Επιστροφή σε Λεξικό

continuer à / de (v. 3e gr.)

συνεχίζω να

Ανήκει στην πρώτη συζυγία και θα το χρησιμοποιήσουμε με τις προθέσεις à και de και στη συνέχεια μ’ένα ρήμα άκλιτο (infinitif).

Για παράδειγμα:

  • Je continue à travailler.
  • Je continue de travailler. 

Σε ό,τι αφορά τις προθέσεις, γραμματικά είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο. Η Γαλλική Ακαδημία (L’Académie Française) ωστόσο αναφέρει κάποιες  λεπτές διαφορές στην χρήση τους. Έτσι λοιπόν η de θεωρείται πιο επίσημη και την χρησιμοποιούμε κυρίως στον γραπτό λόγο ενώ η  à είναι πιο “λαïκή” και την συναντάμε κυρίως στον προφορικό. Υπάρχει όμως κι άλλη διαφορά η οποία συνδέεται με το νόημα.

Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε την πρόθεση à για να εκφράσουμε μια πράξη που διαρκεί:

Για παράδειγμα:

  • Il est minuit et il continue à travailler. Είναι μεσάνυχτα και συνεχίζει να εργάζεται.
  • Il a de nouveau rempli son verre et il a continué à boire. Ξαναγέμισε το ποτήρι του και συνέχισε να πίνει.

Αντίθετα, θα χρησιμοποιήσουμε την de για να εκφράσουμε μια συνήθεια:

Για παράδειγμα:

  • Ιl continue toujours de travailler chez Peugeot? Συνεχίζει πάντα να εργάζεται στην Peugeot;
  • C’est un ivrogne, malgré ses efforts et ses promesses il continue de boire. Είναι ένας μεθύστακας, παρά τις προσπάθειες και τις υποσχέσεις του συνεχίζει να πίνει.

Τέλος θα προτιμήσουμε την πρόθεση de όταν το απαρέμφατο που θ’ακολουθήσει αρχίζει από φωνήεν ή h (για λόγους ευφωνίας):

Για παράδειγμα:

Je continue d’appeler, je continue d’attendre. Συνεχίζω να καλώ, συνεχίζω να περιμένω. 

Αρέσει σε %d bloggers: