Επιστροφή σε Λεξικό

Occasion (la)

ευκαιρία, περίσταση

Παραδείγματα:

  • J’ai acheté une nouvelle voiture à un prix très raisonnable. C’était une très bonne occasion. Αγόρσα ένα καινούριο αυτοκίνητο σε μια πολύ λογική τιμή. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία.
  • À l’occasion de mon 50e anniversaire je vais organiser une grande fête. Με την ευκαιρία των πεντηκοστών γενεθλίων μου θα οργανώσω μια μεγάλη γιορτή.
  • C’est une occasion! Τιμή ευκαιρίας!

Une expression utile

saisir l’occasion αρπάζω τη ευκαιρία

Une proposition très intéressante est “tombée du ciel”. J’ai donc, saisi l’occasion et maintenant je travaille dans une grande entreprise. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση “έπεσε από τον ουρανό”. Άρπαξa λοιπόν την ευκαιρία και τώρα εργάζομαι σε μια μεγάλη εταιρεία.

Attention!

Συχνά το μπερδεύουμε με τη λέξη “cas”. Δεν σημαίνουν όμως τό ίδιο πράγμα.

Αρέσει σε %d bloggers: