Επιστροφή σε Λεξικό

cas (le)

περίπτωση, περιστατικό – κρούσμα

Παραδείγματα:

  • Il y a 300 nouveaux cas confirmés de coronavirus en France, aujourd’hui. Υπάρχουν 300 καινούρια επιβεβαιωμένα περιστατικά/κρούσματα του κορωνοϊού στη Γαλλία, σήμερα.
  • Être en même temps, beau, intelligent et réussi est un cas exceptionnel! Να είσαι ταυτόχρονα, ωραίος, έξυπνος και πετυχημένος είναι μια εξαιρετική περίπτωση.

Quelques expressions utiles

1. En cas de / d’ σε περίπτωση

En cas d’urgence téléphonez au … Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού τηλεφωνήστε στο …

2. Dans ce cas-là σ’αυτή την περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση …

Ma valise a été volée. – Dans ce cas-là, vous devez faire une déclaration de vol au commissariat de police. – Η βαλίτσα μου εκλάπη . – Σ’αυτή την περίπτωση, πρέπει να κάνετε μια δήλωση κλοπής στο αστυνομικό τμήμα.

3. En tout cas εν πάσει περιπτώσει

Il est têtu et égoiste. En tout cas, je ne le trouve pas du tout sympa. Είναι ξεροκέφαλος και εγωιστής. Σε κάθε περίπτωση, δεν τον βρίσκω καθόλου συμπαθητικό.

4. Le cas écheant σε περίπτωση που, αν παραστεί ανάγκη

On prévoit des tempêtes fortes dans la région. Le cas échéant, on devrait évacuer les résidences. Προβλέπουν δυνατές θυέλλες στην περιοχή. Αν παραστεί ανάγκη, θα χρειαστεί να εκκενώσουμε τις κατοικίες.

Attention!

Au cas où + Conditionnel présent στην περίπτωση που θα …

Au cas où vous auriez des questions, n’hésitez pas à me contacter. Στην περίπτωση που θα είχατε ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Αρέσει σε %d bloggers: