Επιστροφή σε Λεξικό

jour (le)

μέρα

Παραδείγματα:

  • La semaine a sept jours. Η εβδομάδα έχει επτά μέρες.
  • Quel jour sommes-nous aujourd’ hui? Τι μέρα είναι σήμερα?

Τη λέξη αυτή μπορούμε να την συναντήσουμε και σαν ρηματική έκφραση. Προσέξτε μια λεπτή διαφορά :

  • mettre à jour ενημερώνω
  • À la fin de chaque mois, je mets à jour mon livret de banque. Στο τέλος κάθε μήνα ενημερώνω το τραπεζικό μου βιβλιάριο. 
  • Le directeur général de l’ entreprise a demandé à sa secrétaire de mettre à jour la liste des clients. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ζήτησε από τη γραμματέα του να ενημερώσει την λίστα των πελατών.
  • mettre au jour αποκαλύπτω, φέρνω στο φως  
  • L’ équipe des archéologues a mis au jour la tombe d’ un pfaraon très puissant de l’ empire égyptien. Η ομάδα των αρχαιολόγων έφερε στο φως τον τάφο ενός πολύ ισχυρού φαραώ της αιγυπτιακής αυτοκρατορίας.

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: