Επιστροφή σε Idiomes

Ρήματα με το avoir + ουσιαστικό – Verbes avec avoir + nom

Είναι “σύνθετα”, αφού αποτελούνται από δύο κομμάτια:

Το avoir είναι η “σταθερά”,  το ουσιαστικό η “μεταβλητή”, η οποία αλλάζει το νόημα. Ένας οικονομικός τρόπος για να φτιάξουμε περισσότερες λέξεις.

Δείτε πώς:

 • avoir faim (de) πεινάω / la faim πείνα

J’ai un faim de loup. Πεινάω σαν λύκος.

 • avoir soif (de) διψάω για, να / la soif δίψα

Vous avez soif d’apprendre le français. Διψάτε να μάθετε γαλλικά.

Les politiciens ont soif de luxe et de richesse. Οι πολιτικοί διψούν για χλιδή και πλούτο.

 • avoir chaud ζεσταίνομαι / le chaud ζεστό

Quand j’ai chaud, je vais à la mer. Όταν ζεσταίνομαι, πηγαίνω στη θάλασσα.

 • avoir froid κρυώνω / le froid κρύο

“As- tu froid? Μets, alors, un gros pull“. “Κρυώνεις; Βάλε, λοιπόν, ένα χοντρό πουλόβερ”.

 • avoir peur (de) φοβάμαι / la peur φόβος

Elle a peur des chiens. Φοβάται τα σκυλιά.

 • avoir envie de έχω επιθυμία για  / l’envie επιθυμία, όρεξη

J’ai envie de chocolat. Έχω επιθυμία για σοκολάτα.

 • avoir besoin de έχω ανάγκη από le besoin ανάγκη

Nous avons besoin de nouveaux chaussures. Έχουμε ανάγκη από καινούρια παπούτσια.

 • avoir sommeil νυστάζω / le sommeil ύπνος

Quand je me couche tard, j’ai toujours sommeil. Όταν κοιμάμαι αργά, πάντα νυστάζω.

 • avoir hâte de βιάζομαι / la hâte βιασύνη

Il a hâte de prendre l’ avion. Βιάζεται να πάρει το αεροπλάνο.

 • avoir lieu λαμβάνει χώρα, γίνεται (απρόσωπο ρήμα) le lieu τόπος

Le mariage de mon ami va avoir lieu demain. Ο γάμος του φίλου μου θα γίνει αύριο.

 • avoir honte (de) ντρέπομαι / la honte ντροπή

Elle a honte des garçons. Ντρέπεται τα αγόρια.

 • avoir mal à πονάω σε / le mal πόνος, κακό

J’ai mal à la gorge. Πονάει ο λαιμός μου.

 • avoir l’impression έχω την εντύπωση / l’impression εντύπωση

J’ai l’impression que tu es fatigué. Έχω την εντύπωση ότι είσαι κουρασμένος.

 • avoir l’air de μοιάζω, δείχνω / l’air αέρας

Tu as l’air malade aujourd’hui. Δείχνεις άρρωστος, σήμερα.

Για να τα κλίνουμε, δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε το ρήμα avoir, το ουσιαστικό απλώς μπαίνει δίπλα.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Όταν παίρνουν την πρόθεση de, μετά μπορεί ν’ακολουθήσει ή ένα ουσιαστικό ή ένα ρήμα στο απαρέμφατο.

Για παράδειγμα:

 • J’ai peur des chiens. Φοβάμαι τα σκυλιά.
 • J’ai peur de sortir la nuit. Φοβάμαι να βγω (έξω) τη νύχτα.

Avoir faim: Πως θα το κλίνουμε?

Όλα τα ρήματα που σχηματίζονται με το “έχω” και κάποιο “ουσιαστικό” (avoir + nom) κλίνονται πολύ εύκολα σ’όλους τους  χρόνους αφού αλλάζει μόνο το ρήμα avoir ενώ το ουσιαστικό μπαίνει απλώς δίπλα. Ας δούμε για παράδειγμα πως θα κλίνουμε το ρήμα πεινάω/avoir faim στον Ενεστώτα (της Οριστικής). Présent: 1) forme affirmative j’ai faim tu as faim il, elle, …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: