Επιστροφή σε Λεξικό

venir de, à (v. irr.)

έρχομαι από, σε/με 

Ανήκει στην κατηγορία των ρημάτων που κλίνονται με βοηθητικό το être.

Παραδείγματα:

  • Je suis venu des vacances hier.  Ήρθα χθες από τις διακοπές.  
  • Nous venons à Athènes la semaine prochaine. Ερχόμαστε στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα.
  • Viens-tu à l’ école à pied? Έρχεσαι στο σχολείο με τα πόδια;
  • Elles sont venues, il y a une heure. Ήρθαν, πριν μια ώρα. 

Κάποιες φορές μπορεί να έχει την έννοια του γεννιέμαι:

  • Le bébé est venu au monde. Το μωρό ήρθε στον κόσμο (γεννήθηκε).

Συχνά θα συναντήσουμε την έκφραση: à venir αυτό που πρόκειται να έρθει  (το μελλοντικό).

  • Dans les années à venir, les hommes vivrons, peut-être, sur la planète Mars. Στα χρόνια που θα έρθουν, οι άνθρωποι θα ζήσουν, ίσως, στον πλανήτη Άρη.

Να θυμίσουμε ότι με το ρήμα venir de +  infinitif απαρέμφατο σχηματίζουμε τον άμεσο Αόριστο Passé récent:

  • Je viens de finir mes devoirs. Μόλις τελείωσα τα μαθήματά μου.

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: