↑ Επιστροφή σε Λεξικό

retourner de, à (v)

επιστρέφω σε, από, γυρίζω

Ανήκει στην κατηγορία των ρημάτων που κλίνονται με βοηθητικό το être.

Παραδείγματα:

  • Je suis retournée de l’ école, il ya une heure.  Επέστρεψα από το σχολείο, πριν από μία ώρα.
  • Ma mère n’ est pas  encore retournée de son bureau.  Η μητέρα μου δεν επέστρεψε ακόμη από το γραφείο της.
  • Ils vont retourner à Paris dans une semaine. Θα επιστρέψουν στο Παρίσι σε μία εβδομάδα.
  • Quand la première face est cuite, retournez la crêpe. Όταν η μία πλευρά έχει ψηθεί, γυρίστε την κρέπα.

Θα το συναντήσουμε και μεταφορικά στην έκφραση:

  • retourner sa veste αλλάζω γνώμη, θέση ανάλογα με το συμφέρον μου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar