονομάζονται αλληλοπαθή γιατί αναφέρονται σε δύο ή περισσότερα υποκείμενα που ενεργούν και με τις ενέργειές τους αυτές, επηρεάζουν το ένα το άλλο. Όλα τα αυτοπαθή ρήματα δεν είναι απαραίτητα και αλληλοπαθή.

Ας δούμε κάποια από τα πιο κοινά:

s’écrireγράφουν (ο ένας στον άλλο)
se plaireαρέσουν (ο ένας στον άλλο)
se voirβλέπονται
s’embrasserαγκαλιάζονται
s’aimerαγαπιούνται
se disputerτσακώνονται
se regarderκοιτάζονται
se connaîtreγνωρίζονται
se rencontrerσυναντιούνται
se ressemblerμοιάζουν (ο ένας στον άλλο)
se téléphonerτηλεφωνιούνται
se battreμάχονται, τσακώνονται, παλεύουν

Η χρήση τους είναι πάντα στον πληθυντικό και για να τα αναγνωρίσουμε θα πρέπει να μπορούμε να προσθέσουμε δίπλα τους τις εκφράσεις:

  • l’un l’autre ο ένας τον άλλο / l’une l’autre η μία την άλλη
  • les uns les autres / les unes les autres οι μεν οι δε

Για παράδειγμα:

  • Les enfants se disputent. (les uns avec les autres) Τα παιδιά τσακώνονται. (μεταξύ τους, τα μεν με τα δε)
  • Les deux jeunes se sont regardés. (l’un l’autre) Οι δύο νέοι κοιτάχτηκαν (μεταξύ τους, ένας τον άλλο).
  • Elles se connaissent bien. (l’une l’autre). Γνωρίζονται καλά (μεταξύ τους, η μία με την άλλη).
  • Ils s’écrivent souvent (l’un à l’autre). Γράφουν συχνά. (ο ένας στον άλλο)

Αλλά, προσέξτε την διαφορά:

  • Ils s’habillent. Ντύνονται.
  • Elles se couchent. Κοιμούνται.

Στα παραπάνω παραδείγματα δεν υπάρχει κανενός είδους επίδραση του ενός με τον άλλο.

Αρέσει σε %d bloggers: