Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Θέμα και Κατάληξη – Radical et Terminaison

mang-er

fin-ir

boi-re

voul-oir

Κάθε ρήμα αποτελείται από δύο πολύ σημαντικά “κομμάτια” που καλό είναι να ξέρουμε να τα ξεχωρίζουμε:

1. le radical θέμα:

Παραμένει αμετάβλητο στα ομαλά ρήματα (εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις), μεταβάλλεται στα ανώμαλα ρήματα .

2. la terminaison κατάληξη: 

Αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τους χρόνους.

Για να ξεχωρίσουμε το θέμα, από το απαρέμφατο του ρήματος αφαιρούμε τις καταλήξεις:

-er, -ir, -oir, -re

Αυτή η διαδικασία θ΄αποδειχθεί πολύ σημαντική για το σχηματισμό των χρόνων.

Ας το δούμε και στην πράξη:

Verbes Radical terminaison
manger τρώω mang- er
finir τελειώνω fin ir
boire πίνω boi re
prendre παίρνω: prend re
vouloir θέλω: voul oir
aller πηγαίνω all er

Καθώς κλίνουμε τα περισσότερα ομαλά ρήματα στους απλούς χρόνους παρατηρούμε ότι το θέμα τους παραμένει σταθερό  σ’όλα τα πρόσωπα.

Για παράδειγμα:

Verbes: parler (1er gr.) finir(2e gr.)
Présent je parl-e, tu parl-es … je fin-is, tu fin-is …
Imparfait je parl-ais, tu parl-ais, … je finiss-ais, tu finiss-ais, …
Futur je parler-ai, tu parler-as, … je finir-ai, tu finir-as, …
Conditionnel Présent je parler-ais, tu parler-ais, … je finir-ais, tu finir-ais, …

Συχνά όμως θα συναντήσουμε και ρήματα με περισσότερα του ενός θέματα, όπως: 

α) κάποια της πρώτης συζυγίας που το θέμα τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, όπως τα: envoyer, commencer, manger, acheter, lever,… etc.

Για παράδειγμα:

commencer αρχίζω

Présent: je commenc-e nous commenç-ons
Imparfait: je commenç-ais nous  commenc-ions

manger τρώω

Présent: je mang -e nous mange-ons
Imparfait: je mange-ais nous  mang-ions

envoyer στέλνω

Présent:  j’envoi -e  nous envoy -ons

β) καθώς και τα ρήματα της τρίτης συζυγίας. Ας δούμε κάποια από αυτά στον Ενεστώτα/Présent:

vouloir je veu-x nous voul-ons
prendre je prend-s nous pren-ons
aller je vais nous all-ons
boire je boi-s nous buv-ons

 

2 σχόλια

  1. το site είναι καταπληκτικό! Χαίρομαι που το ανακάλυψα και με βοηθάει πάρα πολύ.
    Σας ευχαριστώ!

  2. poli kalo
    Απ: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε!

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: