Επιστροφή σε Τα αυτοπαθή ρήματα στα γαλλικά – Les verbes pronominaux

L’Impératif des verbes pronominaux

Πόσες φορές τα πρωïνά δεν έχουμε κάνει ένα παρόμοιο διάλογο με την μητέρα μας:

– Εμπρός Μαρία ξύπνα, είναι ήδη 7 η ώρα!

Σήκω, πλύσου, ντύσου γρήγορα, πρέπει να φύγουμε για το σχολείο σε 15 λεπτά. Θα σε πάω εγώ σήμερα με το αυτοκίνητο.

– Εντάξει μαμά, είμαι έτοιμη, ας βιαστούμε, λοιπόν!

Όλες οι παραπάνω εντολές εκφράζονται με την Προσταχτική. Όμως τα ρήματα, στην συγκεκριμένη περίπτωση (εκτός από το ξυπνώ), είναι σε -ομαι.

Ας δούμε πως θα κάναμε την ίδια κουβέντα στα γαλλικά:

– Alors Marie, réveille-toi, il est déjà 7 heures! 

Lève-toi, lave-toihabille-toi vite, il faut partir pour l’école dans 15 minutes. Je t’y emmène en voiture aujourd’hui. 

– Bon maman, je suis prête, dépêchons-nous, donc!

Κι εδώ, τα ρήματα δεν είναι απλά αλλά pronominaux.

Πώς, θα σχηματίσουμε την Προσταχτική τους; Η βασική αρχή δεν διαφέρει από αυτή των απλών ρημάτων.

Ας δούμε ένα-ένα τα βήματα:

α) Από τον Ενεστώτα της Οριστικής παίρνουμε το δεύτερο πρόσωπο του ενικού και το πρώτο και δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού.

β) Αφαιρούμε τις αντωνυμίες-υποκείμενα tu, nous, vous.

γ) Χρειαζόμαστε όμως τις αυτοπαθείς αντωνυμίες te, nous, vous.

δ) Στην καταφατική Προσταχτική οι αντωνυμίες te, nous, vous μπαίνουν μετά το ρήμα με μία παύλα () ανάμεσά τους.

Προσέξτε όμως! Το te αλλάζει και γίνεται toi.

Για παράδειγμα:

se laver:

 • Indicatif présent: tu te laves, nous nous lavons, vous vous lavez

 • Impératif présent: lave-toi, lavons-nous, lavez-vous

Ας δούμε μερικά ακόμα παραδείγματα:

a) se réveiller:

 • Indicatif présent: tu te réveilles, nous nous réveillons, vous vous réveillez
 • Impératif présent: réveille-toi, réveillons-nous, réveillez-vous

b) se lever:

 • Indicatif présent: tu te lèves, nous nous levons, vous vous levez
 • Impératif présent: lève-toi, levons-nous, levez-vous

c) se dépêcher: 

 • Indicatif présent: tu te dépêches, nous nous dépêchons, vous vous dépêchez
 • Impératif présent: dépêche-toi, dépêchons-nous, dépêchez-vous

Στην αρνητική Προσταχτική:

α) Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες te, nous, vous επιστρέφουν στην αρχική τους θέση, δηλ. πριν το ρήμα, 

β) Το te δεν αλλάζει.

γ) Το ne μπαίνει πριν από τις αντωνυμίες και το pas μετά το ρήμα:

se laver:

 •  ne telave pas, ne nous lavons pas, ne vous lavez pas

 

Ας δούμε μερικά ακόμα παραδείγματα:

 • ne te réveille pas, ne nous réveillons pas, ne vous réveillez pas 
 • ne te lève pas, ne nous levons pas, ne vous levez pas
 • ne te dépêche pas, ne nous dépêchons pas, ne vous dépêchez pas

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar