Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Θέμα και Κατάληξη – Radical et Terminaison

manger

finir

boire

vouloir

Μία λέξη, δύο κομμάτια. Και τα δύο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της γι αυτό καλό θα είναι να ξέρουμε να τα ξεχωρίζουμε. Μιλάμε για τα ρήματα και … τα “κομμάτια” τους:

1. le radical θέμα:

Παραμένει συνήθως αμετάβλητο

2. la terminaison κατάληξη: 

Αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τους χρόνους.

Για να ξεχωρίσουμε το θέμα, από το απαρέμφατο του ρήματος αφαιρούμε τις καταλήξεις:

-er, -ir, -oir, -re

Αυτή η διαδικασία θ΄αποδειχθεί πολύ σημαντική για το σχηματισμό των χρόνων.

Ας το δούμε και στην πράξη:

Verbes Radical terminaison
manger τρώω mang- er
finir τελειώνω fin ir
boire πίνω boi re
prendre παίρνω: prend re
vouloir θέλω: voul oir
aller πηγαίνω all er

Καθώς κλίνουμε τα περισσότερα ομαλά ρήματα στους απλούς χρόνους παρατηρούμε ότι το θέμα τους παραμένει σταθερό  σ’όλα τα πρόσωπα.

Για παράδειγμα:

Verbes: parler (1er gr.) finir(2e gr.)
Présent je parl-e, tu parl-es … je fin-is, tu fin-is …
Imparfait je parl-ais, tu parl-ais, … je finiss-ais, tu finiss-ais, …
Futur je parler-ai, tu parler-as, … je finir-ai, tu finir-as, …
Conditionnel Présent je parler-ais, tu parler-ais, … je finir-ais, tu finir-ais, …

Συχνά όμως θα συναντήσουμε και ρήματα με περισσότερα του ενός θέματα, όπως: 

α) κάποια της πρώτης συζυγίας που το θέμα τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, όπως τα: envoyer, commencer, manger, acheter, lever,… etc.

Για παράδειγμα:

commencer αρχίζω

Présent: je commenc-e nous commenç-ons
Imparfait: je commenç-ais nous  commenc-ions

manger τρώω

Présent: je mang -e nous mange-ons
Imparfait: je mange-ais nous  mang-ions

envoyer στέλνω

Présent:  j’envoi -e  nous envoy -ons

β) καθώς και τα ρήματα της τρίτης συζυγίας. Ας δούμε κάποια από αυτά στον Ενεστώτα/Présent:

vouloir je veu-x nous voul-ons
prendre je prend-s nous pren-ons
aller je vais nous all-ons
boire je boi-s nous buv-ons

 

2 σχόλια

  1. το site είναι καταπληκτικό! Χαίρομαι που το ανακάλυψα και με βοηθάει πάρα πολύ.
    Σας ευχαριστώ!

  2. poli kalo
    Απ: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε!

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar