Επιστροφή σε Λεξικό

chômage (le)

ανεργία

Παραδείγματα:

 • Le chômage a baissé mais il faut faire beaucoup d’efforts pour pouvoir l’éliminer. Η ανεργία έπεσε αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να την εξαλείψουμε.
 • Que dois-je faire pour recevoir l’allocation chômage ? Τι πρέπει να κάνω για να λάβω επίδομα ανεργίας;
 • Beaucoup de salariés sont placés en chômage technique (ou en activité partielle), à cause de la pandémie du coronavirus. Πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε τεχνική ανεργία (ή μερική απασχόληση) εξ’αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Lexique:

 • éliminer le chômage εξαλείφω την ανεργία
 • réduire le chômage μειώνω την ανεργία
 • une allocation chômage επίδομα ανεργίας / recevoir (une allocation chômage) λαμβάνω
 • être au chômage είμαι άνεργος
 • lutter contre le chômage μάχομαι ενάντια στην ανεργία
 • diminuer le taux de chômage μειώνω το ποσοστό ανεργίας
 • le chômage technique τεχνική ανεργία
 • un chômeur, une chômeuse άνεργος, άνεργη

Αρέσει σε %d bloggers: